Hesse HYDRO-PUR Podklad brylantowy HDG 5407

  • znakomita akcentacja rysunku drewna
  • dobra odporność chemiczna i mechaniczna
Podkład Brillant Hesse HYDRO-PUR to dwuskładnikowy podkład akrylowy. Bezbarwny produkt jest wodorozcieńczalny i wykazuje dobrą odporność na obciążenia chemiczne i mechaniczne. Podkład do powłok z porami od otwartych do zamkniętych, dodatkowo wyróżniający się znakomitym uwydatnieniem drewna, a także bardzo dobrą stabilnością pod wysokim połyskiem.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do pełnego zakresu wyposażenia wnętrz, w tym także do mocno narażonych obszarów, takich jak kuchnie i łazienki.
Idealny dla mocno narażonych powierzchni oraz bogatego w dodatki drewna (np. jesion, dąb, sosna itp.) Także do schodów i poręczy. Można stosować również na wybielanych powierzchniach (wystarczająco wysuszonych).

Dane techniczne

Charakterystyka właściwości uwydatniający
Decopaint Typ WB
Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.027
Kategoria malowania dekoracyjnego J
LZO EU % 9,53 %
Lepkość (+/- 15 %) 40 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 29
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 450 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 5 : 1 Utwardzacz (HYDRO) HDR 5091
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 21 Utwardzacz (HYDRO) HDR 5091

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 2 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 2 h / 20 °C
Suszenie 4 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, wolne od oleju, tłuszczu, wosku i silikonu. Prawidłowo oszlifowane, odpylone z pyłu szlifierskiego powierzchnie.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 120 - 220
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 280 - 600
Obróbka końcowa Po wyschnięciu i szlifowaniu lakieru, odpowiednimi systemami HYDRO firmy Hesse.
Uwagi o szlifowaniu Jakość i równomierność szlifowania międzywarstwowego drewna lub podłoża ma decydujące znaczenie dla wyglądu końcowej powierzchni. Po szlifowaniu powierzchnię prawidłowo odpylić.
Wydajność na cykl operacyjny 7 - 10 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 18 - 22 °C
Temperatura przechowywania 16 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu 10 - 30 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Ostrożnie dodać utwardzacz, mieszając przy tym. Następnie ewentualnie przez dodanie wody poprawić lepkość podczas natrysku. Maksymalna ilość dodatku to 5 %. Dodanie utwardzacza musi zawsze nastąpić przed rozcieńczeniem! Materiału z utwardzaczem nie należy składować w zamkniętych pojemnikach. Możliwość ponownego lakierowania: po dobrym przeszlifowaniu, tym samym materiałem. Narzędzia pracy należy czyścić wodą. Do usunięcia przyschniętych resztek lakieru stosować Środek czyszczący Hesse HYDRO HV 6917. W przypadku prac kombinowanych (lakiery HYDRO i rozpuszczalnikowe) przyrządy natryskowe przepłukać środkiem do przepłukiwania i oczyszczania Hesse HYDRO HV 6904.
Wskazówki specjalne Nie wolno nadmiernie przeszlifować! Po wystarczającym wyschnięciu i odpowiednim przeszlifowaniu można nałożyć powłokę lakierniczą, np. z HDE 5400x(połysk) lub HDE 54799.
W przypadku zastosowania jako trudnopalna powłoka malarska dla statków morskich zgodnie z SOLAS 74/88 rejestr II-2/3, II-2/5 i II-2/6, najnowsza wersja, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, produkt ten można łączyć tylko z innymi dopuszczonymi i technicznie odpowiednimi produktami. W razie zastosowania tego produktu jako trudnopalnej powłoki malarskiej dla statków morskich maksymalna łączna ilość powłoki niewyschniętej wynosi 130 g/m².
„Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla środowiska.”
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia W przypadku używania materiałów HYDRO części prowadzące materiał muszą być z materiału nierdzewnego. Wilgotność drewna powinna mieścić się w granicach 8 - 12 %. Nie używać i nie suszyć lakierów HYDRO w temperaturze materiału i temperaturze pomieszczenia poniżej 18 °C. Idealna wilgotność powietrza podczas lakierowania wynosi 55 - 65 %. Zbyt niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu podczas aplikacji lakieru prowadzi do powstawania rys skurczowych, a zbyt wysoka wilgotność powietrza opóźnia jego schnięcie. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością prosimy polakierowane powierzchnie przeszlifować na świeżo tuż przed lakierowaniem i w miarę możliwości natychmiast polakierować te oszlifowane powierzchnie. W przypadku zastosowania na foliach itp. prosimy upewnić się co do prawidłowej przyczepności poprzez wykonanie lakierowania próbnego na odpowiednim podłożu! Optymalne utwardzenie powierzchni lakierowanych i odparowanych uzyskuje się w temperaturach powyżej 20 °C i maksymalnie 40 °C. Należy zapewnić wystarczającą wymianę powietrza, bez przeciągów. Końcową twardość powłoki lakierowej w przypadku prawidłowego składowania (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) uzyskuje się po tygodniu. Gatunki drewna o dużej zawartości wosków, np. tek mogą negatywnie wpływać na przyczepność. Wodorozcieńczalne składniki drewna, np. zawarte w jesionie, oraz kwas garbnikowy (np. w drewnie dębowym) mogą wywołać zmiany barwy lub odbarwienia powłoki lakierniczej. Z tego powodu zalecamy zasadniczo wykonanie próbnego lakierowania w celu oceny barwy, przyczepności i przebiegu schnięcia w warunkach rzeczywistych.

Wyposażenie obiektu, orzech, wysoki połysk Podkład: 2 x 100 - 120 g/m² Podkład brylantowy Hesse HYDRO-PUR HDG 5407, w proporcji (objętościowej) 5 : 1 z Utwardzaczem PUR HYDRO HDR 5091. Suszenie pośrednie: przynajmniej 4 h / 20 °C, lepiej 16 h / 20 °C temperatury pokojowej i przy wystarczającej cyrkulacji powietrza. Polerowanie: papier 320 - 400 z późniejszym odpyleniem. Podkład: 2 x 100 - 150 g/m² Podkład brylantowy HYDRO-PUR HDG 5407, w proporcji objętościowej 5 : 1 z Utwardzaczem HYDRO-PUR HDR 5091. Suszenie pośrednie: przynajmniej 16 h / 20 °C temperatury pokojowej i przy wystarczającej cyrkulacji powietrza. Szlifowanie międzywarstwowe: papier 320 - 400 z późniejszym odpyleniem; szlifowanie ostatniego podkładu: papier 400 - 600 z późniejszym odpyleniem. Lakierowanie końcowe: 2 x 100 - 120 g/m² Lakier brylantowy Hesse HYDRO-PUR HDE 54799, stosunek składników mieszanki (objętościowo) 5 : 1 z Utwardzaczem HYDRO-PUR HDR 5091, rozcieńczenie: 20 % wody. Suszenie pośrednie: przynajmniej 3 - 4 h / 20 °C temperatury pokojowej i przy wystarczającej cyrkulacji powietrza. Możliwość pakowania/polerowania: po minimum 72 h / 20 °C temperatury pokojowej i przy wystarczającej cyrkulacji powietrza. Obróbka końcowa: patrz specjalna informacja techniczna „Polerowanie/polerowanie wielowarstwową płócienną tarczą polerską”.

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.