Hesse Lakier warstwowy PUR DE 42590-0007 ekstra mat

  • Bardzo matowe ustawienie lakieru
  • Odporny na światło, dzięki czemu można go stosować na jasnych rodzajach drewna
  • z ochroną przed działaniem światła
  • trudnopalny według DIN 4102 B1.
  • Trudnopalny według francuskiej normy; M1
  • możliwość zastosowania także do lakierowania szkła
Lakier warstwowy „ekstra mat” Hesse PUR DE 42590-0007 to przezroczysty, dwuskładnikowy lakier PUR na bazie żywicy akrylowej. Produkt jest wytrzymały, odporny na światło i chroni przed działaniem światła. Można go stosować na wybielonym drewnie. Dodatkowo spełnia wymagania francuskiej normy badań M1 (zachowanie podczas pożaru) oraz świadectwa badania trudnozapalności wg normy DIN 4102 B1.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

DE 42590-0007 stosuje się w obszarach restauracyjnych, kuchennych i w łazienkach. Produkt znakomicie nadaje się do powierzchni o najwyższej odporności chemicznej i mechanicznej. Dodatkowo możliwa jest aplikacja na wengé, także wówczas, gdy w przypadku tego rodzaju drewna stosuje się wybielanie lub bejcowanie. Jednocześnie materiał DE 42590-0007 można używać w zależności od zastosowania w różnych wariantach utwardzenia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji „Wskazówki dotyczące sposobu użycia” w niniejszej informacji technicznej.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
LZO EU % 74,849998 %
Lepkość (+/- 15 %) 30 s / DIN 53211 - 4 mm
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 450 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4070
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 10 PUR Utwardzacz DR 4070

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 8 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 3 d / 20 °C
Suszenie 2 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od rodzaju drewna i metody nanoszenia.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 280 - 320
Obróbka końcowa Po wystarczającym wyschnięciu i pośrednim szlifowaniu lakieru tym samym materiałem.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Do lakierowania na nośnikach o krytycznym znaczeniu lub do optymalizacji odporności chemicznej i mechanicznej zaleca się utwardzenie mieszaniny lakieru z utwardzaczem w proporcji (obj.) 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070 lub 10  : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071. Utwardzenie mieszaniny lakieru z utwardzaczem w proporcji (obj.) 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4076-0001, po wcześniejszym zmieszaniu 5 % Dodatku do lakieru na szkło EL 460-0025 z komponentem lakierowym, umożliwia dodatkowo bezpośrednie lakierowanie na szkle. Konieczne jest wcześniejsze prawidłowe czyszczenie lakierowanej powierzchni szkła za pomocą Środka do czyszczenia szkła Hesse ZD 101.
Wskazówki specjalne Bardzo matowe ustawienie materiału DE 42590-0007 powoduje, że nie stosuje się go jako lakieru warstwowego, ale wyłącznie jako 1-krotną powłokę nawierzchniową! Lakier warstwowy Hesse PUR „extra matt” DE 42590-0007 idealnie nadaje się do lakierowania Lakieru barwnego Hesse PUR DB 4524x(połysk)-(barwa), nadając elegancki, matowy wygląd oraz zapewniając niezbędną odporność na reakcję z biżuterią. Przy użyciu Lakieru barwnego Hesse PUR DB 4524x(połysk)-(barwa) możliwe stopniowanie koloru Lakieru warstwowego Hesse PUR „extra matt” DE 42590-0007. Możliwość gruntowania wstępnego w zależności od żądanej powierzchni i materiału nośnego, np. przy użyciu Serii DE 4259x(połysk) lub Podkładów Hesse DG 4741, DG 4734, DG 4717-0004, DG 4768-0004 oraz DG 4763.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną
powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporności). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem odpowiedniej powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pomieszczenia 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Wyposażenie apteki przy użyciu drewna palisandrowego naturalnego, z otwartymi porami, wersja bardzo matowa
Podkład: 1 x 100 - 150 g/m² / 20 °C temperatury pokojowej Lakier warstwowy Hesse PUR DE 42597, stosunek składników mieszanki (objętościowo) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070
Suszenie pośrednie: 2 h / 20 °C Szlifowanie międzywarstwowe: papierem 280 - 320 (odpylenie)
Lakierowanie końcowe: 1 x 100 - 150 g/m² / 20 °C temperatury pokojowej Lakier warstwowy Hesse PUR „extra matt” DE 42590-0007, stosunek składników mieszanki (objętościowo) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070
Możliwość pakowania: po minimum 16 h / 20 °C

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.