Hesse Lakier PUR wypełniająco-izolujący DP 4785-9343

  • Wypełniacz izolujący
  • Bardzo szeroki zakres zastosowania
  • Bardzo dobrze wypełniający
  • Dobrze szlifowalny
  • Znakomita stabilność pod lakierami barwnymi
Dwuskładnikowy pigmentowany podkład alkidowy PUR, bardzo dobrze wypełniający i dobrze szlifowalny. Wypełniacz izolujący PUR DP 4785-9343 nadaje się jako podkład wypełniający do struktury lakieru barwnego z zamkniętymi porami, np. pod Lakier barwny Hesse PUR DB 4524x(połysk)-(barwa). Produkt ma szeroki zakres zastosowań i jest łatwy w użyciu.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do wykańczania wnętrz, włącznie z mocno obciążonymi obszarami jak kuchnie i łazienki. Można stosować na różnych gatunkach drewna, płycie MDF z bezpośrednim pokryciem krawędzi oraz na różnych foliach. Dodatkowo Wypełniacz izolujący Hesse PUR DP 4785-9343 można stosować jako podkład zwiększający przyczepność na wielu tworzywach sztucznych.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.413
LZO EU % 34,029999 %
Lepkość (+/- 15 %) 90 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 66
Wygląd kryjący
Liczba warstw (maks.) 4
Ilość na warstwę (min.) 140 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 300 g/m²
Łączna gramatura powłoki 800 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 5 : 1 PUR Utwardzacz DR 4057
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 14 PUR Utwardzacz DR 4057

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 3 - 4 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 6 h / 20 °C
Suszenie 5 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od gatunku drewna i metody nanoszenia. Przed lakierowaniem należy wykonać szlifowanie czyszczące na folii lub melaminie.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 320
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 320 - 400
Obróbka końcowa Po wystarczającym wyschnięciu i starannym oszlifowaniu wypełniacza, lakierami barwnymi Hesse NC i PUR.
Uwagi o szlifowaniu W przypadku lakierowania końcowego o wysokim połysku zaleca się szlifowanie wypełniacza papierem o ziarnistości 600.
Wydajność na cykl operacyjny 5 - 10 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 40 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki specjalne
Na podłożach z płyty MDF: W przypadku powłok płyt MDF można uniknąć wad lakierowania i pęknięć na krawędziach, jeżeli przestrzega się następujących kwestii: Dobór jakości MDF odpowiedniej do obszaru zastosowania, patrz dane producenta dotyczące normy europejskiej EN 622-5, pkt 4 Metody badań EN 317 (Wymagania dotyczące pęcznienia na grubość). Idealna wilgotność płyt to 5 - 7 %. MDF lakierować w miarę możliwości dookoła, strony tylne powinny być pomalowane co najmniej bezbarwnie. Unikać ostrych krawędzi i wyfrezowań, w miarę możliwości zaokrąglać. Krawędzie i wyfrezowania powlekać 2 razy wypełniaczem, nie szlifować nadmiernie (na wylot), ewentualnie jeszcze raz zagruntować. Grube płyty, które zostały wyprodukowane przez sklejenie kilku cienkich płyt, są z powodu zróżnicowanych naprężeń szczególnie podatne na pęknięcia krawędzi, dlatego lepiej jest wybrać jednorodną płytę MDF o pasującej grubości. Płyty klejone w każdym razie zeszlifować na krawędziach na płasko i wstępnie zaizolować bezbarwnie. Woda, która wskutek zaklejania dostała się do środka, musi wyparować przed lakierowaniem. Powierzchnie obrobione wypełniaczem należy składować w odpowiednich warunkach i po krótkim czasie powlekać warstwą końcową.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną
powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporności). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem odpowiedniej powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pomieszczenia 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Wyposażenie sypialni z płyt MDF, z głębokim frezowaniem, kolor biały i jedwabisty mat
Szlif krawędzi i profili: papierem 150 - 180 (odpylanie)
Podkład: 1 x 150 - 200 g/m² Podkład izolujący Hesse PUR DP 4785-9343, stosunek składników mieszanki (objętościowo) 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4057, dodatek rozcieńczalnika 10 - 15 % DV 4900
Suszenie: minimum 5 h / 20 °C, lepiej 16 h / 20 °C
Szlifowanie warstwy wypełniacza: papierem 320 - 400 (odpylanie)
Podkład: 1 x 150 - 200 g/m² Podkład izolujący Hesse PUR DP 4785-9343, stosunek składników mieszanki (objętościowo) 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4057, dodatek rozcieńczalnika 10 - 15 % DV 4900
Suszenie: minimum 5 h / 20 °C, lepiej 16 h / 20 °C
Szlifowanie warstwy wypełniacza: papierem 320 - 400 (odpylanie)
Lakierowanie lakierem barwnym: 1 x 120 - 150 g/m² Lakier barwny Hesse PUR DB 45245-9010, stosunek składników mieszanki (objętościowo) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, dodatek 10 - 20 % DV 4994
Suszenie: minimum 5 h / 20 °C
Szlif lakieru / wygładzanie: papierem 400 (odpylanie)
Lakierowanie wykończeniowe: 1 x 80 - 100 g/m² Lakier warstwowy Hesse PUR DE 42594, stosunek składników mieszanki (objętościowo) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, dodatek 10 - 20 % DV 4994
Suszenie: minimum 16 h / 20 °C

Karty charakterystyki

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.