Hesse Lakier HYDRO schodowy HE 6541x(połysk)

  • dobre uwydatnienie struktury
  • dobra odporność mechaniczna
  • uniwersalny w zastosowaniu do wykańczania wnętrz
Jednoskładnikowy lakier akrylowy HYDRO-PU, odporny na ścieranie, lepkosprężysty, dobrze wypełniający, odporny na światło. Lakier warstwowy dobrze akcentujący rysunek drewna, o wysokiej odporności, szczególnie mechanicznej. Lakier warstwowy do gruntowania i lakierowania, do struktur o otwartych lub zamkniętych porach. Produkt może być stosowany na drewnie wybielanym. Nie zawiera metylpirolidonu ani zmiękczaczy ftalowych, dzięki czemu nadaje się do lakierowania zabawek dla dzieci.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do lakierowania schodów w mieszkaniach oraz do renowacji podłóg (patrz „Wskazówki szczególne”).

Dane techniczne

Giscode W3+
Decopaint Typ WB
Forma dostawy płynny
Kategoria malowania dekoracyjnego I
LZO EU % 6,21 %
Lepkość (+/- 15 %) 45 s / DIN 53211 - 4 mm
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 80 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 120 g/m²
Łączna gramatura powłoki 360 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 4 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Możliwość chodzenia po 24 h / 20 °C
Możliwość obciążania po 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, wolne od oleju, tłuszczu, wosku i silikonu. Prawidłowo oszlifowane, odpylone z pyłu szlifierskiego powierzchnie. Dla renowacji parkietów: przepisowo ułożony i przeszlifowany parkiet, uprzednio (wstępnie) pokryty lub zagruntowany odpowiednim podkładem w celu ograniczenia sklejania bocznego.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 120 - 220
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 150 - 320
Obróbka końcowa Po wystarczającym wysuszeniu można lakierować ponownie tym samym lakierem.
Uwagi o szlifowaniu Jakość i równomierność szlifowania drewna i szlifowania międzywarstwowego ma decydujące znaczenie dla wyglądu końcowej powierzchni. Po szlifowaniu powierzchnię prawidłowo odpylić.
Temperatura użycia (zakres) 18 - 22 °C
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu 10 - 30 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Aby jeszcze bardziej podwyższyć mechaniczną i chemiczną odporność powierzchni: utwardzić w proporcji 10 : 1 z Utwardzaczem HYDRO HDR 5070. Ostrożnie dodawać utwardzacz, jednocześnie mieszając. Ewentualnie przez dodanie wody poprawić lepkość podczas natrysku. Dodawanie utwardzacza musi nastąpić przed dodaniem wody! Materiału z utwardzaczem nie należy składować w zamkniętych pojemnikach. Czas przydatności do użycia mieszaniny: 2 h / 20 °C (temperatura pokojowa). Na wybielonych powierzchniach można stosować tylko bez utwardzacza! Możliwość ponownego lakierowania: po dobrym przeszlifowaniu, tym samym materiałem. Nakładanie przy renowacji parkietów: przy pomocy odpowiedniej, nie pozostawiającej kłaczków rolki, na przykład moher z krótkim włosiem. Przed pierwszym użyciem usunąć luźne włosie z wałka za pomocą taśmy klejącej! Narzędzia pracy należy czyścić wodą. Do usunięcia przyschniętych resztek lakieru stosować Środek czyszczący Hesse HYDRO HV 6917. W przypadku prac kombinowanych (lakiery HYDRO i rozpuszczalnikowe) przyrządy natryskowe przepłukać środkiem do przepłukiwania i oczyszczania Hesse HYDRO HV 6904.
Wskazówki specjalne W przypadku zastosowania do renowacji podłóg parkietowych prosimy przestrzegać następujących zasad: Starannie usunąć ewentualne zabrudzenia i pozostałości środków pielęgnacyjnych. Istniejące warstwy wierzchnie sprawdzić pod kątem wystarczającej przyczepności do podłoża i przeszlifować. Ze względu na niebezpieczeństwo sklejania krawędzi lakierowanie nowego, niezabezpieczonego parkietu po jego ułożeniu nie jest możliwe przy zastosowaniu Lakierów serii HE 6541x(połysk). Prosimy stosować do tego celu produkty z naszego asortymentu do parkietów. Dla posadzek parkietowych, które były wcześniej lakierowane systemami zawierającymi rozpuszczalnik powinno stosować się później wyłącznie systemy zawierające rozpuszczalnik. W ten sposób unika się niebezpieczeństwa tworzenia się plam. Konieczne jest wcześniejsze zbadanie, czy odnowienie powierzchni przy pomocy Lakierów serii HE 6541x(połysk) jest możliwe (jakość powierzchni, przyczepność itd.).
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia W przypadku używania materiałów HYDRO części prowadzące materiał muszą być z materiału nierdzewnego. Wilgotność drewna powinna mieścić się w granicach 8 - 12 %. Nie używać i nie suszyć lakierów HYDRO w temperaturze materiału i temperaturze pomieszczenia poniżej 18 °C. Idealna wilgotność powietrza podczas lakierowania wynosi 55 - 65 %. Zbyt niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu podczas aplikacji lakieru prowadzi do powstawania rys skurczowych, a zbyt wysoka wilgotność powietrza opóźnia jego schnięcie. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością prosimy polakierowane powierzchnie przeszlifować na świeżo tuż przed lakierowaniem i w miarę możliwości natychmiast polakierować te oszlifowane powierzchnie. W przypadku zastosowania na foliach itp. prosimy upewnić się co do prawidłowej przyczepności poprzez wykonanie lakierowania próbnego na odpowiednim podłożu! Optymalne utwardzenie powierzchni lakierowanych i odparowanych uzyskuje się w temperaturach powyżej 20 °C i maksymalnie 40 °C. Należy zapewnić wystarczającą wymianę powietrza, bez przeciągów. Końcową twardość powłoki lakierowej w przypadku prawidłowego składowania (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) uzyskuje się po tygodniu. Gatunki drewna o dużej zawartości wosków, np. tek mogą negatywnie wpływać na przyczepność. Wodorozcieńczalne składniki drewna, np. zawarte w jesionie, oraz kwas garbnikowy (np. w drewnie dębowym) mogą wywołać zmiany barwy lub odbarwienia powłoki lakierniczej. Z tego powodu zalecamy zasadniczo wykonanie próbnego lakierowania w celu oceny barwy, przyczepności i przebiegu schnięcia w warunkach rzeczywistych. Wskazówki dotyczące czyszczenia i pielęgnacji: Prosimy przestrzegać instrukcji pielęgnacji zgodnie z normą DIN 18356. Wycierać parkiet miękkimi szmatkami, jedynie delikatnie zwilżonymi, nie na mokro. Prosimy stosować tylko neutralne środki czyszczące, niezawierające silikonu, salmiaku ani materiałów szorujących. Regularna pielęgnacja i czyszczenie przy zastosowaniu środków Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 oraz Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91 przedłużają żywotność powierzchni (parkietowej).

Schody, klon naturalny, jedwabisty mat Szlifowanie drewna: papierem 150 - 180 z późniejszym odpyleniem. Nanoszenie powłok: 3 x 100 - 120 g/m² Lakier do schodów Hesse HYDRO HE 65416. Suszenie pośrednie przez okres przynajmniej 3 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji powietrza. Szlifowanie międzywarstwowe papierem 280 z późniejszym odpyleniem. Możliwość pakowania: po minimum 24 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.