Hesse COOL-FILL HP 6645-(barwa)

  • dobre właściwości wypełniające
  • tiksotropowy
1-składnikowy podkład izolujący jest ustawiony tiksotropowo i ma działanie wypełniające. Sprawdza się idealnie jako podkład wypełniający do powłok lakierniczych z zamkniętymi porami, zapewniając dobrą stabilność na pionowych powierzchniach. COOL-FILL na bazie akrylanu nadaje się do szlifowania maszynowego i oprócz lakierów barwnych HYDRO można go lakierować także lakierami barwnymi NC lub PUR. COOL-FILL HP 6645-9343 w połączeniu z HB 65285-(barwa) jest certyfikowany według regulacji „Dubai Green Building” i sklasyfikowany jako trudnopalny wg normy DIN EN 13501-1.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do pełnego zakresu wykańczania wnętrz mieszkalnych, do różnych rodzajów drewna, folii podkładowych lub płyt MDF, także do krawędzi płyt MDF. Do powierzchni mebli w pełnym zakresie wykańczania wnętrz; do schodów, drzwi, listw itp.

Dane techniczne

Decopaint Typ WB
Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.344 - 1.368
Kategoria malowania dekoracyjnego I
LZO EU % 5,82 %
Lepkość (+/- 15 %) 26 s / DIN 53211 - 6 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 57 - 62
Wygląd kryjący
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 120 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 300 g/m²
Łączna gramatura powłoki 600 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 2 h / 20°C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 1 h / 20°C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, wolne od oleju, tłuszczu, wosku i silikonu. Prawidłowo oszlifowane, odpylone z pyłu szlifierskiego powierzchnie.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 120 - 400
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 280 - 400
Obróbka końcowa Możliwość ponownego lakierowania: Po odpowiednim suszeniu oraz szlifowaniu pośrednim można lakierować na przykład materiałem HB 65285-(barwa) lub HDB 54705-(barwa). Oprócz tego materiał można także stosować razem z powszechnie stosowanymi barwnymi lakierami HYDRO, PUR lub NC oraz z większością dostępnych w handlu lakierów. (Należy przeprowadzić lakierowanie próbne!)
Uwagi o szlifowaniu Oprócz jakości płyty MDF lub folii, także jakość i równomierność szlifowania drewna, płyty MDF lub folii, jak również jakość szlifu międzywarstwowego mają decydujące znaczenie dla jakości końcowej powierzchni. Po szlifowaniu powierzchnię prawidłowo odpylić.
Wydajność na cykl operacyjny 5 - 11 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 18 - 22 °C
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
warunki transportu 10 - 30 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Przy powlekaniu bezpośrednim na wyczyszczonych lub przeszlifowanych foliach należy przeprowadzić lakierowanie próbne w celu sprawdzenia przyczepności! Narzędzia pracy należy czyścić wodą. Do usunięcia przyschniętych resztek lakieru stosować Środek czyszczący Hesse HYDRO HV 6917. W przypadku prac kombinowanych (lakiery HYDRO i rozpuszczalnikowe) przyrządy natryskowe przepłukać środkiem do przepłukiwania i oczyszczania Hesse HYDRO HV 6904. W przypadku zastosowania jako trudnopalna powłoka malarska dla statków morskich zgodnie z SOLAS 74/88 rejestr II-2/3, II-2/5 i II-2/6, najnowsza wersja, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, produkt ten można łączyć tylko z innymi dopuszczonymi i technicznie odpowiednimi produktami. W razie zastosowania tego produktu jako trudnopalnej powłoki malarskiej dla statków morskich maksymalna łączna ilość powłoki niewyschniętej wynosi 150 g/m².
Wskazówki specjalne Gatunki drewna o wysokiej zawartości dodatków, np. jesion, które podczas lakierowania za pomocą pastelowych barwnych systemów HYDRO wykazują skłonność do odbarwień, należy zasadniczo wstępnie przygotować za pomocą dwuskładnikowych podkładów, w odpowiedni sposób za pomocą np. HDP 5640-9343. Egzotyczne gatunki drewna np. makassar albo silnie żywiczną sosnę sękatą zagruntować wstępnie Podkładem izolującym PUR DG 4720-0001. „Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla środowiska.”
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia W przypadku używania materiałów HYDRO części prowadzące materiał muszą być z materiału nierdzewnego. Wilgotność drewna powinna mieścić się w granicach 8 - 12 %. Nie używać i nie suszyć lakierów HYDRO w temperaturze materiału i temperaturze pomieszczenia poniżej 18 °C. Idealna wilgotność powietrza podczas lakierowania wynosi 55 - 65 %. Zbyt niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu podczas aplikacji lakieru prowadzi do powstawania rys skurczowych, a zbyt wysoka wilgotność powietrza opóźnia jego schnięcie. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością prosimy polakierowane powierzchnie przeszlifować na świeżo tuż przed lakierowaniem i w miarę możliwości natychmiast polakierować te oszlifowane powierzchnie. W przypadku zastosowania na foliach itp. prosimy upewnić się co do prawidłowej przyczepności poprzez wykonanie lakierowania próbnego na odpowiednim podłożu! Optymalne utwardzenie powierzchni lakierowanych i odparowanych uzyskuje się w temperaturach powyżej 20 °C i maksymalnie 40 °C. Należy zapewnić wystarczającą wymianę powietrza, bez przeciągów. Końcową twardość powłoki lakierowej w przypadku prawidłowego składowania (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) uzyskuje się po tygodniu. Gatunki drewna o dużej zawartości wosków, np. tek mogą negatywnie wpływać na przyczepność. Wodorozcieńczalne składniki drewna, np. zawarte w jesionie, oraz kwas garbnikowy (np. w drewnie dębowym) mogą wywołać zmiany barwy lub odbarwienia powłoki lakierniczej. Z tego powodu zalecamy zasadniczo wykonanie próbnego lakierowania w celu oceny barwy, przyczepności i przebiegu schnięcia w warunkach rzeczywistych. W przypadku powłok płyt MDF można uniknąć wad lakierowania i pęknięć na krawędziach, jeżeli przestrzega się następujących kwestii: Dobór jakości MDF odpowiedniej do obszaru zastosowania, patrz dane producenta dotyczące normy europejskiej EN 622-5, pkt 4 Metody badań EN 317 (Wymagania dotyczące pęcznienia na grubość). Idealna wilgotność płyty 5 - 7 %. MDF lakierować w miarę możliwości dookoła, strony tylne powinny być pokryte co najmniej bezbarwnie. Unikać ostrych krawędzi i wyfrezowań, w miarę możliwości zaokrąglać. Krawędzie i wyfrezowania powlekać 2 x wypełniaczem, nie szlifować nadmiernie (na wylot), ewentualnie jeszcze raz zagruntować. Grube płyty powstałe poprzez sklejenie kilku cieńszych płyt są szczególnie podatne na pęknięcia krawędzi ze względu na różne naprężenia, zatem lepiej jest od razu wybrać płytę MDF o odpowiedniej grubości. Płyty klejone w każdym razie zeszlifować na krawędziach na płasko i wstępnie zaizolować bezbarwnie. Woda, która wskutek zaklejania dostała się do środka, musi wyparować przed lakierowaniem. Powierzchnie obrobione wypełniaczem należy składować w odpowiednich warunkach i po krótkim czasie powlekać warstwą końcową.

Szlifowanie materiału nośnego: np. papierem o ziarnistości 220 - 280 z późniejszym odpyleniem.
Podkład: 2 x 130 - 150 g/m² Hesse COOL-FILL HP 6645-9343.
Suszenie pośrednie: minimum 4 h / 20 °C, lepiej 16 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji powietrza. Szlifowanie międzywarstwowe: stopniowe, papierem o ziarnistości 240 - 320 z następującym po nim odpylaniem.
Lakierowanie końcowe: 1 x 110 - 130 g/m² Hesse COOL-COLOR HB 65285-9010.
Możliwość pakowania: po suszeniu przez przynajmniej 16 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.