Hesse Lakier UV nawierzchniowy barwny na walce UB 7512x(połysk)-(barwa)

  • doskonała gładkość powierzchni
  • stabilność odcienia barwy
  • dobra odporność na plamienie
Produkt utwardzany promieniowaniem UV, na bazie nienasyconych żywic akrylowych, lazurująco zabarwiony, gotowy do użycia.
Lakier nawierzchniowy do barwnych struktur lakierniczych z zamkniętymi porami, przyjemny w dotyku.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do mebli domowych, drzwi itp. z odpowiednim podkładem w strukturze systemu.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.265 - 1.338
LZO EU % 2,45 %
Lepkość (+/- 15 %) 53 s / DIN 53211 - 6 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 97 - 99
Wygląd lazurujący
Zawartość surowców odnawialnych % 1.3 - 3.5
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 3 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 6 g/m²
Łączna gramatura powłoki 12 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Utwardzanie promieniowaniem

Możliwa powłoka warstwowa bez szlifu międzywarstwowego tworzona w procesie żelowania.
Żelowanie:
1 promiennik Ga i 1 promiennik Hg, 80 W/cm, V = 15 - 20 m/min
Utwardzanie nadfioletem:
1 promiennik Ga i 1 promiennik Hg, 80 W/cm, V = 5 - 7 m/min

Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 400 - 500
Uwagi o szlifowaniu Jakość i równomierność szlifowania podłoża oraz szlifowania międzywarstwowego ma decydujące znaczenie dla jakości końcowej powierzchni. Po szlifowaniu powierzchnię prawidłowo odpylić.
Wydajność na cykl operacyjny 217 - 434 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 20 - 40 °C
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Nanoszenie: jedna do dwóch warstw walcem gładkim, w ilości 5 - 8 g/m², na odpowiednich podkładach.
Maksymalna łączna ilość powłoki niewyschniętej 16 g/m².
Wskazówki specjalne Wymagane jest gruntowanie wstępne dopasowanymi produktami.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Promienniki i reflektory czyścić regularnie miękką szmatką, nie zostawiającą kłaczków oraz środkiem UV 7111.
Promienniki dotykać tylko przez rękawice z bawełny. Przestrzegać godzin pracy promienników i wymieniać je według zaleceń producenta. Otwarte pojemniki zawsze chronić przed światłem (przykryć).
Pojemniki po użyciu dobrze zamknąć.
W każdym przypadku konieczne jest wystarczające szlifowanie międzywarstwowe oraz sprawdzenie przyczepności dla całej struktury. Proszę wykonać lakierowanie próbne w warunkach praktycznych!

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Karty charakterystyki

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.