Hesse HYDRO Środek czyszczący HY 6995

  • uniwersalne zastosowanie
  • możliwość mieszania z wodą w dowolnej proporcji
  • bardzo wydajny
Koncentrat czyszczący do czyszczenia taśm transportowych, urządzeń roboczych itp.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do czyszczenia i odtłuszczania taśm transportowych, urządzeń roboczych itp. Także odpowiednie do użytku w przenośnikowych instalacjach czyszczących automatów natryskowych.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.964
LZO EU % 39,490002 %
Lepkość (+/- 15 %) 34 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Wygląd bezbarwny

Zalecenia dotyczące stosowania

Temperatura użycia (zakres) 18 - 22 °C
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
warunki transportu 10 - 30 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Koncentrat czyszczący stosuje się w postaci stężonej, jednak lepiej jako dodatek 10 - 20 % do wody używanej do czyszczenia lub płukania. 20-procentowy dodatek do wody został wielokrotnie sprawdzony jako środek czyszczący w taśmowych urządzeniach czyszczących automatów natryskowych.
Wskazówki specjalne Środek czyszczący rozpuszcza większość zabrudzeń z taśmy transportowej, czyści w sposób łagodny dla materiału i utrzymuje brud w roztworze, tak aby możliwe było jego skuteczne usunięcie z urządzenia myjącego. Zapobiega powstawaniu odgłosów szlifowania i skrzypienia taśmy transportowej na podłożu.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Z uwagi na mnogość materiałów do czyszczenia konieczne jest przeprowadzenie testu skuteczności czyszczenia w warunkach odpowiadających rzeczywistym! Proszę przestrzegać obowiązującej właściwej karty charakterystyki!

Karty charakterystyki

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.