Hesse Olej kryjący oxy-reaktywny na walce RO 79810

  • Głęboko matowa optyka naturalnego drewna
  • Możliwość zabarwienia
  • Wyjątkowa odporność na zadrapania
Olej oksyreaktywny do nakładania walcem, tworzy piękną, głęboko matową optykę drewna naturalnego, zapewniając bardzo odporną i długotrwałą ochronę dla produktów. System aktywowany nadfioletem, na bazie oleju naturalnego, wyróżnia się wyjątkową odpornością na zadrapania, trwałością oraz szybkim czasem schnięcia. W ramach obróbki przemysłowej powierzchnia jest gotowa już po 6 minutach i można ją składować w stosie. Ekologiczny produkt spełnia wymogi naturalności wg regulacji ÖNORM C 2380.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do przemysłowego powlekania paneli i podłóg, a także do użycia w produkcji mebli i drzwi. Produkt stosuje się na powierzchniach drewnianych, które mają zachować naturalny charakter. Nie nadaje się do odymianego dębu i drewna poddanego obróbce termicznej.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.101
LZO EU % 19,71 %
Lepkość (+/- 15 %) 69 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 79.8
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 4 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 15 g/m²
Łączna gramatura powłoki 25 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Możliwość układania w stos po 24 h
Utwardzanie promieniowaniem

Posuw 15 m/min

2 - 3 promienniki UV-HG 80 W/cm - 120 W/cm do aktywowania

Szlifowanie podłoża granulacja od - do 120 - 240
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 320 - 400
Uwagi o szlifowaniu Jakość i równomierność szlifowania podłoża i szlifowania międzywarstwowego ma decydujące znaczenie dla jakości końcowej powierzchni. Po szlifowaniu powierzchnię prawidłowo odpylić.
Wydajność na cykl operacyjny 73 - 275 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 10 - 35 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia


Wskazówki specjalne Zmierzony połysk jest zależny od gramatury powłoki, metody aplikacji, parametrów aktywacji i właściwości podłoża.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Promienniki i reflektory czyścić regularnie miękką szmatką, nie zostawiającą kłaczków oraz środkiem UV 7111.
Promienniki dotykać tylko przez rękawice z bawełny. Przestrzegać godzin pracy promienników i wymieniać je według zaleceń producenta. Otwarte pojemniki zawsze chronić przed światłem (przykryć).
Pojemniki po użyciu dobrze zamknąć.
W każdym przypadku konieczne jest wystarczające szlifowanie międzywarstwowe oraz sprawdzenie przyczepności dla całej struktury. Proszę wykonać lakierowanie próbne w warunkach praktycznych!

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.