Hesse HYDRO Folia w płynie HA 6620-(barwa)

  • wodorozpuszczalny i wodorozcieńczalny
  • szybkoschnący
  • po suszeniu lekko usunąć z podłoża
Lakier zdzieralny na bazie wodorozpuszczalnych polimerów, po wyschnięciu możliwość usunięcia bez pozostałości. Lakier ochronny dla różnych podłoży, a także wyposażenie kabin do natrysku metodą suchą i komór natryskowych.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Jako lakier ochronny na różnych podłożach w przemyśle meblarskim. Dzięki łatwemu usuwaniu z podłoża stosuje się go jako łatwo usuwalna powłoka ochronna do kabin natrysku metodą suchą i komór natryskowych. Ułatwia w ten sposób czyszczenie. Także jako tymczasowa powłoka ochronna dla lakierowanych powierzchni.

Dane techniczne

Forma dostawy bardzo lepki
Gęstość seria kg/l 0.988 - 1.009
LZO EU % 16,879999 %
Lepkość (+/- 15 %) 60 s / DIN 53211 - 8 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 12 - 15
Wygląd lazurujący

Zalecenia dotyczące stosowania

Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Możliwość obciążania po 16 h / 20 °C
Przygotowanie podłoża Podłoże musi być suche, odpylone i odtłuszczone.
Uwagi o szlifowaniu Praktyka wykazuje, że jeśli podłoże jest oszlifowane, lakieru zdzieralnego nie można tak dobrze usunąć, nie zostawiając resztek!
Temperatura użycia (zakres) 18 - 22 °C
Temperatura przechowywania 10 - 40 °C
warunki transportu 10 - 30 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Przed użyciem dobrze wymieszać. Prosimy przestrzegać najnowszej karty charakterystyki!
Wskazówki specjalne Nie nadaje się do kabin natryskowych zwilżanych wodą! W celu użycia metody natryskowej wcześniej materiał należy rozcieńczyć wodą w ilości maks. 10 %! Następnie mieszaninę dobrze wymieszać ręcznie! Do aplikacji walcami niezbędne są specjalne walce! W razie użycia jako lakier ochronny dla lakierowanych powierzchni przydatność materiału należy sprawdzić w warunkach odpowiadającym rzeczywistym! Narzędzia pracy należy myć wodą.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Narzędzia pracy należy czyścić wodą. Do usunięcia przyschniętych resztek lakieru stosować Środek czyszczący Hesse HYDRO HV 6917. W przypadku prac kombinowanych (lakiery HYDRO i rozpuszczalnikowe) przyrządy natryskowe przepłukać środkiem do przepłukiwania i oczyszczania Hesse HYDRO HV 6904. W przypadku używania materiałów HYDRO części prowadzące materiał muszą być z materiału nierdzewnego. Wilgotność drewna powinna mieścić się w granicach 8 - 12 %. Nie używać i nie suszyć lakierów HYDRO w temperaturze materiału i temperaturze pomieszczenia poniżej 18 °C. Idealna wilgotność powietrza podczas lakierowania wynosi 55 - 65 %. Zbyt niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu podczas aplikacji lakieru prowadzi do powstawania rys skurczowych, a zbyt wysoka wilgotność powietrza opóźnia jego schnięcie. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością prosimy polakierowane powierzchnie przeszlifować na świeżo tuż przed lakierowaniem i w miarę możliwości natychmiast polakierować te oszlifowane powierzchnie. W przypadku zastosowania na foliach itp. prosimy upewnić się co do prawidłowej przyczepności poprzez wykonanie lakierowania próbnego na odpowiednim podłożu! Optymalne utwardzenie powierzchni lakierowanych i odparowanych uzyskuje się w temperaturach powyżej 20 °C i maksymalnie 40 °C. Należy zapewnić wystarczającą wymianę powietrza, bez przeciągów. Końcową twardość powłoki lakierowej w przypadku prawidłowego składowania (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) uzyskuje się po tygodniu. Gatunki drewna o dużej zawartości wosków, np. tek mogą negatywnie wpływać na przyczepność. Wodorozcieńczalne składniki drewna, np. zawarte w jesionie, oraz kwas garbnikowy (np. w drewnie dębowym) mogą wywołać zmiany barwy lub odbarwienia powłoki lakierniczej. Z tego powodu zalecamy zasadniczo wykonanie próbnego lakierowania w celu oceny barwy, przyczepności i przebiegu schnięcia w warunkach rzeczywistych.

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.