Hesse Lakier naw. UV na walce bezbarwny UU 7450x(połysk) bezbarwny

  • Duża odporność na plamienie wg DIN 68861 1B
  • Wysoka odporność na zadrapania
  • Dobra odporność na działanie światła
  • Dobra stabilność podczas ruchu na walcu bez zmiany stopnia połysku Trudnopalny wg normy DIN 4102-B1
Lakier nawierzchniowy UV do bardzo obciążanych powierzchni.
Powłoka lakiernicza wyróżnia się wysoką odpornością na mikrozadrapania i znakomitą odpornością na plamienie. Ponadto produkt ma certyfikat trudnopalności zgodnie z normą DIN 4102-B1.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Nadaje się do powłok lakierniczych na drzwiach i meblach domowych.
Dzięki dobrej wytrzymałości dodatku Anti-Scratch ten lakier nawierzchniowy nadaje się także do stosowania podczas lakierowania parkietu.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.138 - 1.242
LZO EU % 0,92 %
Lepkość (+/- 15 %) 50 s / DIN 53211 - 6 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 97 - 100
Wygląd bezbarwny
Zawartość surowców odnawialnych % 0.5 - 8.1
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 3 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 6 g/m²
Łączna gramatura powłoki 12 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Możliwość układania w stos po Możliwość układania w stos bezpośrednio po utwardzeniu nadfioletem
Utwardzanie promieniowaniem Utwardzanie nadfioletem za pomocą rtęciowych promienników UV.Należy zapewnić wystarczającą energię promieniowania. Zależy ona zasadniczo od rodzaju, stanu, wieku i układu promienników, dlatego w danym urządzeniu należy ustawić optymalne promieniowanie UV i sprawdzić utwardzenie wskrośne. Pracownik firmy Hesse pomoże w określeniu wymaganej energii promieniowania.
Przygotowanie podłoża Podłoże musi być suche, odpylone i odtłuszczone.Wymagane jest gruntowanie wstępne dopasowanymi produktami.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 320 - 400
Obróbka końcowa Po wyschnięciu i szlifowaniu materiałem lakierniczym tej samej serii.
Uwagi o szlifowaniu W celu uzyskania wystarczającej przyczepności do podłoża niezbędne jest przeszlifowanie odpowiednie do właściwości podłoża. Podłoże drewniane należy szlifować papierem o ziarnistości 120 - 220 w zależności od gatunku drewna. Podłoże foliowe i podkłady należy przeszlifować na świeżo papierem o ziarnistości 320 - 600. Po przeszlifowaniu podłoże należy prawidłowo odpylić. W razie stosowania primera lub w razie sposobu wykonania metodą wygrzewania można z reguły zrezygnować ze szlifowania międzywarstwowego, jeśli przyczepność została zapewniona.
Wydajność na cykl operacyjny 198 - 397 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 20 - 40 °C
Temperatura przechowywania 10 - 35 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Regularnie kontrolować ustalone gramatury powłoki. Czyszczenie walców za pomocą odpowiednich rozcieńczalników!
Wskazówki specjalne Wymagane jest gruntowanie wstępne dopasowanymi produktami. Zmierzony połysk jest zależny od gramatury powłoki, metody aplikacji, parametrów aktywacji i właściwości podłoża.
W razie zastosowania jako trudnopalna powłoka wg ASTM E84-16 w wyposażeniu wnętrz ten produkt należy odpowiednio obrabiać i łączyć wyłącznie zgodnie z opisem w certyfikacie kontrolnym Thomas Bell-Wright.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Promienniki i reflektory czyścić regularnie miękką szmatką, nie zostawiającą kłaczków oraz środkiem UV 7111.
Promienniki dotykać tylko przez rękawice z bawełny. Przestrzegać godzin pracy promienników i wymieniać je według zaleceń producenta. Otwarte pojemniki zawsze chronić przed światłem (przykryć).
Pojemniki po użyciu dobrze zamknąć.
W każdym przypadku konieczne jest wystarczające szlifowanie międzywarstwowe oraz sprawdzenie przyczepności dla całej struktury. Proszę wykonać lakierowanie próbne w warunkach praktycznych!

Powłoka parkietowa z zamkniętymi porami, na dębinie, mat
Szlifowanie drewna: stopniowane do ziarnistości 120 (odpylanie)
Promotor adhezji: 1 x 10 - 12 g/m² Podkład na walce Hesse HYDRO-UV HUW 8888
Suszenie pośrednie w powietrzu w pomieszczeniu lub utwardzanie UV
Ciężka szpachlówka: 1 x 30 - 40 g/m² Szpachlówka UV Hesse UG 7181 bezbarwna
Wygrzewanie
Podkład: 1 x 20 - 25 g/m² Podkład na walce UV Hesse UG 7582 bezbarwny
Wygrzewanie
Podkład: 1 x 20 - 25 g/m² Podkład na walce UV Hesse UG 7582 bezbarwny
Wygrzewanie
Podkład: 1 x 20 - 25 g/m² Podkład na walce UV Hesse UG 7582 bezbarwny
Utwardzanie UV
Szlifowanie międzywarstwowe lakieru: papierem o ziarnistości 400
Lakier nawierzchniowy: 1 x 5 - 7 g/m² Lakier nawierzchniowy UV na walce Hesse UU 74502 bezbarwny
Wygrzewanie
Lakier nawierzchniowy: 1 x 5 - 7 g/m² Lakier nawierzchniowy UV na walce Hesse UU 74502 bezbarwny
Utwardzanie UV

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.