Hesse Lakier PUR Metalic na szkło DB 4207x(połysk)-(barwa)

  • Bezpośrednie powlekanie o znakomitej przyczepności na szkle
  • Równomierny efekt dekoracyjny
  • [Możliwość lakierowania tylnych powierzchni szkła w kabinach prysznicowych]
  • Materiał dostępny w wielu odcieniach
DB 4207x(połysk)-(barwa) to barwny lakier metaliczny na szkło do bezpośredniego powlekania oczyszczonych powierzchni szklanych. Ten odporny na światło i dobrze kryjący produkt schnie, tworząc równomierny efekt dekoracyjny i jest dostępny w niemal wszystkich odcieniach metalicznych.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

DB 4207x(połysk)-(barwa) idealnie nadaje się do wysokojakościowych powłok lakierowych na szkle w wyposażeniu wnętrz, zabudowie sklepów oraz w meblarstwie.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
LZO EU % 73,040001 %
Lepkość (+/- 15 %) 50 s / DIN 53211 - 4 mm
Wygląd kryjący
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 80 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 400 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 5 : 1 PUR Utwardzacz DR 4076-0001
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 21 PUR Utwardzacz DR 4076-0001

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 8 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 1 d / 20 °C
Suszenie 16 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Przygotowanie podłoża decyduje o przyczepności lakieru. Lakierowana powierzchnia szkła powinna być czysta i odtłuszczona. Przed aplikacją powierzchnię należy starannie wyczyścić Rozcieńczalnikiem czyszczącym Hesse ZD 101.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Wskazówki specjalne Generalnie lakiery metaliczne należy nakładać równomiernie. Gramatury powłok, metody nakładania i warunki suszenia mogą wpływać na odcień barwy i efekt dekoracyjny. W przypadku lakierowania na metalu należy w razie potrzeby wykonać lakierowanie próbne!
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Barwne lakiery PUR na szkło nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna). Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporność). Końcową twardość powłoki lakierniczej na szkle uzyskuje się przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) po upływie jednego tygodnia. W razie potrzeby należy wykonać lakierowanie próbne w warunkach odpowiadającym rzeczywistym!

Szklane przegrody, odcień metaliczny wskazany przez klienta M19181
Przygotowanie podłoża: starannie wyczyścić i odtłuścić szkło Hesse Rozcieńczalnikiem czyszczącym ZD 101
Powlekanie: 1 x 130 - 150 g/m² Hesse Lakier barwny PUR na szkło DB 42074-M19181, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4076-0001, rozcieńczenie za pomocą DV 4900 w ilości 10 %
Możliwość pakowania: po minimum 16 h / 20 °C
Możliwość montowania lub klejenia: 5 d / 20 °C

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.