Hesse Lakier nawierzchniowa UV na walce UU 75830 Diamantsiegel

  • Bardzo wysoka odporność na zadrapania
  • Głęboki mat
  • Aksamitne właściwości dotykowe
Głęboko matowy lakier nawierzchniowy Diamant na bazie nienasyconych żywic akrylanowych. Lakier nawierzchniowy utwardzany nadfioletem do struktur z porami od otwartych do zamkniętych, o szczególnie dobrej odporności na zadrapanie.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Jako powłoka końcowa do powierzchni pakietowych i meblowych wysokiej jakości.

Dane techniczne

Charakterystyka właściwości Diamantsiegel
Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.231
LZO EU % 1,28 %
Lepkość (+/- 15 %) 42 s / DIN 53211 - 6 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 99
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 5 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 12 g/m²
Łączna gramatura powłoki 20 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Możliwość układania w stos po Możliwość układania w stos bezpośrednio po utwardzeniu nadfioletem
Utwardzanie promieniowaniem Utwardzanie nadfioletem za pomocą rtęciowych promienników UV.Należy zapewnić wystarczającą energię promieniowania. Zależy ona zasadniczo od rodzaju, stanu, wieku i układu promienników, dlatego w danym urządzeniu należy ustawić optymalne promieniowanie UV i sprawdzić utwardzenie wskrośne. Pracownik firmy Hesse pomoże w określeniu wymaganej energii promieniowania.
Przygotowanie podłoża Podłoże musi być suche, odpylone i odtłuszczone.Wymagane jest gruntowanie wstępne dopasowanymi produktami.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 400 - 600
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 400 - 600
Uwagi o szlifowaniu W celu uzyskania wystarczającej przyczepności do podłoża niezbędne jest przeszlifowanie odpowiednie do właściwości podłoża. Podłoże drewniane należy szlifować papierem o ziarnistości 120 - 220 w zależności od gatunku drewna. Podłoże foliowe i podkłady należy przeszlifować na świeżo papierem o ziarnistości 320 - 600. Po przeszlifowaniu podłoże należy prawidłowo odpylić. W razie stosowania primera lub w razie sposobu wykonania metodą wygrzewania można z reguły zrezygnować ze szlifowania międzywarstwowego, jeśli przyczepność została zapewniona.
Wydajność na cykl operacyjny 103 - 246 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 20 - 40 °C
Temperatura przechowywania 5 - 25 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Regularnie kontrolować ustalone gramatury powłoki. Czyszczenie walców za pomocą odpowiednich rozcieńczalników!
Wskazówki specjalne Zmierzony połysk jest zależny od gramatury powłoki, metody aplikacji, parametrów aktywacji i właściwości podłoża.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Promienniki i reflektory czyścić regularnie miękką szmatką, nie zostawiającą kłaczków oraz środkiem UV 7111.
Promienniki dotykać tylko przez rękawice z bawełny. Przestrzegać godzin pracy promienników i wymieniać je według zaleceń producenta. Otwarte pojemniki zawsze chronić przed światłem (przykryć).
Pojemniki po użyciu dobrze zamknąć.
W każdym przypadku konieczne jest wystarczające szlifowanie międzywarstwowe oraz sprawdzenie przyczepności dla całej struktury. Proszę wykonać lakierowanie próbne w warunkach praktycznych!

Otwartoporowa powłoka parkietowa na drewnie dębowym, głęboki mat
Szlifowanie drewna: stopniowe do ziarnistości 120 (odpylanie)
Podkład: 1 x 10 - 12 g/m² Promotor adhezji Hesse UV UG 7207 bezbarwny
Wygrzewanie
Podkład: 1 x 15 - 18 g/m² Podkład UV na walce Hesse UV UG 7582 bezbarwny
Wygrzewanie
Podkład: 1 x 15 - 18 g/m² Podkład UV na walce Hesse UV UG 7328-0001 bezbarwny
Utwardzanie UV
Szlifowanie międzywarstwowe lakieru: papierem o ziarnistości 400
Lakier nawierzchniowy: Lakier nawierzchniowy na walce Hesse UV Diamant UU 75830, z zastosowaniem techniki POREGUARD
Utwardzanie UV

Karty charakterystyki

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.