Hesse Lakier PUR wypełniająco-izolujący DP 491-9343

  • Bardzo dobrze wypełniający, znakomita szlifowalność
  • Doskonała stabilność pod wysoki połysk
  • Niezwykle szeroki zakres zastosowań
  • Możliwość użycia jako podkład zwiększający przyczepność na tworzywach sztucznych
  • Zgodność z dyrektywą Decopaint
DP 491-9343 to zgodny z dyrektywą Decopaint podkład izolujący PUR zapewniający najwyższą jakość i skuteczność izolacji. Produkt znakomicie nadaje się do zastosowania pod wysokopołyskowymi lakierami Hesse oraz do zastosowania w pomieszczeniach wilgotnych. Ze względu na bardzo dobrą przyczepność podkład izolujący PUR można stosować jako podkład zwiększający przyczepność na różnych tworzywach sztucznych.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

DP 491-9343 można stosować w pełnym zakresie wykańczania sklepów / wnętrz, w tym także w kuchniach i łazienkach oraz we wnętrzach statków jako podkład izolujący PUR.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.423
LZO EU % 33,970001 %
Lepkość (+/- 15 %) 90 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 66
Wygląd kryjący
Liczba warstw (maks.) 4
Ilość na warstwę (min.) 140 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 300 g/m²
Łączna gramatura powłoki 800 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 4 : 1 PUR Utwardzacz DR 405
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 18 PUR Utwardzacz DR 405

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 3 - 4 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 2 h / 20 °C
Suszenie 5 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od gatunku drewna i metody nanoszenia. Przed lakierowaniem należy wykonać szlifowanie czyszczące na folii lub melaminie.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 320
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 320 - 400
Obróbka końcowa Po wystarczającym wyschnięciu i starannym oszlifowaniu wypełniacza, lakierami barwnymi Hesse NC i PUR.
Uwagi o szlifowaniu W przypadku lakierowania końcowego o wysokim połysku zaleca się szlifowanie wypełniacza papierem o ziarnistości 600.
Wydajność na cykl operacyjny 5 - 10 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 40 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Nanoszenie w postaci jednej do czterech warstw w ilości 100 - 300 g/m² na odpowiednich podłożach. Maksymalna całkowita ilość powłoki niewyschniętej wynosi 800 g/m². Maksymalna całkowita ilość powłoki niewyschniętej przy zastosowaniu jako powłoka trudnopalna dla statków morskich wynosi 140 g/m².
Wskazówki specjalne W przypadku stosowania jako trudnopalna powłoka malarska dla statków morskich zgodnie z SOLAS 74/88 rejestr II-2/3, II-2/5 i II-2/6, najnowsza wersja, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, produkt ten można tylko łączyć z innymi dopuszczonymi i technicznie odpowiednimi produktami.

„Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla środowiska.”
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną
powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporności). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem odpowiedniej powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pomieszczenia 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Meble łazienkowe z płyty MDF, również z głębokim frezowaniem, kolor biały, jedwabisty mat
Szlif krawędzi i profili: papierem o ziarnistości 150 - 180 (odpylanie)
Podkład: 1 x 150 - 200 g/m² Hesse Podkład izolujący PUR DP 491-9343, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 4 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 405, dodatek Rozcieńczalnika DV 4935 w ilości 10 - 15 %
Suszenie: minimum 5 h / 20 °C, lepiej 16 h / 20 °C
Szlifowanie warstwy wypełniacza: papierem o ziarnistości 320 - 400 (odpylanie)
Podkład: 1 x 150 - 200 g/m² Hesse Podkład izolujący PUR DP 491-9343, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 4 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 405, dodatek Rozcieńczalnika DV 4935 w ilości 10 - 15 %
Suszenie: minimum 5 h / 20 °C, lepiej 16 h / 20 °C
Szlifowanie warstwy wypełniacza: papierem o ziarnistości 320 - 400 (odpylanie)
Lakierowanie lakierem barwnym: 1 x 120 - 150 g/m² Lakier Hesse UNA-COLOR DB 555-9010, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 470, dodatek Rozcieńczalnika DV 494 w ilości 10 - 20 %
Suszenie: minimum 5 h / 20 °C
Szlif lakieru/wygładzanie: papierem o ziarnistości 400 (odpylanie)
Lakierowanie końcowe: 1 x 80 - 100 g/m² Hesse UNA-PUR DE 554, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 470, dodatek Rozcieńczalnika DV 494 w ilości 10 - 20 %

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.