Hesse PUR Brillant-Color DB 44099-(barwa)

  • Doskonała rozlewność
  • Wyjątkowo przeźroczysty po schnięciu
  • Łatwy do polerowania (w tym także płócienną tarczą polerską)
DB 44099-(barwa) to barwny lakier wysokopołyskowy o znakomitej rozlewności. Dobrze wypełniający produkt po wysuszeniu jest bardzo przezroczysty i zapewnia wysoki połysk oraz optymalne możliwości szlifowania/polerowania. Barwny lakier wysokopołyskowy jest dostępny w niemal wszystkich odcieniach.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

DB 44099-(barwa) można stosować w pełnym zakresie wykańczania sklepów / wnętrz, w tym także w kuchniach i łazienkach oraz we wnętrzach statków.

Dane techniczne

Charakterystyka właściwości nadający się do polerowania
Forma dostawy płynny
LZO EU % 54,439999 %
Lepkość (+/- 15 %) 45 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Wygląd kryjący
Liczba warstw (maks.) 4
Ilość na warstwę (min.) 70 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 130 g/m²
Łączna gramatura powłoki 350 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 2 : 1 PUR Utwardzacz DR 4080
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 52 PUR Utwardzacz DR 4080

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 2 - 3 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 4 h / 20 °C
Suszenie 16 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 72 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Wykonać szlifowanie czyszczące na folii i melaminie.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 320 - 400
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 400 - 800
Obróbka końcowa Tym samym materiałem, bezpośrednio po intensywnym szlifowaniu.
Wydajność na cykl operacyjny 0 - 0 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Lepkość robocza 16 s in 4mm
Wskazówki specjalne Prosimy zapoznać się również ze specjalną informacją techniczną na temat „Polerowanie/polerowanie wielowarstwową płócienną tarczą polerską”. Wstępne gruntowanie, w zależności od wymagań względem gotowej powierzchni i materiału nośnego, jest możliwe np. za pomocą Hesse Wypełniacz izolujący PUR DP 4791-9343, FANTASTIC-FILL DP 4755-9343 lub FANTASTIC-FILL DP 4755-9005. Lakierowanie pośrednie materiałem Hesse UNA-COLOR DB 45245-(barwa) w tym kolorze, co wybrany Lakier nawierzchniowy PUR Brillant Hesse DB 44099-(barwa), nanoszonym pomiędzy wypełniaczem a warstwą wysokiego połysku, wpływa pozytywnie na stabilność struktury wysokiego połysku! „Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla środowiska.”
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Podczas przygotowywania i suszenia lakierów PUR temperatura materiału i otoczenia nie powinna być niższa niż
18 °C, a wilgotność względna niż 40 %; idealne wartości: 20 - 25 °C, 50 - 65 % wilgotności względnej powietrza. Wartości odbiegające od powyższych skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z wiązaniem powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować i tak przygotowaną powierzchnię a miarę możliwości natychmiast pokryć lakierem. Mieszaninę pozostałości z poprzedniego dnia można dodać do świeżej
mieszaniny lakieru z utwardzaczem tylko w ilości 10 - 20 %. Stare mieszaniny lakieru z utwardzaczem niekorzystnie wpływają na
jakość uzyskiwanych powierzchni (wiązanie/wytrzymałość). Dla świeżo wybielonych powierzchni drewnianych przed nałożeniem powłoki z lakieru PUR należy przeprowadzić suszenie pośrednie przynajmniej 48 h / 20 °C. Ostateczna twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (temperatura pokojowa przynajmniej 20 °C) po tygodniu. Prosimy przeprowadzić malowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Witryna z płyty MDF / foliowana na biało, z wysokim połyskiem
Szlifowanie folii: papierem o ziarnistości 320 (odpylanie)
Podkład: 1 x 150 - 200 g/m² Podkład izolujący Hesse PUR DP 4791-9343, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 4 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4058, rozcieńczenie DV 4935 w ilości 10 - 15 % w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Suszenie: minimum 16 h / 20 °C
Szlifowanie lakieru: stopniowo papierem o ziarnistości 320 - 600 (odpylanie)
Lakierowanie końcowe: 2 x z krótkim suszeniem pośrednim (20 - 30 min / 20 °C temperatury pokojowej) w ilości 80 - 120 g/m² Lakier Hesse PUR Brillant DB 44099-9010, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 2 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4080, rozcieńczenie DV 4935 w ilości 30 % w odniesieniu do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
Możliwość pakowania/polerowania: po 3 d / 20 °C

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.