Hesse Lakier warstwowy UV UE 7325x(połysk) bezbarwny

Bardzo dobrze nadaje się do drewna drzew iglastych i żywicznej sosny
Produkt utwardzany UV na bazie nienasyconych żywic akrylowych, bezbarwny, gotowy do użycia.
Lakier warstwowy do gruntowania i lakierowania końcowego, do struktur o otwartych i zamkniętych porach do nanoszenia walcem.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do pełnego zakresu wykańczania wnętrz.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.201
LZO EU % 3,19 %
Lepkość (+/- 15 %) 75 s / DIN 53211 - 6 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 97 - 97
Wygląd bezbarwny
Zawartość surowców odnawialnych % 4.1 - 5.7
Liczba warstw (maks.) 4
Ilość na warstwę (min.) 6 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 20 g/m²
Łączna gramatura powłoki 80 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Utwardzanie promieniowaniem Posuw 15 m/min
Żelowanie: 1 promiennik UV-HG 80 W/cm
Utwardzanie nadfioletem: 3 promienniki UV-HG 80 W/cm
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 320 - 400
Uwagi o szlifowaniu Jakość i równomierność szlifowania podłoża oraz szlifowania międzywarstwowego ma decydujące znaczenie dla jakości końcowej powierzchni. Po szlifowaniu powierzchnię prawidłowo odpylić.
Wydajność na cykl operacyjny 60 - 200 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 20 - 40 °C
Temperatura przechowywania 5 - 25 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Nakładanie: jedna do czterech warstw, w ilości 10 - 30 g/m², nakładanie przy pomocy walca z twardej gumy/walca gładkiego, maksymalna całkowita ilość powłoki niewyschniętej 100 g/m².

Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Promienniki i reflektory czyścić regularnie miękką szmatką, nie zostawiającą kłaczków oraz środkiem UV 7111.
Promienniki dotykać tylko przez rękawice z bawełny. Przestrzegać godzin pracy promienników i wymieniać je według zaleceń producenta. Otwarte pojemniki zawsze chronić przed światłem (przykryć).
Pojemniki po użyciu dobrze zamknąć.
W każdym przypadku konieczne jest wystarczające szlifowanie międzywarstwowe oraz sprawdzenie przyczepności dla całej struktury. Proszę wykonać lakierowanie próbne w warunkach praktycznych!

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Karty charakterystyki

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.