Hesse Struktura perłowa FANTASTIC-COLOR drobna DB 42361-(barwa)

  • Elegancki lakier ze strukturą perłową, z równomiernym utworzeniem efektu dekoracyjnego
  • Możliwość bezpośredniego powlekania na wielu powierzchniach foliowanych
  • Dobra odporność mechaniczna, lakierowanie końcowe nie jest konieczne
  • Bardzo dobre właściwości tiksotropowe
Dwukomponentowy, pigmentowany lakier na bazie żywicy akrylowej i lakieru FANTASTIC-COLOR, recepturowany z drobną pastą strukturalną. Odporny na światło materiał lakierniczy wyróżnia się wysoką odpornością mechaniczną i dlatego znakomicie nadaje się do tworzenia lakierowanych powierzchni odpornych na ścieranie. Zastosowanie wysokojakościowego środka o grubej strukturze dodatkowo nadaje produktowi wyjątkowy efekt dotykowy.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Lakier strukturalny Hesse można stosować w pełnym zakresie wykończenia wnętrz, łącznie z silnie obciążanymi strefami, takimi jak kuchnia i łazienka, na powierzchniach pokrytych wypełniaczem. Dzięki dobrym właściwościom kryjącym i przyczepności do podłoża możliwe jest dodatkowo powlekanie bezpośrednie na wielu foliach podkładowych.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.022 - 1.142
LZO EU % 52,07 %
Lepkość (+/- 15 %) 31 s / DIN 53211 - 6 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 41 - 48
Wygląd kryjący
Zawartość surowców odnawialnych % 0 - 0.226102
Liczba warstw (maks.) 1
Ilość na warstwę (min.) 120 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 150 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4071
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 8 PUR Utwardzacz DR 4071

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 6 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 6 h / 20 °C
Suszenie 2 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od gatunku drewna i metody nanoszenia. Przed lakierowaniem należy wykonać szlifowanie czyszczące na folii lub melaminie.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 320
Obróbka końcowa W razie renowacji / naprawy: tym samym materiałem. Jeżeli wymagana jest absolutna odporność na reakcję z biżuterią, odporność na ścieranie się farby lub inny stopień połysku, należy przeprowadzić lakierowanie końcowe np. z użyciem Lakierów warstwowych Hesse PUR DE 4503x(połysk) lub DE 4259x(połysk).Szczególne efekty można uzyskać poprzez pokrycie Lakierem Hesse z efektem metalicznym, np. DU 45457-99012 lub w razie ciemnych odcieni przy użyciu DU 45457-99015.
Uwagi o szlifowaniu Przy powlekaniu bezpośrednim na wyczyszczonych lub przeszlifowanych foliach należy przeprowadzić lakierowanie próbne w celu sprawdzenia przyczepności!
Wydajność na cykl operacyjny 7 - 9 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 40 °C
Temperatura użycia 20 °C
Lepkość robocza 22 s in 4mm
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Utwardzenie w proporcji 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4076-0001 materiału PUR ze strukturą perłową, po wcześniejszym wmieszaniu 5 % Dodatku do lakieru na szkło EL 460-0025 do komponentu lakieru, umożliwia dodatkowo bezpośrednie lakierowanie na szkle. Do czyszczenia powierzchni szklanych przed aplikacją zalecamy Rozcieńczalnik czyszczący ZD 101. Równolegle istnieje możliwość obróbki przy użyciu materiału PUR ze strukturą perłową w stosunku składników mieszanki (objętościowym) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070. Bezpośrednią aplikację na surowej płycie MDF należy wykonywać wyłącznie w mieszaninie o proporcji (objętościowej) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071!
Wskazówki specjalne Gruntowanie wstępne w zależności od wymagań dla gotowej powierzchni oraz od materiału nośnego jest możliwe przy zastosowaniu np.: DP 4799-9343,
DP 4788-9343, DP 4791-9343.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy świeżo przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporność). Końcową twardość powłoki lakierniczej uzyskuje się przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) po upływie jednego tygodnia. Proszę wykonać lakierowanie próbne w warunkach odpowiadającym rzeczywistym! Na podłożach z płyty MDF: W przypadku powłok płyt MDF można uniknąć wad lakierowania i pęknięć na krawędziach, jeżeli przestrzega się następujących kwestii: Dobór jakości MDF odpowiedniej do obszaru zastosowania, patrz dane producenta dotyczące normy europejskiej EN 622-5, pkt 4 Metody badań EN 317 (Wymagania dotyczące pęcznienia na grubość). Idealna wilgotność płyt to 5 - 7 %. MDF lakierować w miarę możliwości dookoła, strony tylne powinny być pomalowane co najmniej bezbarwnie. Unikać ostrych krawędzi i wyfrezowań, w miarę możliwości zaokrąglać. Krawędzie i wyfrezowania powlekać 2 razy wypełniaczem, nie szlifować nadmiernie (na wylot), ewentualnie jeszcze raz zagruntować. Grube płyty, które zostały wyprodukowane przez sklejenie kilku cienkich płyt, są z powodu zróżnicowanych naprężeń szczególnie podatne na pęknięcia krawędzi, dlatego lepiej jest wybrać jednorodną płytę MDF o pasującej grubości. Płyty klejone w każdym razie zeszlifować na krawędziach na płasko i wstępnie zaizolować bezbarwnie. Woda, która wskutek zaklejania dostała się do środka, musi wyparować przed lakierowaniem. Powierzchnie obrobione wypełniaczem należy składować w odpowiednich warunkach i po krótkim czasie powlekać warstwą końcową.

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Karty charakterystyki

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.