Hesse UNA-COLOR DB 4524x(połysk)-(barwa)

  • Uniwersalny w zastosowaniu
  • Łatwe użycie
  • Bardzo dobra rozlewność
  • 3 dni dopuszczalnego okresu użytkowania, znakomita przyczepność
DB 4524x(połysk)-(barwa) to lakier barwny PUR na bazie akrylanu, o bardzo dobrej rozlewności. Dzięki bardzo dobrej przyczepności na niemal wszystkich nośnikach, nieskomplikowanej obróbce i dopuszczalnemu okresowi użytkowania wynoszącemu 3 dni ten lakier barwny znakomicie sprawdza się w uniwersalnym zastosowaniu. W celu uzyskania optymalnej odporności na kontakt z biżuterią materiał DB 4524(połysk)-(barwa) można polakierować wszystkimi popularnymi lakierami warstwowymi i nawierzchniowymi.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

DB 4524x(połysk)-(barwa) można stosować w pełnym zakresie wykańczania sklepów / wnętrz, w tym także w kuchniach i łazienkach oraz we wnętrzach statków. W zależności od zastosowania, wyrób może być używany w różnych wariantach utwardzania.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
LZO EU % 68,379997 %
Lepkość (+/- 15 %) 45 s / DIN 53211 - 4 mm
Wygląd kryjący
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 80 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 300 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4070
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 9 PUR Utwardzacz DR 4070

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 8 h / 20°C
Dopuszczalny okres użytkowania 3 d / 20 °C
Suszenie 3 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża

Przed lakierowaniem przeprowadzić szlifowanie czyszczące na folii lub melaminie.

Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 320
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 320 - 400
Obróbka końcowa Przy użyciu lakierów serii DB 4524x(połysk)-(barwa) można uzyskać dobrą odporność na reakcję z biżuterią. Jeżeli wymagana jest absolutna odporność na reakcję z biżuterią, odporność na ścieranie się farby lub inny stopień połysku, zaleca się wykonanie lakierowania końcowego np. Lakierami warstwowymi serii PUR DE 4503x(połysk) lub DE 4259x(połysk).
Uwagi o szlifowaniu Przy powlekaniu bezpośrednim na wyczyszczonych lub przeszlifowanych foliach należy przeprowadzić lakierowanie próbne w celu sprawdzenia przyczepności! Przy lakierowaniu końcowym Lakieru DB 4524x(połysk)-(barwa) lakierem z wysokim połyskiem zaleca się wykonanie szlifu pośredniego lakieru papierem 600 - 800.
Wydajność na cykl operacyjny 0 - 0 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 40 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Maksymalna łączna grubość warstwy niewyschniętej przy zastosowaniu jako trudnopalne farby dla statków żeglugi morskiej wynosi 130 g/m². Przy bezpośrednim pokrywaniu wyczyszczonych lub przeszlifowanych folii należy przeprowadzić malowanie próbne w celu sprawdzenia wiązania! W przypadku szczególnie wysokich obciążeń powierzchni oraz krytycznych podłoży zastosować w proporcji 5 : 1 z Utwardzaczem DR 4070. Proporcja 10 : 1 z Utwardzaczem DR 4071 jest konieczna przy bezpośrednim powlekaniu płyt MDF. Przez zastosowanie w proporcji 10 : 1 z Utwardzaczem DR 4085 można skrócić czas schnięcia wskrośnego (należy zwrócić tutaj uwagę na krótszy czas zachowania stanu plastycznego). Mieszanina w proporcji 5 : 1 z Utwardzaczem DR 4076-0001 po uprzednim dodaniu 5 % dodatku EL 460-0025 umożliwia dodatkowo bezpośrednie lakierowanie na szkle po jego uprzednim prawidłowym wyczyszczeniu.

Wskazówki specjalne W przypadku stosowania jako trudnopalne powłoki dla statków morskich, odpowiednio do regulacji SOLAS 74/88 rejestr II-2/3, II-2/5 oraz II-2/6, aktualne wydanie, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, produkt ten można stosować w kombinacji wyłącznie z technicznie odpowiednimi, dopuszczonymi produktami. Przytoczone świadectwa kontroli i odporności dotyczą wyłącznie DB 45245-(barwa). Gruntowanie wstępne - w zależności od wymagań dla gotowej powierzchni oraz od materiału nośnego - jest możliwe na przykład przy zastosowaniu materiału DP 4791-9343. Jeżeli wymagana jest absolutna odporność na test obrączki, odporność na wycieranie się farby lub inny stopień połysku, należy przeprowadzić lakierowanie końcowe rozcieńczonym materiałem MEGA-PUR DE 4503x(połysk) lub DE 4259x(połysk). „Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla środowiska.”
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia

Lakiery PUR nie powinny być stosowane ani suszone przy temperaturach materiału i pomieszczenia poniżej 18 °C i wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna). Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną powierzchnię w miarę możliwości natychmiast pokryć lakierem. Mieszaninę pozostałości z poprzedniego dnia można dodać do świeżej mieszaniny lakieru z utwardzaczem tylko w ilości 10 - 20 %. Stare mieszaniny lakieru z utwardzaczem niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporność). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Lakierowanie próbne należy przeprowadzić w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Przychodnia lekarska, jesion z otwartymi porami, zwilżonymi, w jedwabistym macie
Szlifowanie drewna: papierem o ziarnistości 150 (odpylanie)
Podkład: lakierować 1 x na tyle obficie, żeby w stanie mokrym pory wyglądały na zamknięte (200 - 300 g/m²), stosując Hesse UNA-COLOR DB 45245-9010, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, rozcieńczenie za pomocą DV 4900 w ilości 30 - 40 %.
Suszenie: minimum 16 h / 20 °C
Szlifowanie lakieru: papierem o ziarnistości 320 (odpylanie)
Lakierowanie: 1 x 100 - 150 g/m² Hesse UNA-COLOR DB 45245-9010, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, rozcieńczenie za pomocą DV 4900 w ilości 20 - 30 %. Bez szlifowania międzywarstwowego, po upływie 1 - 2 h / 20 °C wykonać lakierowanie końcowe, nakładając Hesse MEGA-PUR DE 45034 w ilości 80 - 100 g/m², stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, rozcieńczenie za pomocą DV 4900 w ilości 10 %.
Suszenie wskrośne: minimum 16 h / 20 °C

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.