Hesse CREATIVE-METALLIC DB 46555-(barwa)

  • Zastosowanie na tworzywach drzewnych i szkle
  • Dostępne są wzorniki z 112 barwami do konsultacji z klientami
Za pomocą lakieru barwnego Hesse CREATIVE-METALLIC można uzyskać unikalne dekoracje w wyposażeniu wnętrz, na meblach oraz drzwiach. Stwórz najpiękniejsze efekty dekoracyjne, stosując strukturę metaliczną od drobnej do grubej, a także srebrny, miedziany i złoty odcień aż po nowoczesne, barwne efekty metallic. We wzorniku barw CREATIVE-METALLIC przedstawiono 112 różnych odcieni, które prezentują wszechstronność tego systemu. Naturalnie, lakiery tej serii można mieszać ze sobą, co pozostawia niemal nieograniczony zakres możliwości twórczych.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Ten szybkoschnący system lakierniczy został opracowany w szczególności z myślą o wyposażeniu wnętrz i zabudowie sklepów. Kolejne możliwe zastosowanie to lakierowanie mebli i drzwi. Za pomocą tego samego lakieru można także powlekać szkło do celów dekoracyjnych, stosowane jako elementy takie jak szklane drzwi lub parawany prysznicowe, a także jako części meblowe ze szkła.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
LZO EU % 74,139999 %
Lepkość (+/- 15 %) 40 s / DIN 53211 - 4 mm
Wygląd kryjący
Liczba warstw (maks.) 1
Ilość na warstwę (min.) 80 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 120 g/m²
Łączna gramatura powłoki 120 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4070
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 10 PUR Utwardzacz DR 4070

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 8 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 8 h / 20 °C
Suszenie 16 h / 20 °C
Kolejne nałożenie w ciągu 8 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Suszenie maszynowe Array
Przygotowanie podłoża Przed aplikacją podłoże musi być świeżo przeszlifowane, czyste i odtłuszczone. Jako podłoża można stosować drewno lub tworzywa drzewne z odpowiednimi podkładami.
W razie bezpośredniego powlekania tworzyw drzewnych z oczyszczonymi i przeszlifowanymi foliami gruntującymi i melaminowymi lub w razie użycia na tworzywach sztucznych należy przeprowadzić lakierowanie próbne w celu sprawdzenia przyczepności.
W razie lakierowania szkła należy wcześniej oczyścić powierzchnię środkiem ZD 101 lub HV 6904.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 320
Obróbka końcowa Istnieje możliwość zmiany stopnia połysku powierzchni końcowej przez polakierowanie. Po suszeniu pośrednim materiału CREATIVE-METALLIC przez 4 - 6 h / 20 °C można aplikować następujące odporne na światło lakiery bez szlifu międzywarstwowego: DE 55x(połysk) / DE 4259x(połysk), DE 56x(połysk) / DE 4503x(połysk), DU 429-1, DU 45229, DU 46269-0005, DU 48999.
W przypadku serii odcieni COPPER DB 46555-CU0x i GOLD DB 46555-GD0x oraz indywidualnie stopniowanych barw za pomocą serii tych odcieni, należy koniecznie przeprowadzić przezroczyste lakierowanie końcowe w ciągu < 2 h / 20 °C, aby nie pojawiły się plamy korozji!
Temperatura użycia (zakres) 16 - 25 °C
Temperatura przechowywania 10–30°C
Lepkość robocza 18 s in DIN-Becher 4mm
Wskazówki dotyczące sposobu użycia

Stosując materiał Hesse CREATIV-METALLIC DB 46555-(barwa), zalecamy jednowarstwową aplikację metodą natryskową w ilości 80 - 120 g/m². Utworzenie efektu i barwy zasadniczo zależy od sposobu obróbki, gramatury powłoki oraz właściwości podłoża. Materiał DB 46555-(barwa) należy nakładać nie za mokro dla uzyskania równomiernego efektu dekoracyjnego. Dlatego zalecamy użycie mniejszych dysz (1,2 - 1,5 mm) np. podczas aplikacji za pomocą pistoletu ze zbiornikiem. Wskazane wielkości dysz w niniejszej Informacji technicznej w sekcji „Aplikacja” są wartościami standardowymi dla lakierów metalicznych. W razie potrzeby wykonać lakierowanie próbne!
Zastosowanie rozcieńczalników: Do małych powierzchni zalecamy DV 490 / DV 4900, dla większych powierzchni – DV 494 / DV 4994. Wielkość dodatku do mieszaniny lakieru z utwardzaczem zależy od odcienia, efektu i powlekanego elementu i wynosi 10 - 40 %.
Zastosowanie alternatywnych utwardzaczy: Uzupełniająco do utwardzenia za pomocą DR 4070, można także użyć Utwardzacza PUR DR 470, DR 471, a także DR 4071 w stosunku składników mieszanki (objętościowym) 10 : 1.
Odcienie złote i miedziane: W przypadku odcieni serii GD i CU dla uzyskania idealnej wyrazistości należy stosować mniejsze grubości warstw (50 - 70 g/m²). Zalecane jest delikatne przeszlifowanie podłoża. W razie zgrubnie przeszlifowanych podłoży (papierem 80 - 180) można jednocześnie uzyskać powierzchnie z efektem „SANDED METALLIC”. W tym celu należy uwzględnić Informację techniczną na naszej stronie internetowej.
Lakierowanie szkła: Do lakierowania oczyszczonego szkła należy użyć Utwardzacza DR 4076-0001 w stosunku składników mieszanki (objętościowym) 5 : 1. Gramatura powłoki wynosi 130 - 160 g/m². W przypadku złotych i miedzianych odcieni zalecana jest gramatura powłoki wynosząca 80 - 120 g/m². Czas przydatności do użycia materiału DB 46555-(barwa) przy utwardzeniu za pomocą DR 4076-0001 wynosi 5 - 6 h / 20 °C. Lakierowane szkło można kleić po składowaniu przez 7 d / 20 °C.

Wskazówki specjalne W celu uzyskania zoptymalizowanej odporności chemicznej i mechanicznej, a także indywidualnego ustawienia stopnia połysku można polakierować DB 46555-(barwa) przezroczystym lakierem PUR. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w naszych Informacjach Technicznych w bloku „Obróbka końcowa“. Materiały tej samej serii mogą być ze sobą mieszane. Gruntowanie wstępne jest możliwe w zależności od wymagań dotyczących powierzchni i od materiału podłożowego przy zastosowaniu np. Hesse Podkładów izolujących DP 491-9343 / DP 4791-9343, DP 4755-9343 oraz DP 4788-9343. Odcienie zaprezentowane we wzornikach mogą różnić się od faktycznego wyniku lakierowania. Różne metody obróbki oraz podłoża mają zasadnicze znaczenie dla uzyskania efektu dekoracyjnego. W razie użycia bezbarwnych lakierów nawierzchniowych oraz w razie lakierowania za szkłem uzyskana barwa będzie się nieco różnić od przedstawionej. Dlatego zalecamy wykonanie próbek i powłok wzorcowych. Do normalnego czyszczenia na sucho zalecamy miękką szmatkę do kurzu. Do czyszczenia na mokro nadają się szmatki z mikrofibry lub skórzane. Szmatkę zamoczyć w wodzie, wykręcić i czyścić w stanie lekko zwilżonym. Agresywne domowe środki czyszczące lub substancje szorujące są nieodpowiednie!
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy świeżo przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporność). Końcową twardość powłoki lakierniczej uzyskuje się przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) po upływie jednego tygodnia. Proszę wykonać lakierowanie próbne w warunkach odpowiadającym rzeczywistym!
Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.