Hesse Lakier podkładowy UV na walce UG 7430 bezbarwny

bardzo wysoka przezroczystość, dobre wypełnienie i elastyczność
Produkt utwardzany UV na bazie nienasyconych żywic akrylowych, bezbarwny, gotowy do użycia.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do powlekania parkietów, drzwi i mebli jako podkład o uniwersalnym zastosowaniu, z odpowiednią wierzchnią powłoką lakierniczą w strukturze systemu.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.235
LZO EU % 0,43 %
Lepkość (+/- 15 %) 95 s / DIN 53211 - 8 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 98 - 100
Wygląd bezbarwny
Zawartość surowców odnawialnych % 2.1
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 10 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 30 g/m²
Łączna gramatura powłoki 80 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Utwardzanie promieniowaniem Posuw 15 m/min
Żelowanie: 1 promiennik UV-HG 80 W/cm
Utwardzanie nadfioletem: 3 promienniki UV-HG 80 W/cm
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 320 - 400
Uwagi o szlifowaniu Jakość i równomierność szlifowania podłoża oraz szlifowania międzywarstwowego ma decydujące znaczenie dla jakości końcowej powierzchni. Po szlifowaniu powierzchnię prawidłowo odpylić.
Wydajność na cykl operacyjny 41 - 124 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 20 - 40 °C
Temperatura przechowywania 10 - 35 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Promienniki i reflektory czyścić regularnie miękką szmatką, nie zostawiającą kłaczków oraz środkiem UV 7111. 
Promienniki dotykać tylko rękawicami z bawełny. Przestrzegać godzin pracy promienników i wymieniać je według zaleceń producenta. Otwarte pojemniki zawsze chronić przed wpadaniem światła (przykryć).
Pojemniki po użyciu dobrze zamknąć.
W każdym przypadku konieczne jest wystarczające szlifowanie międzywarstwowe oraz sprawdzenie przyczepności dla całej struktury. Prosimy wykonać lakierowanie próbne w warunkach praktycznych!

Karty charakterystyki

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.