Hesse Lakier HYDRO schodowy HE 6542x(połysk)-0100

  • dobre uwydatnienie struktury
  • Odporność na poślizg R 10 według normy DIN 51130
Bezbarwny lakier HYDRO do schodów nadaje się do powłok z porami od otwartych do zamkniętych, z dobrym uwydatnieniem rysunku drewna i bardzo dobrą odpornością na obciążenia chemiczne i mechaniczne. Dzięki właściwościom tiksotropowym i wypełniającym produkt w szczególności nadaje się do lakierowania części na przenośniku podwieszanym, wykonywania nieskrzypiących powłok schodowych oraz do wielu innych zastosowań. 1-składnikowy lakier warstwowy do gruntowania i lakierowania końcowego można także stosować na wybielonym drewnie.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do lakierowania schodów i całego wystroju wnętrz, w szczególności do lakierowania obiektów trójwymiarowych.

Dane techniczne

Decopaint Typ WB
Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.026 - 1.035
Kategoria malowania dekoracyjnego I
LZO EU % 7,81 %
Lepkość (+/- 15 %) 33 s / DIN 53211 - 6 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 29 - 35
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 80 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 120 g/m²
Łączna gramatura powłoki 360 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 4 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 1 d / 20 °C
Możliwość chodzenia po 16 h / 20 °C
Możliwość obciążania po 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, wolne od oleju, tłuszczu, wosku i silikonu. Prawidłowo oszlifowane, odpylone z pyłu szlifierskiego powierzchnie.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 120 - 220
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 280 - 320
Obróbka końcowa Możliwość ponownego lakierowania: po dobrym przeszlifowaniu, tym samym materiałem.
Uwagi o szlifowaniu Jakość i równomierność szlifowania drewna i szlifowania międzywarstwowego ma decydujące znaczenie dla wyglądu końcowej powierzchni. Po szlifowaniu powierzchnię prawidłowo odpylić.
Wydajność na cykl operacyjny 9 - 13 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 18 - 22 °C
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu 10 - 30 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Narzędzia pracy należy czyścić wodą. Do usunięcia przyschniętych resztek lakieru stosować Środek czyszczący Hesse HYDRO HV 6917. W przypadku prac kombinowanych (lakiery HYDRO i rozpuszczalnikowe) przyrządy natryskowe przepłukać środkiem do przepłukiwania i oczyszczania Hesse HYDRO HV 6904.
Wskazówki specjalne W celu uzyskania właściwości antypoślizgowych „R10” wg normy DIN 51130 konieczne jest dodanie 10 % antypoślizgowego dodatku Hesse HZ 75 do ostatniej warstwy lakieru! Dodatek należy dobrze rozrobić/wymieszać. Do lakierowania barwnych podłoży - zwłaszcza w kolorach pastelowych - polecamy materiał HYDRO TOP-SIEGEL HE 6509x(połysk).
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia W przypadku używania materiałów HYDRO części prowadzące materiał muszą być z materiału nierdzewnego. Wilgotność drewna powinna mieścić się w granicach 8 - 12 %. Nie używać i nie suszyć lakierów HYDRO w temperaturze materiału i temperaturze pomieszczenia poniżej 18 °C. Idealna wilgotność powietrza podczas lakierowania wynosi 55 - 65 %. Zbyt niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu podczas aplikacji lakieru prowadzi do powstawania rys skurczowych, a zbyt wysoka wilgotność powietrza opóźnia jego schnięcie. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością prosimy polakierowane powierzchnie przeszlifować na świeżo tuż przed lakierowaniem i w miarę możliwości natychmiast polakierować te oszlifowane powierzchnie. W przypadku zastosowania na foliach itp. prosimy upewnić się co do prawidłowej przyczepności poprzez wykonanie lakierowania próbnego na odpowiednim podłożu! Optymalne utwardzenie powierzchni lakierowanych i odparowanych uzyskuje się w temperaturach powyżej 20 °C i maksymalnie 40 °C. Należy zapewnić wystarczającą wymianę powietrza, bez przeciągów. Końcową twardość powłoki lakierowej w przypadku prawidłowego składowania (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) uzyskuje się po tygodniu. Gatunki drewna o dużej zawartości wosków, np. tek mogą negatywnie wpływać na przyczepność. Wodorozcieńczalne składniki drewna, np. zawarte w jesionie, oraz kwas garbnikowy (np. w drewnie dębowym) mogą wywołać zmiany barwy lub odbarwienia powłoki lakierniczej. Z tego powodu zalecamy zasadniczo wykonanie próbnego lakierowania w celu oceny barwy, przyczepności i przebiegu schnięcia w warunkach rzeczywistych.

Schody, klon naturalny, jedwabisty mat Szlifowanie drewna papierem 150 - 180 z późniejszym odpyleniem. Nanoszenie powłok 2 x 100 - 120 g/m² Lakier do schodów Hesse HYDRO HE 65424-0100. Suszenie pośrednie przez okres przynajmniej 3 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji powietrza. Szlifowanie międzywarstwowe papierem 280 z późniejszym odpyleniem. Suszenie: przynajmniej 16 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji powietrza. Możliwość pakowania po minimum 24 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.