Hesse PUR Dodatek zwiększ. odporność na test obrączki EL 460-0046

Stosując Dodatek zwiększający odporność na kontakt z biżuterią Hesse PUR EL 460-0046 można zwiększyć odporność na ślady pozostawiane przez metal. W tym celu należy wmieszać do Lakieru barwnego DB 45245-(barwa) dodatek w proporcji 8,5 : 1,5.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.95
LZO EU % 65,410004 %
Lepkość (+/- 15 %) 28 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 35
Wygląd nieistotny
Zawartość surowców odnawialnych % 0.2

Zalecenia dotyczące stosowania

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.