Hesse FANTASTIC-CLEAR DE 4877x(połysk)

  • Uniwersalne możliwości stosowania, również do intensywnie użytkowanych obszarów
  • Bardzo dobra przyczepność na krytycznym i wybielanym drewnie
  • Prosta obróbka na pionowych powierzchniach
FANTASTIC-CLEAR to odporny na światło, przezroczysty lakier warstwowy na bazie akrylu. Dzięki wszechstronnym możliwościom aplikacji i prostej obróbce FANTASTIC-CLEAR znakomicie sprawdza się jako lakier warstwowy na wszystkich popularnych gatunkach drewna i jednocześnie jako doskonały lakier końcowy na materiale FANTASTIC-COLOR. Ze względu na bardzo dobrą przyczepność FANTASTIC-CLEAR można także stosować na wybielanych gatunkach drewna. Dzięki dobrej stabilności na pionowych powierzchniach ryzyko powstawania zacieków zostaje znacznie zredukowane.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

FANTASTIC-CLEAR można stosować w pełnym zakresie wyposażenia sklepów/wnętrz, w tym także w kuchni i łazience. Utwardzenie można dostosować odpowiednio do obiektu lub procesu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w punkcie „Wskazówki dotyczące sposobu użycia” w niniejszej informacji technicznej. FANTASTIC-CLEAR jako lakier nawierzchniowy w barwnej strukturze całkowitej jest idealnie dostosowany do FANTASTIC-FILL i FANTASTIC-COLOR.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.921 - 0.934
LZO EU % 76,839996 %
Lepkość (+/- 15 %) 30 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 23 - 25
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 450 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4071

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 8 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 3 d / 20 °C
Suszenie 3 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od rodzaju drewna i metody nanoszenia.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 400
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 280 - 400
Obróbka końcowa Po wystarczającym suszeniu i bezpośrednio po międzywarstwowym szlifowaniu lakieru, materiałem lakierniczym z tej samej serii.
Wydajność na cykl operacyjny 6 - 9 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Wskazówki dotyczące sposobu użycia FANTASTIC-CLEAR można opcjonalnie obrabiać w stosunku składników mieszanki (objętościowym) 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 470 / DR 4070. W tym utwardzeniu FANTASTIC-CLEAR po wyschnięciu jest nieco bardziej błyszczący. W razie potrzeby można wybrać nieco bardziej matowy stopień połysku.
Utwardzenie za pomocą Utwardzacza PUR DR 4076-0001 w stosunku składników mieszanki (objętościowym) 5 : 1, po dodaniu Dodatku do lakieru na szkło EL 460-0025 w ilości 5 % do komponentu lakieru, umożliwia bezpośrednie lakierowanie na szkło. Wymagane jest wcześniejsze prawidłowe oczyszczenie lakierowanej powierzchni szkła za pomocą Hesse Środka do czyszczenia szkła ZD 101.
W przypadku zastosowania jako trudnopalna powłoka malarska dla statków morskich zgodnie z SOLAS 74/88 rejestr II-2/3, II-2/5 i II-2/6, najnowsza wersja, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, produkt ten można łączyć tylko z innymi dopuszczonymi i technicznie odpowiednimi produktami. W razie zastosowania tego produktu jako trudnopalnej powłoki malarskiej dla statków morskich maksymalna łączna ilość powłoki niewyschniętej wynosi 240 g/m². Ten produkt nadaje się do stosowania jako trudnopalna powłoka dla statków morskich wyłącznie w standardowym utwardzeniu, bez opcjonalnych utwardzeń!
Wskazówki specjalne Materiału FANTASTIC-CLEAR DE 4877x(połysk) nie wolno mieszać z serią FANTASTIC-CLEAR ULTRAMATT DE 48770-0! Zmieszaniu obydwu systemów lakierniczych prowadzi do możliwych reakcji nietolerancji lub do zmian określonych właściwości produktu.
Za pomocą Lakierów barwnych UNA-COLOR DB 555-(barwa) / DB 4524x(połysk)-(barwa) i FANTASTIC-COLOR DB 4888x(połysk)-(barwa) możliwe jest stopniowanie barwy FANTASTIC-CLEAR DE 4877x(połysk) do postaci lakieru lazurującego (maksymalny dodatek: 1,5 %). Przy użyciu następujących podkładów Hesse możliwe jest wykonanie powłoki kombinowanej w zależności od wymagań względem powierzchni i materiału nośnego z zastosowaniem FANTASTIC-CLEAR: DG 434 / DG 4734, DG 417 / DG 4717-0005, DG 468-1 / DG 4768-0011 i DG 4750.
„Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla środowiska.”
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną
powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporności). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem odpowiedniej powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pomieszczenia 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Kredens do sali konferencyjnej, buk twardzielowy naturalny, matowy
Szlifowanie drewna: 150 - 180 (odpylenie)
Podkład: 1 x 100 - 150 g/m² Hesse FANTASTIC-CLEAR DE 48772 (w temperaturze pokojowej 20 °C), stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071, dodatek Rozcieńczalnika DV 4900 w ilości 20 - 25 % do mieszaniny lakier/utwardzacz
Suszenie pośrednie: 2,5 h / 20 °C
Szlifowanie międzywarstwowe: 280 - 320 (odpylenie)
Endlackierung: 1 x 100 - 150 g/m² Hesse FANTASTIC-CLEAR DE 48772 (w temperaturze pokojowej 20 °C), stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071, dodatek Rozcieńczalnika DV 4900 w ilości 20 - 25 % do mieszaniny lakier/utwardzacz
Możliwość pakowania: po minimum 16 h / 20 °C

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.