Hesse Wypełniacz pigmentowy PUR MODULO DP 4778-9343

  • Bardzo szeroki zakres zastosowań dzięki możliwości użycia różnych typów utwardzaczy
  • Bardzo dobrze wypełniający
  • Dobrze szlifowalny
  • Znakomita stabilność pod lakierami barwnymi
Wypełniacz pigmentowany Hesse PUR Modulo DP 4778-9343 jest pigmentowanym, dwuskładnikowym podkładem alkidowo-poliuretanowym. Bardzo dobrze wypełnia, jest dobrze szlifowalny i wykazuje doskonałą stabilność pod lakierami barwnymi Hesse. Wypełniacz pigmentowany PUR-Modulo nadaje się znakomicie do zamkniętoporowych powłok z lakierem barwnym, jednocześnie umożliwiając zastosowanie różnych typów utwardzaczy Hesse PUR. Dzięki temu odpowiednio do stosowanych materiałów nośnych lub wymagań technicznych firmy produkcyjnej można uzyskać optymalne i dopasowane do procesów ustawienie materiałów lakierniczych.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

W pełnym zakresie wykończenia wnętrz, łącznie z silnie obciążanymi obszarami, np. w kuchni i łazience. Możliwość zastosowania do lakierowania wnętrz statków morskich na różnych gatunkach drewna, płytach MDF i różnych foliach. Dzięki bardzo dobrej przyczepności wypełniacz izolujący PUR może być stosowany jako podkład zwiększający przyczepność na różnych tworzywach sztucznych.
Proszę uwzględnić różne opcje utwardzania i możliwości wyboru uzupełniających rodzajów utwardzaczy zawartych w niniejszej Informacji technicznej w sekcji „Wskazówki dot. sposobu użycia”!

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.413
LZO EU % 34,029999 %
Lepkość (+/- 15 %) 90 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 66
Wygląd kryjący
Liczba warstw (maks.) 4
Ilość na warstwę (min.) 140 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 300 g/m²
Łączna gramatura powłoki 400 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 5 : 1 PUR Utwardzacz DR 4035-0007
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 14 PUR Utwardzacz DR 4035-0007

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 1 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 45 min / 20 °C
Suszenie 3 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od gatunku drewna i metody nanoszenia. Przed lakierowaniem należy wykonać szlifowanie czyszczące na folii lub melaminie.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 320
Obróbka końcowa Po wystarczającym wyschnięciu i starannym oszlifowaniu wypełniacza, lakierami barwnymi Hesse NC i PUR.
Wydajność na cykl operacyjny 5 - 10 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 40 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Możliwy wybór utwardzaczy:

Utwardzacz / mieszanina w proporcji (obj.) Obszar zastosowania / właściwości Gramatura powłoki Dopuszczalny okres użytkowania Suszenie / możliwość szlifowania
DR 4052 / 5 : 1Pod wysoki połysk
Znakomita stabilność
1 - 4 x
150 - 200 g/m²
1,75 h 6 h / 20 °C
(lepiej przez noc)
DR 4058 / 4 : 1Uniwersalny podkład izolujący
do napraw
1 - 4 x
150 - 200 g/m²
1,5 h 5 h / 20 °C
(lepiej przez noc)
DR 4035-0004 /
5 : 1
Obróbka ES
Szybkoschnący
1 - 2 x
150 - 200 g/m²
< 45 min 1,5 h / 20 °C
DR 4035-0007 /
5 : 1
Szybkoschnący 1 - 2 x
150 - 200 g/m²
< 45 min 1,5 h / 20 °C
Wskazówki specjalne Na podłożach z płyty MDF: Grube płyty, które zostały wyprodukowane przez sklejenie kilku cienkich płyt, są z powodu zróżnicowanych naprężeń szczególnie podatne na pęknięcia krawędzi. Lepiej jest wybrać jednorodną płytę MDF o pasującej grubości. Płyty klejone w każdym razie zeszlifować na krawędziach na płasko i wstępnie zaizolować bezbarwnie. Woda, która wskutek zaklejania dostała się do środka, musi wyparować przed lakierowaniem.

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Karty charakterystyki

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.