Hesse HYDRO Lakier metaliczny HB 65445-(barwa)

  • Równomierne utworzenie efektu bez zmętnień.
  • Wyjątkowe właściwości płynięcia zapobiegają powstawaniu zacieków na pionowych powierzchniach.
  • Zapewnia unikalną optykę powierzchni metalicznej.
Silnie tiksotropowy 1-składnikowy metaliczny lakier barwny HYDRO o dobrej stabilności na powierzchniach pionowych i równomiernym tworzeniem efektu dekoracyjnego. Ten odporny na światło lakier barwny jest dostępny w wielu odcieniach i nadaje się szczególnie do powlekania części trójwymiarowych.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Materiał ten to uniwersalny metaliczny lakier dekoracyjny do struktur z otwartymi porami w obszarze mieszkalnym. Dzięki tiksotropowym właściwościom płynięcia ułatwia on lakierowanie powierzchni pionowych. Można go również stosować do bezpośredniego powlekania odpowiednich, oczyszczonych i przeszlifowanych folii.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.039 - 1.091
LZO EU % 4,43 %
Lepkość (+/- 15 %) nicht bestimmbar keine Angabe
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 22 - 32
Wygląd kryjący
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 120 g/m²
Łączna gramatura powłoki 300 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 8 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 1 d / 20 °C
Możliwość obciążania po 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno lub czyste, odpowiednie podłoże foliowe, odolejone, odtłuszczone, bez wosków i silikonów. Prawidłowo przeszlifowane i wolne od pyłu szlifierskiego. Odpowiednie wypełniacze pigmentowane, prawidłowo przeszlifowane i wolne od pyłu szlifierskiego.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 120 - 400
Obróbka końcowa Jeśli pożądana jest pełna odporność na reakcję z biżuterią i wycieranie się farby lub inny stopień połysku, zalecamy lakierowanie wykańczające lakierem np. HE 6509x(połysk), HDE 5400x(połysk) lub HDE 54799. Możliwe lakierowanie bez szlifowania pośredniego tylko w ciągu 6 h (bez suszenia wymuszonego). Podczas lakierowania wykańczającego powierzchni pokrytych lakierami barwnymi może dojść do zmian odcienia barwy. Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne!
Wydajność na cykl operacyjny 9 - 11 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 18 - 22 °C
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu 10 - 30 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Przy powlekaniu bezpośrednim na wyczyszczonych lub przeszlifowanych foliach należy przeprowadzić lakierowanie próbne w celu sprawdzenia przyczepności! .
Narzędzia pracy należy czyścić wodą. Do usunięcia przyschniętych resztek lakieru stosować Środek czyszczący Hesse HYDRO HV 6917. W przypadku prac kombinowanych (lakiery HYDRO i rozpuszczalnikowe) przyrządy natryskowe przepłukać środkiem do przepłukiwania i oczyszczania Hesse HYDRO HV 6904. Materiał można suszyć w sposób wymuszony. Gruntowanie wstępne - w zależności od wymagań wobec gotowej powierzchni oraz od materiału nośnego - jest możliwe np. przy zastosowaniu materiału: HP 6645-9343, HP 5640-9343, DP 4755-9343.
Wskazówki specjalne Materiał ten jest dostarczany jako gotowy do użytku i wymaga rozcieńczenia tylko w wyjątkowych przypadkach. W razie potrzeby możliwe jest dodanie maksymalnie 5 % wody lub maksymalnie 3 % Środka optymalizującego HZ 70. Dzięki temu dodatkowi silnie zmniejszają się właściwości tiksotropowe.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia W przypadku używania materiałów HYDRO części prowadzące materiał muszą być z materiału nierdzewnego. Wilgotność drewna powinna mieścić się w granicach 8 - 12 %. Nie używać i nie suszyć lakierów HYDRO w temperaturze materiału i temperaturze pomieszczenia poniżej 18 °C. Idealna wilgotność powietrza podczas lakierowania wynosi 55 - 65 %. Zbyt niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu podczas aplikacji lakieru prowadzi do powstawania rys skurczowych, a zbyt wysoka wilgotność powietrza opóźnia jego schnięcie. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością prosimy polakierowane powierzchnie przeszlifować na świeżo tuż przed lakierowaniem i w miarę możliwości natychmiast polakierować te oszlifowane powierzchnie. W przypadku zastosowania na foliach itp. prosimy upewnić się co do prawidłowej przyczepności poprzez wykonanie lakierowania próbnego na odpowiednim podłożu! Optymalne utwardzenie powierzchni lakierowanych i odparowanych uzyskuje się w temperaturach powyżej 20 °C i maksymalnie 40 °C. Należy zapewnić wystarczającą wymianę powietrza, bez przeciągów. Końcową twardość powłoki lakierowej w przypadku prawidłowego składowania (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) uzyskuje się po tygodniu. Gatunki drewna o dużej zawartości wosków, np. tek mogą negatywnie wpływać na przyczepność. Wodorozcieńczalne składniki drewna, np. zawarte w jesionie, oraz kwas garbnikowy (np. w drewnie dębowym) mogą wywołać zmiany barwy lub odbarwienia powłoki lakierniczej. Z tego powodu zalecamy zasadniczo wykonanie próbnego lakierowania w celu oceny barwy, przyczepności i przebiegu schnięcia w warunkach rzeczywistych.

Kredens, korpus z płyty MDF, jasny mosiądz
Szlif płyty MDF z odpyleniem.
2 x zagruntować Podkładem izolującym Hesse HYDRO HP 6645-9343 w ilości 150 - 200 g/m².
Suszenie pośrednie i szlif międzywarstwowy.
Szlif końcowy przed polakierowaniem: papierem 400. 
1 x polakierować Lakierem metalicznym Hesse HYDRO HB 65445-M19770 w ilości 100 - 120 g/m².
Efekt metaliczny powstaje samoczynnie.
Suszenie przez noc w temperaturze pokojowej 20 °C przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.