Hesse Lakier PUR na szkło DU 42260-0001 efekt wytrawiania

  • Efekt z równomiernym utworzeniem efektu powierzchni trawionej.
  • Wykończenie zapobiegające pozostawianiu śladów palców (anti fingerprint)
  • odporny na działanie światła
  • podbarwianie możliwe

Odporny na światło, bezbarwny, dwuskładnikowy lakier PUR do szkła na bazie żywicy akrylowej. Produkt jest wytrzymały i odporny na zadrapania. Lakier nawierzchniowy ma recepturę specjalnie opracowaną do lakierowania szkła i po wyschnięciu daje efekt trawienia.

Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do wykańczania wnętrz, włącznie z kuchnią i łazienką. Możliwe podbarwianie, np. barwnymi lakierami Hesse PUR.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.994
LZO EU % 54,11 %
Lepkość (+/- 15 %) 38 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 45.9
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 1
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 160 g/m²
Łączna gramatura powłoki 160 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 5 : 1 PUR Utwardzacz DR 4076-0001
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 20 PUR Utwardzacz DR 4076-0001

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 5 - 6 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 8 h / 20 °C
Suszenie 16 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Przygotowanie podłoża decyduje o przyczepności lakieru. Lakierowana powierzchnia szkła powinna być czysta i odtłuszczona. Przed aplikacją powierzchnię należy starannie wyczyścić Rozcieńczalnikiem czyszczącym Hesse ZD 101.
Obróbka końcowa Możliwość lakierowania tym samym lakierem nie jest zwykle stosowana i wpływa na efekt i odcień.
Uwagi o szlifowaniu


Wydajność na cykl operacyjny 6 - 10 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Zalecane nanoszenie w postaci jednej warstwy w ilości 130 - 160 g/m² na starannie przygotowanym szklanym podłożu. 
Wskazówki specjalne Możliwe jest zafarbowanie w ilości 5 - 20 % Lakierami barwnymi Hesse PUR DB 555-(barwa) lub DB 4524x(połysk)-(barwa). Utwardzić całkowitą mieszaninę w proporcji (objętościowej) 5 : 1 z DR 4076-0001. Ilość nanoszonego lakieru wpływa na efekt i odcień podczas lakierowania szkła.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Barwne lakiery PUR na szkło nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna). Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporność). Końcową twardość powłoki lakierniczej na szkle uzyskuje się przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) po upływie jednego tygodnia. W razie potrzeby należy wykonać lakierowanie próbne w warunkach odpowiadającym rzeczywistym!

Wyposażenie obiektu, szklane przegrody
Przygotowanie podłoża: szkło starannie oczyścić i odtłuścić Środkiem do czyszczenia szkła Hesse ZD 101
Lakierowanie: 1 x 130 - 160 g/m² Lakier do szkła Hesse PUR DU 42260-0001 (efekt wytrawiania), stosunek składników mieszanki (objętościowy) 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4076-0001, dodatek Rozcieńczalnika DV 490 lub DV 4900 w ilości 10 - 20 %
Możliwość pakowania: po suszeniu przez minimum 16 h / 20 °C
Możliwość montowania i klejenia: po suszeniu przez minimum 5 d / 20 °C

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.