Hesse Lakier PUR ADAMANT DU 48999

  • Znakomita odporność na zadrapanie
  • System HIGH-SOLID o zawartości ciał stałych 70 %, zapewniający zgodność z dyrektywą Decopaint
  • DIN 68861, część 1A, odporność chemiczna, brak przebarwień (poziom 5)
ADAMANT to bezbarwny i bardzo odporny na zarysowania lakier wysokopołyskowy. Łatwy do obróbki i odporny na światło materiał lakierniczy jest już po 16 h czasu suszenia gotowy do polerowania zwykłego i płócienną tarczą polerską. Zawartość cząstek stałych w ilości 70 % sprawia, że produkt jest zgodny z dyrektywą Decopaint a receptura jest zorientowana na procesy. Gotowa powierzchnia wykazuje odporność chemiczną wg DIN 68861 1A.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

ADAMANT można stosować w pełnym zakresie wykańczania sklepów/wnętrz, w tym także w kuchniach i łazienkach oraz we wnętrzach statków jako lakier końcowy na bezbarwnych podkładach Hesse PUR lub na lakierach barwnych Hesse PUR.

Dane techniczne

Decopaint Typ LB
Forma dostawy płynny
Kategoria malowania dekoracyjnego J
LZO EU % 60,77 %
Lepkość (+/- 15 %) 40 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Wygląd bezbarwny
Zawartość surowców odnawialnych % 19.5
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 60 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 250 g/m²
Łączna gramatura powłoki 400 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 1 : 1 PUR Utwardzacz DR 4091
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 113 PUR Utwardzacz DR 4091

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 8 h / 20 °C
Suszenie 5 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Na odpowiednich lakierach barwnych PUR i podkładach firmy Hesse. Przed aplikacją podłoże musi być świeżo przeszlifowane, czyste i odtłuszczone.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 400 - 800
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 600 - 800
Obróbka końcowa Po wystarczającym wysuszeniu i świeżym szlifie międzywarstwowym lakieru (odpylanie) tym samym materiałem.
Uwagi o szlifowaniu Zaleca się wybranie materiału ściernego o wysokim stopniu twardości (np. na bazie tlenku glinu).
Temperatura przechowywania 16 - 40 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki specjalne ADAMANT już po minimum 16 h / 20 °C jest gotowy do polerowania zwykłego i wielowarstwową płócienną tarczą polerską. Wymuszone schnięcie jest możliwe w temperaturze do maks. 30 °C. Gruntowanie wstępne jest możliwe w zależności od wymagań dotyczących powierzchni i od materiału podłożowego, np. za pomocą Hesse Podkładów bezbarwnych PUR DG 417 / DG 4717-0005, DG 468-3 / DG 4760, DG 4750, a także przy użyciu Hesse Lakierów barwnych PUR DB 45245-(barwa), DB 45205-(barwa) i DB 48885-(barwa). Z uwagi na odcień własny materiału ADAMANT należy najpierw wykonać sprawdzenie barwy w przypadku lakierowania na lakierach barwnych! Dodatek rozcieńczalnika do mieszaniny lakier/utwardzacz w ilości 10 - 30 % należy odpowiednio dopasować w zależności od pokrywanego elementu i warunków nanoszenia. Produkt nie nadaje się do stosowania na wybielanych powierzchniach!
W przypadku zastosowania jako trudnopalna powłoka malarska dla statków morskich zgodnie z SOLAS 74/88 rejestr II-2/3, II-2/5 i II-2/6, najnowsza wersja, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, produkt ten można łączyć tylko z innymi dopuszczonymi i technicznie odpowiednimi produktami. W razie zastosowania tego produktu jako trudnopalnej powłoki malarskiej dla statków morskich maksymalna łączna ilość powłoki niewyschniętej wynosi 65 g/m².

„Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla środowiska.”
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Podczas używania lakierów PUR należy zwrócić uwagę na to, żeby wszystkie elementy doprowadzające materiał lakierniczy (węże, części zasysające itd.) w zastosowanych przyrządach natryskowych zostały przed użyciem starannie wyczyszczone - także z resztek starego lakieru.

Fronty szafek, fornir z makassaru, wysoki połysk (bardzo odporny na zadrapania)
Szlif drewna surowego: papierem o ziarnistości 150 - 180 (odpylanie)
Izolacja: 1 x 120 - 160 g/m² Hesse PUR OPTI-BASE DG 4750, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 1 : 5 z Utwardzaczem PUR DR 4034, dodatek Rozcieńczalnika PUR DV 4994 w ilości 50 % do mieszaniny lakier/utwardzacz
Suszenie pośrednie: 20 - 30 min / 20 °C
Izolacja: 1 x 120 - 160 g/m² Hesse PUR OPTI-BASE DG 4750, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 1 : 5 z Utwardzaczem PUR DR 4034, dodatek Rozcieńczalnika PUR DV 4994 w ilości 50 % do mieszaniny lakier/utwardzacz
Suszenie: > 16 h / 20 °C
Szlifowanie lakieru: papierem o ziarnistości 320 - 400 (odpylanie)
Podkład: 1 x 150 - 200 g/m² Hesse PUR OPTI-BASE DG 4750, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 1 : 5 z Utwardzaczem PUR DR 4034, dodatek Rozcieńczalnika PUR DV 4994 w ilości 20 - 25 % do mieszaniny lakier/utwardzacz
Suszenie pośrednie: 20 - 30 min / 20 °C
Podkład: 1 x 150 - 200 g/m² Hesse PUR OPTI-BASE DG 4750, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 1 : 5 z Utwardzaczem PUR DR 4034, dodatek Rozcieńczalnika PUR DV 4994 w ilości 20 - 25 % do mieszaniny lakier/utwardzacz
Suszenie: > 16 h / 20 °C
Im bardziej porowate drewno, tym więcej warstw podkładu należy nałożyć. W ciągu jednego dnia roboczego wolno nałożyć maks. 400 g/m² ilości powłoki niewyschniętej, następnie konieczny jest czas suszenia > 16 h / 20 °C! Należy wykonać tyle etapów gruntowania, aż lakierowana powierzchnia będzie mieć zamknięte pory przed szlifowaniem lakieru! Czas suszenia ostatniej warstwy lakieru podkładu z użyciem OPTI-BASE DG 4750 musi wynosić > 48 h / 20 °C! W razie wysokich temperatur lub w razie bardzo dużej lakierowanej powierzchni można opcjonalnie użyć Rozcieńczalnika PUR DV 4981.
Szlifowanie lakieru ostatniej warstwy podkładu: coraz delikatniej, papierem o ziarnistości 400 - 600 (odpylanie)
Lakierowanie na wysoki połysk: 1 x 100 - 120 g/m² Hesse ADAMANT DU 48999, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 1 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4091, w zależności od potrzeby dodać Rozcieńczalnik CV 553 w ilości 10 - 30 % do mieszaniny lakier/utwardzacz
Suszenie: 20 - 30 min / 20 °C
Lakierowanie na wysoki połysk: 1 x 150 - 250 g/m² Hesse ADAMANT DU 48999, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 1 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4091, w zależności od potrzeby dodać Rozcieńczalnik CV 553 w ilości 10 - 30 % do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
W razie potrzeby powłokę po > 16 h / 20 °C utwardzania można wypolerować na wysoki połysk (patrz odrębna Informacja Techniczna na naszej stronie internetowej https://www.hesse-lignal.de/fileadmin/content/documents/Technische_Beschreibungen_deutsch/Schleifen-Polieren_-_3M_Schleif-_und_Polierprozess_ADAMANT_DU_48999_DE.pdf oraz https://www.hesse-lignal.de/fileadmin/content/documents/Technische_Beschreibungen_deutsch/Schleifen-Polieren_-_Mirka_Polieren_ADAMANT_DU_48999_DE.pdf

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.