Hesse Lakier podkładowy UV na walce UG 7541 bezbarwny

  • Uniwersalne zastosowanie
  • Aplikacja: możliwość użycia walca z twardej gumy i rowkowanego
  • Również do obróbki za pomocą walca do lekkiej szpachlówki
Podkład na walce utwardzany UV, do powierzchni mebli, bezbarwny, szlifowalny do postaci proszku, szczególnie dobrze wypełniający, uniwersalny w zastosowaniu, gotowy do użycia.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do mebli mieszkalnych, wykańczania wnętrz, drzwi itp. na różnych gatunkach drewna z odpowiednim lakierowaniem końcowym w strukturze systemu.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.218
LZO EU % 0,24 %
Lepkość (+/- 15 %) 75 s / DIN 53211 - 8 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 100
Wygląd bezbarwny
Zawartość surowców odnawialnych % 1.7
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 10 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 30 g/m²
Łączna gramatura powłoki 80 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Utwardzanie promieniowaniem Posuw 15 m/min
Żelowanie: 1 promiennik UV-HG 80 W/cm
Utwardzanie nadfioletem: 3 promienniki UV-HG 80 W/cm
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 320 - 400
Uwagi o szlifowaniu Jakość i równomierność szlifowania podłoża oraz szlifowania międzywarstwowego ma decydujące znaczenie dla jakości końcowej powierzchni. Po szlifowaniu powierzchnię prawidłowo odpylić.
Wydajność na cykl operacyjny 41 - 122 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 20 - 40 °C
Temperatura przechowywania 10 - 35 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki specjalne Po utwardzaniu promieniowaniem UV i świeżym przeszlifowaniu można lakierować lakierami nawierzchniowymi Hesse UV.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia

Czyścić promienniki i reflektory regularnie miękką szmatką, nie zostawiającą kłaczków oraz UV 7111.
Promienniki dotykać tylko rękawicami z bawełny. Przestrzegać godzin pracy promienników i wymieniać według zaleceń producenta promienników. Otwarte pojemniki zawsze chronić przed wpadaniem światła (przykryć). 
Pojemniki po  użyciu dobrze zamknąć.
W każdym przypadku konieczne jest wystarczające szlifowanie międzywarstwowe oraz sprawdzenie przyczepności w całej strukturze. Przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.