Hesse Lakier podkładowy UV barwny na walce UP 7481-(barwa)

Utwardzany pod wpływem promieniowania UV produkt na bazie nienasyconych żywic akrylowych, pigmentowany, silnie reaktywny, dobrze szlifowalny, kryjący, gotowy do użycia, o dobrej rozlewności i optymalnej stabilności odcienia w pigmentowanej całkowitej strukturze.
Podkład wypełniający do barwnych struktur lakierniczych z zamkniętymi porami.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do mebli domowych, drzwi itd. na odpowiednich, świeżo szlifowanych podkładach utwardzanych promieniowaniem UV.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
LZO EU % 0,01 %
Lepkość (+/- 15 %) 46 s / DIN 53211 - 6 mm
Wygląd kryjący
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 10 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 30 g/m²
Łączna gramatura powłoki 60 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Utwardzanie promieniowaniem Możliwa powłoka warstwowa bez szlifu międzywarstwowego tworzona w procesie żelowania.
Żelowanie:
1 promiennik Ga i 1 promiennik Hg, 80 W/cm, V = 15 - 20 m/min
Utwardzanie nadfioletem:
1 promiennik Ga i 1 promiennik Hg, 80 W/cm, V = 5 - 7 m/min
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 320 - 400
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 400 - 600
Uwagi o szlifowaniu Jakość i równomierność szlifowania podłoża oraz szlifowania międzywarstwowego ma decydujące znaczenie dla jakości końcowej powierzchni. Po szlifowaniu powierzchnię prawidłowo odpylić.
Temperatura użycia (zakres) 20 - 40 °C
Temperatura przechowywania 5 - 25 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki specjalne Po utwardzaniu promieniowaniem UV i świeżym przeszlifowaniu można lakierować lakierami nawierzchniowymi Hesse UV.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Promienniki i reflektory czyścić regularnie miękką szmatką, nie zostawiającą kłaczków oraz środkiem UV 7111.
Promienniki dotykać tylko przez rękawice z bawełny. Przestrzegać godzin pracy promienników i wymieniać je według zaleceń producenta. Otwarte pojemniki zawsze chronić przed światłem (przykryć).
Pojemniki po użyciu dobrze zamknąć.
W każdym przypadku konieczne jest wystarczające szlifowanie międzywarstwowe oraz sprawdzenie przyczepności dla całej struktury. Proszę wykonać lakierowanie próbne w warunkach praktycznych!

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia – można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta technikach obróbki powierzchni (TDO).

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.