Hesse Lakier strukturalny HYDRO HB 65842-(barwa) średnia

  • Elegancki lakier ze strukturą perłową, z równomiernym utworzeniem efektu dekoracyjnego
  • Zawartość rozpuszczalnika < 3 %, dlatego nadaje się także do obiektów typu „Green Building”.
  • Przyjemne właściwości dotykowe
Jednoskładnikowy akrylowo-poliuretanowy lakier barwny HYDRO ze średnią strukturą efektu perłowego, o zawartości LZO < 3 %, jedwabiście matowy, ustawiony tiksotropowo, dobrze kryjący, odporny w kontakcie z PVC, odporny na działanie kremów i potu, odporny na zadrapania i na światło.​ Perłowa struktura powstaje samoczynnie podczas suszenia. Lakier warstwowy najwyższej klasy, preferowany do lakierowania końcowego, o przyjemnych właściwościach dotykowych dzięki bardzo eleganckiej strukturze powierzchni. Materiał charakteryzuje się szerokim zakresem zastosowań. Nie zawiera metylopirolidonu ani zmiękczacza ftalowego, dlatego można go stosować także do lakierowania zabawek dla dzieci. Ze względu na niską zawartość rozpuszczalnika ten produkt nadaje się również do projektów typu „Green Building”.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do pełnego zakresu wykańczania wnętrz w obszarze mieszkalnym na odpowiednich rodzajach drewna, wypełniaczach pigmentowych, podkładach i foliach podkładowych po odpowiednim przeszlifowaniu.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.05 - 1.169
LZO EU % 2,35 %
Lepkość (+/- 15 %) 33 s / DIN 53211 - 6 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 33 - 44
Wygląd kryjący
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 300 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 4 h / 20 °C
Kolejne nałożenie w ciągu 4 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno lub czyste, odpowiednie podłoże foliowe, odolejone, odtłuszczone, bez wosków i silikonów. Prawidłowo przeszlifowane i wolne od pyłu szlifierskiego. Odpowiednie wypełniacze pigmentowane, prawidłowo przeszlifowane i wolne od pyłu szlifierskiego. Jakość szlifu pośredniego ma decydujące znaczenie dla finalnego stanu powierzchni.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 120 - 400
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 280 - 320
Uwagi o szlifowaniu Oprócz jakości płyty MDF lub folii, także jakość i równomierność szlifowania drewna, płyty MDF lub folii, jak również jakość szlifu międzywarstwowego mają decydujące znaczenie dla jakości końcowej powierzchni. Po szlifowaniu powierzchnię prawidłowo odpylić.
Wydajność na cykl operacyjny 7 - 11 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 18 - 22 °C
Temperatura przechowywania 10 - 30
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu 10 - 30 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Przed i podczas obróbki materiał proszę dobrze wymieszać, aż środek zapewniający efekt dekoracyjny zostanie homogenicznie rozprowadzony. Zalecamy przefiltrować materiał przez sito przed obróbką (wielkość oczka sita: 200 - 250 µm). Przy powlekaniu bezpośrednim na wyczyszczonych lub przeszlifowanych foliach należy przeprowadzić lakierowanie próbne w celu sprawdzenia przyczepności! Przy zastosowaniu na wielkoporowych gatunkach drewna dodanie maksymalnie 5 % Środka optymalizującego HYDRO HZ 70 poprawia zwilżenie i obraz porów. Możliwość ponownego lakierowania: po 3–4 h w temp. 20°C (temperatura pokojowa) i wystarczającej cyrkulacji powietrza za pomocą tego samego materiału lub odpowiednich bezbarwnych materiałów. Narzędzia pracy należy czyścić wodą. Do usunięcia przyschniętych resztek lakieru stosować Środek czyszczący Hesse HYDRO HV 6917. W przypadku prac kombinowanych (lakiery HYDRO i rozpuszczalnikowe) przyrządy natryskowe przepłukać środkiem do przepłukiwania i oczyszczania Hesse HYDRO HV 6904.
Wskazówki specjalne Dodatkowe polakierowanie powierzchni z efektem dekoracyjnym zmieni perłową strukturę i może dojść do zmian w odcieniu. Proszę wykonać lakierowanie próbne. Gatunki drewna o wysokiej zawartości dodatków, np. jesion, które podczas lakierowania za pomocą pastelowych systemów barwnych HYDRO wykazują skłonność do odbarwień, należy zasadniczo powlekać za pomocą materiałów dwuskładnikowych. Przydatny do tego celu byłby np. Lakier barwny Hesse HYDRO-PUR HDB 54705-(barwa). Gruntowanie wstępne w zależności od wymagań względem gotowej powierzchni i od materiału nośnego jest możliwe np. przy zastosowaniu: HP 6645-9343, HDP 5640-9343, DP 4755-9343. Egzotyczne gatunki drewna, np. makassar albo
silnie żywiczną sosnę sękatą zagruntować wstępnie Podkładem izolującym PUR DG 4720-0001. Jeśli pożądana jest pełna odporność na reakcję z biżuterią i wycieranie się farby lub inny stopień połysku, zalecamy lakierowanie np. Lakierem HE 6509x(połysk), HDE 5400x(połysk) lub HDE 54799. Należy pamiętać: Podczas lakierowania powierzchni pokrytych lakierami barwnymi może dojść do zmian odcienia barwy. Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne! Przyczepność na przeszlifowanych podkładach foliowych należy uprzednio sprawdzić za pomocą lakierowania próbnego w warunkach odpowiadających rzeczywistym, ponieważ jakość folii ma istotny wpływ na przyczepność późniejszego systemu lakierniczego!
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia W przypadku używania materiałów HYDRO części prowadzące materiał muszą być z materiału nierdzewnego. Wilgotność drewna powinna mieścić się w granicach 8 - 12 %. Nie używać i nie suszyć lakierów HYDRO w temperaturze materiału i temperaturze pomieszczenia poniżej 18 °C. Idealna wilgotność powietrza podczas lakierowania wynosi 55 - 65 %. Zbyt niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu podczas aplikacji lakieru prowadzi do powstawania rys skurczowych, a zbyt wysoka wilgotność powietrza opóźnia jego schnięcie. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością prosimy polakierowane powierzchnie przeszlifować na świeżo tuż przed lakierowaniem i w miarę możliwości natychmiast polakierować te oszlifowane powierzchnie. W przypadku zastosowania na foliach itp. prosimy upewnić się co do prawidłowej przyczepności poprzez wykonanie lakierowania próbnego na odpowiednim podłożu! Optymalne utwardzenie powierzchni lakierowanych i odparowanych uzyskuje się w temperaturach powyżej 20 °C i maksymalnie 40 °C. Należy zapewnić wystarczającą wymianę powietrza, bez przeciągów. Końcową twardość powłoki lakierowej w przypadku prawidłowego składowania (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) uzyskuje się po tygodniu. Gatunki drewna o dużej zawartości wosków, np. tek mogą negatywnie wpływać na przyczepność. Wodorozcieńczalne składniki drewna, np. zawarte w jesionie, oraz kwas garbnikowy (np. w drewnie dębowym) mogą wywołać zmiany barwy lub odbarwienia powłoki lakierniczej. Z tego powodu zalecamy zasadniczo wykonanie próbnego lakierowania w celu oceny barwy, przyczepności i przebiegu schnięcia w warunkach rzeczywistych.

Gablota, płyta MDF, foliowany jedwabisty mat, kolor biały, średnia struktura perłowa
Szlifowanie: papierem 280 z późniejszym odpylaniem.
Podkład: 1 x 200 - 250 g/m² Podkład izolujący Hesse HYDRO HP 6645-9343.
Suszenie: minimum 5 h / 20 °C, lepiej 16 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.
Szlifowanie międzywarstwowe: papierem 400 z późniejszym odpylaniem.
Lakierowanie końcowe: 1 - 2 x 100 - 130 g/m² Lakier strukturalny Hesse HYDRO HB 65842-9010.
Suszenie pośrednie: w razie 2-krotnego lakierowania co najmniej 4 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.
Szlifowanie międzywarstwowe: lekko wygładzić papierem o ziarnistości 400, a następnie wykonać odpylenie.
Suszenie: minimum 24 h w temperaturze pokojowej 20 °C przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.

Karty charakterystyki

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.