Hesse PUR Efekt pustyni DB 46031-(barwa)

  • Efekt optyki pustynnej
Optyka pustynna materiału Hesse PUR powinna odzwierciedlać strukturę piasku w kwestii odcienia oraz w odbiorze wizualnym.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

W meblarstwie, wyposażeniu wnętrz i sklepów, gdzie obowiązują szczególne wymagania z zakresu właściwości optycznych i dotykowych powierzchni.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.021 - 1.081
LZO EU % 58,16 %
Lepkość (+/- 15 %) 55 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 41 - 42
Wygląd kryjący
Liczba warstw (maks.) 1
Ilość na warstwę (min.) 120 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 150 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4070
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 8 PUR Utwardzacz DR 4070

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 8 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 8 h / 20 °C
Suszenie 3 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Po szlifowaniu lakieru w ciągu 8 h / 20 °C na następujących rodzajach wypełniaczy Hesse PUR: DP 4755-9343 i DP 4791-9343.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 320 - 400
Obróbka końcowa Tym samym materiałem. Jeżeli wymagana jest absolutna odporność na reakcje z biżuterią, odporność na wycieranie się farby lub inny stopień połysku, należy przeprowadzić lakierowanie końcowe np. Lakierem warstwowym Hesse PUR DE 4503x(połysk) lub DE 4259x(połysk).
Wydajność na cykl operacyjny 7 - 9 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Przy powlekaniu bezpośrednim na wyczyszczonych lub przeszlifowanych foliach należy w razie potrzeby przeprowadzić lakierowanie próbne w celu sprawdzenia przyczepności!
Wskazówki specjalne Różne sposoby pracy i ustawienia maszyny wewnątrz obiektu skutkują różnicami w tworzeniu kolorystyki oraz efektu dekoracyjnego. W razie potrzeby lakierowanie próbne należy przeprowadzić w warunkach odpowiadającym rzeczy-
wistym!
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną
powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporności). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem odpowiedniej powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pomieszczenia 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Boazeria ścienna z efektem optyki pustynnej
Materiał nośny: płyta MDF powlekana folią
Szlifowanie obrzeży i profili: papierem 150 - 180 (odpylanie)
Szlifowanie folii: papierem 320 - 400 (odpylanie)
Aplikacja materiału Hesse EASY-FILL DP 4788-9343 w ilości 150 - 180 g/m², stosunek składników mieszanki (objętościowy) 100 : 15 z Utwardzaczem PUR DR 4096-0002, dodatek Rozcieńczalnika DV 4900 do mieszaniny lakier/utwardzacz w ilości 10 %
Suszenie: 5 h / 20 °C, lepiej 16 h / 20 °C
Szlifowanie warstwy wypełniacza: papierem 320 - 400 (odpylanie)
Aplikacja Lakieru z efektem optyki pustynnej Hesse PUR
DB 46031-8001 w ilości 120 - 150 g/m², stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, dodatek Rozcieńczalnika DV 4900 do mieszaniny lakieru z utwardzaczem w ilości 10 - 15 %
Suszenie: 5 min / 20 °C
Aplikacja Lakieru z efektem optyki pustynnej Hesse PUR
DB 46031-8001 w ilości 60 - 100 g/m², stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, za pomocą pistoletu ze zbiornikiem przy zredukowanym ciśnieniu natrysku (0,5 - 1,0 bar). Ciśnienie natrysku, wielkość dyszy oraz lepkość robocza mają wpływ na wielkość cząsteczek i wygląd efektu dekoracyjnego.
Suszenie: 30 min / 20 °C
Aplikacja Lakieru z efektem optyki pustynnej Hesse PUR
DB 46031-8008 w ilości 60 - 100 g/m², stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, za pomocą pistoletu ze zbiornikiem przy zredukowanym ciśnieniu natrysku (0,5 - 1,0 bar). Ciśnienie natrysku, wielkość dyszy oraz lepkość robocza mają wpływ na wielkość cząsteczek i wygląd efektu dekoracyjnego.
Suszenie: 30 min / 20 °C
Aplikacja Lakieru z efektem optyki pustynnej Hesse PUR
DB 46031-1013 w ilości 60 - 100 g/m², stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, za pomocą pistoletu ze zbiornikiem przy zredukowanym ciśnieniu natrysku (0,5 - 1,0 bar). Ciśnienie natrysku, wielkość dyszy oraz lepkość robocza mają wpływ na wielkość cząsteczek i wygląd efektu dekoracyjnego.
Suszenie: 16 h / 20 °C

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.