Hesse UNA-THIX-COLOR DB 4520x(połysk)-(barwa)

DB 45205-(barwa) to odporny na światło lakier barwny PUR, recepturowany tiksotropowo, do łatwej obróbki na pionowych powierzchniach lub elementach. Dzięki bardzo dobrej przyczepności na niemal wszystkich nośnikach, nieskomplikowanej obróbce oraz dopuszczalnemu okresowi użytkowania wynoszącemu 3 dni ten lakier barwny znakomicie sprawdza się w uniwersalnym zastosowaniu. W celu uzyskania optymalnej odporności na kontakt z biżuterią materiał DB 45205-(barwa) można polakierować wszystkimi popularnymi lakierami warstwowymi i nawierzchniowymi.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

DG 45205-(barwa) można stosować w pełnym zakresie wykańczania sklepów / wnętrz, w tym także w kuchniach i łazienkach oraz we wnętrzach statków. W zależności od zastosowania, wyrób może być używany w różnych wariantach utwardzania.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
LZO EU % 68,379997 %
Lepkość (+/- 15 %) 45 s / DIN 53211 - 4 mm
Wygląd kryjący
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 80 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 300 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4070
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 9 PUR Utwardzacz DR 4070

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 8 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 3 d / 20 °C
Suszenie 3 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Przed lakierowaniem przeprowadzić szlifowanie czyszczące na folii lub melaminie.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 320
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 320 - 400
Obróbka końcowa

Tym samym materiałem. Jeżeli wymagana jest absolutna odporność na reakcje z biżuterią, odporność na wycieranie się farby lub inny stopień połysku, należy przeprowadzić lakierowanie końcowe np. materiałem Hesse MEGA-PUR DE 4503x(połysk) lub DE 4259x(połysk).

Uwagi o szlifowaniu
W przypadku bezpośredniego powlekania oczyszczonych lub oszlifowanych folii prosimy wykonać lakierowanie próbne w celu sprawdzenia przyczepności! W przypadku lakierowania końcowego z użyciem Lakieru barwnego DB 45205-(barwa) z wysokim połyskiem zaleca się wykonanie szlifowania międzywarstwowego lakieru papierem 600 - 800.
Temperatura przechowywania 16 - 40 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Maksymalna łączna ilość warstwy niewyschniętej przy zastosowaniu jako trudnopalne farby dla statków żeglugi morskiej wynosi 130 g/m². Przy bezpośrednim pokrywaniu wyczyszczonych lub przeszlifowanych folii należy przeprowadzić malowanie próbne w celu sprawdzenia wiązania! W przypadku szczególnie wysokich obciążeń powierzchni oraz krytycznych podłoży zastosować w proporcji 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070. Utwardzanie w proporcji 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071 jest konieczne przy bezpośrednim powlekaniu płyt MDF. Przez zastosowanie proporcji 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4085 można skrócić czas schnięcia (należy zwrócić tutaj uwagę na krótszy dopuszczalny czas użytkowania). Utwardzanie w proporcji 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4076-0001 po uprzednim dodaniu 5 % Dodatku do lakieru do szkła EL 460-0025 do składników lakieru umożliwia dodatkowo bezpośrednie lakierowanie na szkle po uprzednim prawidłowym wyczyszczeniu.
Wskazówki specjalne
W razie zastosowania jako trudnopalne powłoki dla statków morskich zgodnie z SOLAS 74/88 rej. II-2/3, II-2/5 i II-2/6, najnowsza wersja, rezolucja IMO MSC.36(63)-(kodeks HSC 1994) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(kodeks HSC 2000) 7, produkt ten można stosować w kombinacji wyłącznie z innymi dopuszczonymi i technicznie odpowiednimi produktami. Wstępne gruntowanie - w zależności od wymogów względem powierzchni oraz materiału nośnego - jest możliwe np. przy użyciu DP 4755-9343 i DP 4791-9343. Jeśli wymagana jest pełna odporność na reakcję z biżuterią i odporność na ścieranie farby lub inny stopień połysku, zalecamy lakierowanie końcowe np. materiałem Hesse MEGA-PUR DE 4503x(połysk) lub Hesse UNA-PUR DE 4259x(połysk).
„Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla środowiska.”
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia

Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną
powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporności). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem odpowiedniej powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pomieszczenia 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Przychodnia lekarska, jesion z otwartymi porami, zwilżonymi, w jedwabistym macie
Szlifowanie drewna: papierem o ziarnistości 150
Podkład: lakierować 1 x na tyle obficie, żeby w stanie mokrym pory wyglądały na zamknięte (200 - 300 g/m²), stosując Hesse UNA-THIX-COLOR DB 45205-9010, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, dodatek rozcieńczalnika DV 4900 w ilości 30 - 40 %.
Suszenie: minimum 16 h / 20 °C
Szlifowanie lakieru: papierem o ziarnistości 320
Lakierowanie: 1 x 100 - 150 g/m² Hesse UNA-THIX-COLOR DB 45205-9010, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, dodatek rozcieńczalnika DV 4900 w ilości 20 - 30 %. Bez szlifowania międzywarstwowego, po upływie 1 - 2 h / 20 °C wykonać lakierowanie końcowe za pomocą Hesse MEGA-PUR DE 45034 w ilości 80 - 100 g/m², stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, dodatek rozcieńczalnika DV 4900 w ilości 10 %.
Suszenie wskrośne: minimum 16 h / 20 °C

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.