Hesse Olej gruntujący oxy-reaktywny na walce ROG 7985

  • Nie zawiera LZO
  • ISO 22196 Właściwości antybakteryjne
  • DIN 53429 Paroprzepuszczalność
  • Nie zawiera formaldehydów
  • Nie zawiera akrylanów
Aktywowany nadfioletem olej gruntujący, na bazie oleju naturalnego, bezbarwny, gotowy do użycia.
Zapewniona jest zgodność z wymogami z zakresu naturalności wg normy ÖNORM C 2380.
W kwestii obróbki i natychmiastowej możliwości pakowania w instalacjach przemysłowych produkt można porównać do konwencjonalnych powłok UV.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Podkład nadaje charakter naturalnego drewna.
Służy także jako optymalna baza do tworzenia barwnych powierzchni. Nie nadaje się do odymianego dębu i drewna poddanego obróbce termicznej.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.162
LZO EU % 0 %
Lepkość (+/- 15 %) 29 s / DIN 53211 - 6 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 100
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 4 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 25 g/m²
Łączna gramatura powłoki 40 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Utwardzanie promieniowaniem

Posuw 15 m/min

2 - 3 promienniki UV-HG 80 W/cm - 120 W/cm do aktywowania

Przygotowanie podłoża Podłoże musi być suche, odpylone i odtłuszczone.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 120 - 240
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 320 - 400
Obróbka końcowa Do powlekania parkietu przy użyciu odpowiedniej kolejnej powłoki systemowej.
Uwagi o szlifowaniu Jakość i równomierność szlifowania podłoża oraz szlifowania międzywarstwowego ma decydujące znaczenie dla jakości końcowej powierzchni. Po szlifowaniu powierzchnię prawidłowo odpylić.
Wydajność na cykl operacyjny 46 - 291 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Posuw instalacji - 15 m/min
Szlif nośnika papierem 120 - 240
15 g/m² Olej gruntujący ROG 7985 na walcu PU
Rozprowadzanie szczotką Mexico Fibre - współbieżnie
Rozprowadzanie szczotką Mexico Fibre - przeciwbieżnie
3 lampy IR
Aktywacja 3 lampy UV 80 W/cm - 120 W/cm
Wygładzanie międzywarstwowe papierem 320 - 500
Wałek Scotchbrite
5 - 9 g/m² Olej kryjący RO 79821 na walcu PU
Aktywacja 2 - 3 lampy 80 W/cm - 120 W/cm

Układanie w stos i pakowanie jest wtedy możliwe
Dalsza obróbka gotowych powierzchni, np. frezowanie wpustu i pióra, systemu zamykania, jest możliwa po ok. 30 min.
Wskazówki specjalne Zmierzony połysk jest zależny od gramatury powłoki, metody aplikacji, parametrów aktywacji i właściwości podłoża.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Promienniki i reflektory czyścić regularnie miękką szmatką, nie zostawiającą kłaczków oraz środkiem UV 7111.
Promienniki dotykać tylko przez rękawice z bawełny. Przestrzegać godzin pracy promienników i wymieniać je według zaleceń producenta. Otwarte pojemniki zawsze chronić przed światłem (przykryć).
Pojemniki po użyciu dobrze zamknąć.
W każdym przypadku konieczne jest wystarczające szlifowanie międzywarstwowe oraz sprawdzenie przyczepności dla całej struktury. Proszę wykonać lakierowanie próbne w warunkach praktycznych!

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.