Hesse PUR Metallic-Lakier nawierzchniowy DU 45457-99xx(efekt)

  • Imponujący efekt dekoracyjny
  • Wysoka żywość barw
  • Znakomite działanie wgłębne
  • Indywidualne tworzenie powierzchni
Lakiery metaliczne Hesse PUR serii DU 45457-990xx to odporne na światło dwuskładnikowe lakiery nawierzchniowe PUR na bazie żywicy akrylowej, do tworzenia jasnych i ciemnych odcieni, które zostały poddane wstępnej obróbce za pomocą serii Lakierów barwnych DB 45245-(barwa) lub DB 45205-(barwa). Za pomocą tych produktów można uzyskiwać imponujące efekty o dużej przejrzystości. Do znakomitego działania penetrującego na czarnym podłożu nadaje się szczególnie materiał PUR Metallic DU 45457-99015. Przy specjalnym ustawieniu efektu perłowego DU 45457-99060 zapewnia mieniący się połysk na jasnych odcieniach.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Metaliczne lakiery nawierzchniowe Hesse PUR stosuje się np. do wykończenia wnętrz hotelowych, indywidualnej zabudowy sklepowej i wysokojakościowej realizacji wnętrz.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.908 - 0.943
LZO EU % 79,139999 %
Lepkość (+/- 15 %) 40 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 20 - 24
Wygląd lazurujący
Zawartość surowców odnawialnych % 0 - 0.61776
Liczba warstw (maks.) 1
Ilość na warstwę (min.) 80 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 100 g/m²
Łączna gramatura powłoki 100 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4070
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 10 PUR Utwardzacz DR 4070

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 8 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 8 h / 20 °C
Suszenie 3 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Przed aplikacją podłoże musi być świeżo przeszlifowane, czyste i odtłuszczone.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 320 - 600
Obróbka końcowa W zależności od żądanego efektu - odpowiednimi, odpornymi na działanie światła, lakierami PUR warstwowymi, nawierzchniowymi i brylantowymi firmy Hesse (np. DE 4259x(połysk), DE 4503x(połysk), DU 45229).
Wydajność na cykl operacyjny 9 - 12 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Możliwość jednowarstwowej aplikacji w ilości 80 - 100 g/m² na przygotowanych powierzchniach pokrytych barwnym lakierem. Stosunek mieszania (objętościowy) 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4076-0001 po wcześniejszym wmieszaniu 5 % Dodatku do lakieru na szkło EL 460-0025 do komponentów lakieru umożliwia także bezpośrednie lakierowanie szkła. Konieczne jest dokładne oczyszczenie powierzchni lakierowanego szkła za pomocą Rozcieńczalnika czyszczącego ZD 101. Jeśli dodatkowo będzie wykonywane barwne lakierowanie, prosimy także utwardzić UNA-COLOR DB 45245-(barwa) lub UNA-THIX-COLOR DB 45205-(barwa) w mieszaninie o proporcji (objętościowej) 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4076-0001.
Wskazówki specjalne Lakiery metaliczne należy aplikować równomiernie. Gramatury powłok, metody nakładania i warunki suszenia znacząco wpływają na odcień barwy i efekt dekoracyjny. Gruntowanie wstępne w zależności od wymagań dla gotowej powierzchni oraz od materiału nośnego jest możliwe za pomocą np.: DB 45245-(barwa) lub DB 45205-(barwa). Efekty „Reflex” i „Multicolor” można uzyskać wyłącznie na czarnym podłożu.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną
powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporności). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem odpowiedniej powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pomieszczenia 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.