Hesse COOL-NATURA HE 64500

- Zapewnia autentyczne wrażenia dotykowe drewna naturalnego
- Matowy tak jak drewno surowe – i to z każdego punktu widzenia
- Zgodny z normą DIN 68861 1c
- Zawartość LZO < 3 %
- Znakomita odporność na zadrapanie
- Zawartość surowców odnawialnych: 7 %
COOL-NATURA to szybkoschnący, odporny na światło lakier 1K HYDRO z efektem naturalnego drewna. Ze względu na swój specjalny stopień połysku i właściwości dotykowe, które imitują surowe drewno, z trudem można odróżnić polakierowaną powierzchnię od faktycznego surowego drewna. COOL-NATURA można bezproblemowo stosować na wszystkich europejskich gatunkach drewna, w tym także na podłożu wybielonym. Powierzchnia wyróżnia się dobrą odpornością chemiczną i mechaniczną. Z uwagi na zastosowanie surowców odnawialnych i zawartości LZO < 3 % lakier jest odpowiedni również do projektów zrównoważonych i projektów typu „green building”.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

COOL-NATURA można stosować w całkowitej zabudowie wnętrz na wszystkich europejskich gatunkach drzew – na meblach, drzwiach, panelach i boazeriach, a także na innych powierzchniach obciążanych w stopniu od normalnego do silniejszego. Odpowiedni również do lakierowania zabawek dziecięcych.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.019
LZO EU % 2,52 %
Lepkość (+/- 15 %) 45 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 27
Wygląd bezbarwny
Zawartość surowców odnawialnych % 6.4
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 70 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 90 g/m²
Łączna gramatura powłoki 180 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 2 h / 20°C
Możliwość układania w stos po Minimum 16 h / 20 °C temperatura pokojowa przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.
Możliwość obciążania po 48 h / 20°C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno lub czyste, odpowiednie podłoże z MDF lub foliowe, odolejone, odtłuszczone, bez wosków i silikonów. Prawidłowo przeszlifowane, wolne od pyłu powierzchnie. Efekt dekoracyjny jest wyjątkowo wyraźny po silnym wyszczotkowaniu porów.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 120 - 220
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 280 - 320
Obróbka końcowa Po lekkim przeszlifowaniu tym samym materiałem lub za pomocą np. COOL-TOP HE 6509x(połysk).
W celu zwiększenia odporności można końcowo polakierować COOL-NATURA również za pomocą systemów 2K HYDRO, np. HYDRO-PUR PRIMO HDE 5400x(połysk) lub PURA-NATURA HDE 54451.
Uwagi o szlifowaniu Jakość i równomierność szlifu drewna ma decydujące znaczenie dla wyglądu końcowej powierzchni. Należy zwracać uwagę na równomierność szlifu brzegów i powierzchni! Po szlifowaniu oczyścić z pyłu.
Wydajność na cykl operacyjny 11 - 15 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 18 - 22 °C
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
warunki transportu 10 - 30 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Przed użyciem materiał należy dobrze wymieszać!
W razie potrzeby COOL-NATURA można bezpośrednio przed obróbką rozcieńczyć wodą w ilości maks. 5 %.
COOL-NATURA można nakładać jedno- lub dwuwarstwowo na odpowiednio wstępnie przygotowane podłoża drewniane.
W razie końcowego lakierowania innymi materiałami HYDRO nie należy szlifować ani w inny sposób uszkadzać warstwy lakieru COOL-NATURA (zagrożenie powstawania plam).
Należy sprawdzić właściwości optyczne i dotykowe powierzchni na podstawie lakierowania próbnego na oryginalnym materiale nośnym.
Wskazówki specjalne „Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla środowiska”.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia W przypadku używania materiałów HYDRO części prowadzące materiał muszą być z materiału nierdzewnego. Wilgotność drewna powinna mieścić się w granicach 8 - 12 %. Nie używać i nie suszyć lakierów HYDRO w temperaturze materiału i temperaturze pomieszczenia poniżej 18 °C. Idealna wilgotność powietrza podczas lakierowania wynosi 55 - 65 %. Zbyt niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu podczas aplikacji lakieru prowadzi do powstawania rys skurczowych, a zbyt wysoka wilgotność powietrza opóźnia jego schnięcie. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością prosimy polakierowane powierzchnie przeszlifować na świeżo tuż przed lakierowaniem i w miarę możliwości natychmiast polakierować te oszlifowane powierzchnie. W przypadku zastosowania na foliach itp. prosimy upewnić się co do prawidłowej przyczepności poprzez wykonanie lakierowania próbnego na odpowiednim podłożu! Optymalne utwardzenie powierzchni lakierowanych i odparowanych uzyskuje się w temperaturach powyżej 20 °C i maksymalnie 40 °C. Należy zapewnić wystarczającą wymianę powietrza, bez przeciągów. Końcową twardość powłoki lakierowej w przypadku prawidłowego składowania (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) uzyskuje się po tygodniu. Gatunki drewna o dużej zawartości wosków, np. tek mogą negatywnie wpływać na przyczepność. Wodorozcieńczalne składniki drewna, np. zawarte w jesionie, oraz kwas garbnikowy (np. w drewnie dębowym) mogą wywołać zmiany barwy lub odbarwienia powłoki lakierniczej. Z tego powodu zalecamy zasadniczo wykonanie próbnego lakierowania w celu oceny barwy, przyczepności i przebiegu schnięcia w warunkach rzeczywistych.

Dąb lity
Szlif drewna: papierem o ziarnistości 120 - 150
Podkład: 1 x 70 - 80 g/m² COOL-NATURA HE 64500
Suszenie: min. 2 h / 20 °C temperatura pokojowa przy wystarczającej cyrkulacji powietrza
Szlif pośredni: papierem o ziarnistości 400 - 600
Lakierowanie końcowe: 1 x 70 - 80 g/m² COOL-NATURA HE 64500
Suszenie: min. 16 h / 20 °C temperatura pokojowa przy wystarczającej cyrkulacji powietrza

Karty charakterystyki

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.