Hesse 1K lakier warstwowy DE 41-x(połysk)

  • duża zdolność wypełniania
  • szczególnie wytrzymały
  • szczególnie odporny na ścieranie
Jednoskładnikowy, niezawierający aromatów lakier nawierzchniowy PUR, który dzięki reakcji z wilgocią zawartą w powietrzu twardnieje, tworząc bardzo odporną warstwę ochronną. Szczególnie dobrze wypełniający, bardzo odporny na ścieranie i wytrzymały. Lakier warstwowy do gruntowania i lakierowania końcowego o bardzo dobrej odporności chemicznej oraz mechanicznej.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do pełnego zakresu wykańczania wnętrz.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.982 - 1
LZO EU % 62,150002 %
Lepkość (+/- 15 %) 45 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 38 - 40
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 450 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża
Czyste, suche drewno, w zależności od gatunku drewna i metody aplikacji.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 240 - 320
Obróbka końcowa
Po wysuszeniu i szlifowaniu, tylko lakierem tej samej serii.
Wydajność na cykl operacyjny 7 - 10 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Lepkość robocza 22 s / ISO 4mm / 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Pomiędzy etapami lakierowania należy zapewnić suszenie przez > 16 h / 20 °C! W celu ustawienia lepkości dla aplikacji za pomocą wałka lakierniczego lub pędzla zaleca się użycie niezawierającego aromatów Rozcieńczalnika DV 4981. Do ustawienia lepkości dla aplikacji natryskowej należy zastosować niezawierający aromatów Rozcieńczalnik DV 4994.
Wskazówki specjalne Produktu tego nie można stosować na drewnie jasnym lub pokrytych bejcą podłożach niedrewnopodobnych! Zastosowanie na powierzchniach wybielonych nie jest możliwe! Wilgotność powietrza podczas obróbki: minimum 50 %. Temperatura: minimum 18 °C.
Przy niższej wilgotności powietrza i temperaturze nie jest wykluczone pogorszenie się jakości powierzchni. Otwarte pojemniki szczelnie zamykać natychmiast po pobraniu materiału, gdyż zawartość reaguje z wilgocią w powietrzu i gęstnieje. Pojemnik ustawić na krótki czas dnem do góry. Narzędzia pracy czyścić natychmiast!
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia

Nakładanie pędzlem/wałkiem przy zastosowaniu niestrzępiących się wałków (na przykład krótki włos moherowy).
Podczas pierwszego użycia przy pomocy taśmy klejącej usunąć z wałka luźne włosie. Szybkie nakładanie wałkiem zapobiega tworzeniu się nadkładów. Zaleca się, aby pracować w kierunku usłojenia drewna.

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.