Hesse FANTASTIC-FILL DP 4755-9005

  • Doskonała stabilność na pionowych powierzchniach
  • Szybkie schnięcie i gotowość do układania w stos
  • Bardzo dobra szlifowalność maszynowa i ręczna
  • Orientacja na proces i ekonomiczną obróbkę
FANTASTIC-FILL DP 4755-9005 to bardzo dobrze wypełniający, czarny i niezawierający aromatów Podkład izolujący PUR na bazie akrylanu. Łatwa w obróbce tiksotropia ułatwia aplikację na krawędziach i pionowych elementach. Już po krótkim suszeniu można polakierować tylną stronę za pomocą FANTASTIC-FILL i bezproblemowo składować na wózkach etażowych. FANTASTIC-FILL DP 4755-9005 opracowano specjalnie jako dobrze wypełniający, pigmentowany podkład pod ciemne lakiery barwne Hesse PUR, zapewniający zorientowaną na proces, maszynową i ręczną szlifowalność do postaci proszku.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

FANTASTC-FILL DP 4755-9005 można stosować w pełnym zakresie wykańczania sklepów i wnętrz, także w kuchni i łazience. Po przeszlifowaniu matującym możliwe jest zastosowanie na różnych gatunkach drewna, płytach MDF i wielu foliach. Dzięki bardzo dobrej przyczepności Podklad izolujacy PUR może być stosowany uzupełniająco jako podkład zwiększający przyczepność na różnych tworzywach sztucznych.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.399
LZO EU % 36,849998 %
Lepkość (+/- 15 %) 66 s / DIN 53211 - 6 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 63
Wygląd kryjący
Zawartość surowców odnawialnych % 0.4
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 140 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 300 g/m²
Łączna gramatura powłoki 550 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4071
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 7 PUR Utwardzacz DR 4071

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia > 8 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 6 h / 20 °C
Suszenie 3 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od gatunku drewna i metody nanoszenia. Przed lakierowaniem należy wykonać szlifowanie czyszczące na folii lub melaminie.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 320
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 320 - 400
Obróbka końcowa Po wystarczającym suszeniu i prawidłowym przeszlifowaniu materiał FANTASTIC-FILL DP 4755-9005 można polakierować lakierami barwnymi Hesse następujących serii: DB 555-(barwa), DB 4524x(połysk)-(barwa) / DB 525-(barwa), DB 4520x(połysk)-(barwa), DB 4476x(połysk)-(barwa), DB 4888x(połysk)-(barwa). Ponadto materiał FANTASTIC-FILL można stosować pod barwnymi lakierami wysokopołyskowymi Hesse serii DB 449-(barwa) i DB 44099-(barwa). Aby spełnić najwyższe wymagania, pod wysoki połysk należy zastosować Hesse Podkład izolujący PUR DP 491-9343 / DP 4791-9343. Powłokę końcową można bez problemu zrealizować przy użyciu większości popularnych lakierów malarskich, wykonując wcześniej malowanie próbne.
Uwagi o szlifowaniu Przy powlekaniu bezpośrednim na wyczyszczonych lub przeszlifowanych foliach należy przeprowadzić lakierowanie próbne w celu sprawdzenia przyczepności! W przypadku lakierowania końcowego o wysokim połysku zaleca się szlifowanie lakieru papierem o ziarnistości 400 - 600.
Wydajność na cykl operacyjny 5 - 10 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 40 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki specjalne W stosunku składników mieszanki (objętościowym) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 471 / DR 4071 materiał FANTASTIC-FILL można uniwersalnie stosować z zachowaniem właściwości izolująco-wypełniających. Jednocześnie FANTASTIC-FILL w takim utwardzeniu można stosować na następujących przeszlifowanych i odtłuszczonych metalach: żelazo, żelazo ocynkowane, aluminium i blachy V2A. W razie potrzeby należy wykonać lakierowanie próbne.
W stosunku składników mieszanki (objętościowym) 3 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4076-0001 materiał FANTASTIC-FILL bez dodatku rozcieńczalnika jest zgodny z dyrektywą Decopaint i tym samym spełnia wymagania niemieckiego rozporządzenia ChemVOCFarbV.

Na podłożach z płyty MDF: Grube płyty, które zostały wyprodukowane przez sklejenie kilku cienkich płyt, są z powodu zróżnicowanych naprężeń szczególnie podatne na pęknięcia krawędzi. Lepiej jest wybrać jednorodną płytę MDF o pasującej grubości. Płyty klejone w każdym razie zeszlifować na krawędziach na płasko i wstępnie zaizolować bezbarwnie. Woda, która wskutek zaklejania dostała się do środka, musi wyparować przed lakierowaniem.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy świeżo przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporność). Końcową twardość powłoki lakierniczej uzyskuje się przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) po upływie jednego tygodnia. Proszę wykonać lakierowanie próbne w warunkach odpowiadającym rzeczywistym!

Front szafki z płyty MDF, foliowany, w kolorze RAL 9005, matowy
Szlif powierzchni: papierem 320 - 400 (odpylanie)
Szlif krawędzi i profili: papierem 150 - 180 (odpylanie)
Podkład: 1 x 150 - 200 g/m² Hesse FANTASTIC-FILL DP 4755-9005, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071 / DR 471, dodatek Rozcieńczalnika DV 4900 / DV 490 w ilości 15 % do mieszaniny lakier/utwardzacz
Suszenie: > 2 h / 20 °C, lepiej 16 h / 20 °C
Szlifowanie warstwy wypełniacza: papierem 320 - 400 (odpylanie)
Podkład: 1 x 150- 200 g/m² Hesse FANTASTIC-FILL DP 4755-9005, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071 / DR 471, dodatek Rozcieńczalnika DV 4900 / DV 490 w ilości 15 % do mieszaniny lakier/utwardzacz
Suszenie: > 2 h / 20 °C, lepiej 16 h / 20 °C
Szlifowanie warstwy wypełniacza: papierem 320 - 400 (odpylanie)
Lakierowanie barwne i końcowe: 1 x 120 - 180 g/m² Hesse FANTASTIC-COLOR DB 48882-9005, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071 / DR 471, dodatek Rozcieńczalnika DV 4900 / DV 490 do mieszaniny lakier/utwardzacz w ilości 10 - 30 %
Suszenie wskrośne: > 16 h / 20 °C

Karty charakterystyki

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.