Hesse Lakier HYDRO-PUR o efekcie naturalnego drewna HDE 54500-0001

  • z ochroną przed działaniem światła
  • efekt naturalnego drewna
  • tępy mat o dobrej odporności na zadrapania
Bezbarwny lakier warstwowy HYDRO-PUR zachwyca pięknym, głęboko matowym efektem drewna naturalnego oraz nadaje powierzchni dobrą odporność na zadrapania i trwałość. Stosując odporny na światło 2-składnikowy lakier z efektem drewna naturalnego, można zachować szczególny wygląd naturalny przez długi czas. Produkt jest odpowiedni do gruntowania i lakierowania końcowego w powłokach z otwartymi porami.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do pełnego zakresu wykańczania wnętrz w obszarze mieszkalnym, z efektem drewna naturalnego; głównie na jasnych gatunkach drewna. Także do schodów i poręczy. Można stosować również na wybielanych powierzchniach (wystarczająco wysuszonych).

Dane techniczne

Charakterystyka właściwości rozjaśniający
Decopaint Typ WB
Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.022
Kategoria malowania dekoracyjnego J
LZO EU % 5,9 %
Lepkość (+/- 15 %) 60 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 21
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 80 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 100 g/m²
Łączna gramatura powłoki 200 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 Utwardzacz (HYDRO) HDR 5081
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 10 Utwardzacz (HYDRO) HDR 5081

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 2 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 2 h / 20 °C
Suszenie 3 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, wolne od oleju, tłuszczu, wosku i silikonu. Prawidłowo oszlifowane, odpylone z pyłu szlifierskiego powierzchnie.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 120 - 220
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 280 - 320
Obróbka końcowa Po wystarczającym wysuszeniu można lakierować ponownie tym samym lakierem.
Uwagi o szlifowaniu Jakość i równomierność szlifowania międzywarstwowego drewna lub podłoża ma decydujące znaczenie dla wyglądu końcowej powierzchni. Po szlifowaniu powierzchnię prawidłowo odpylić.
Wydajność na cykl operacyjny 10 - 13 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 18 - 22 °C
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu 10 - 30 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Ostrożnie dodać utwardzacz, mieszając przy tym. Następnie ewentualnie przez dodanie wody poprawić lepkość podczas natrysku. Maksymalna ilość dodatku to 5 %. Dodanie utwardzacza musi zawsze nastąpić przed rozcieńczeniem! Materiału z utwardzaczem nie należy składować w zamkniętych pojemnikach. Możliwość ponownego lakierowania: możliwe tym samym lakierem lub odpowiednimi materiałami bezbarwnymi. Narzędzia pracy należy czyścić wodą. Do usunięcia przyschniętych resztek lakieru stosować Środek czyszczący Hesse HYDRO HV 6917. W przypadku prac kombinowanych (lakiery HYDRO i rozpuszczalnikowe) przyrządy natryskowe przepłukać środkiem do przepłukiwania i oczyszczania Hesse HYDRO HV 6904.
Wskazówki specjalne Produkt można stosować na wybielanych nadtlenkiem wodoru i następnie wystarczająco wysuszonych powierzchniach. Gruntowanie wstępne na gatunkach drewna bogatych w garbnik, takich jak dąb, z użyciem HDG 5410. Uwaga! Podkładu nie szlifować nadmiernie. Niebezpieczeństwo powstawania plam.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia W przypadku używania materiałów HYDRO części prowadzące materiał muszą być z materiału nierdzewnego. Wilgotność drewna powinna mieścić się w granicach 8 - 12 %. Nie używać i nie suszyć lakierów HYDRO w temperaturze materiału i temperaturze pomieszczenia poniżej 18 °C. Idealna wilgotność powietrza podczas lakierowania wynosi 55 - 65 %. Zbyt niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu podczas aplikacji lakieru prowadzi do powstawania rys skurczowych, a zbyt wysoka wilgotność powietrza opóźnia jego schnięcie. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością prosimy polakierowane powierzchnie przeszlifować na świeżo tuż przed lakierowaniem i w miarę możliwości natychmiast polakierować te oszlifowane powierzchnie. W przypadku zastosowania na foliach itp. prosimy upewnić się co do prawidłowej przyczepności poprzez wykonanie lakierowania próbnego na odpowiednim podłożu! Optymalne utwardzenie powierzchni lakierowanych i odparowanych uzyskuje się w temperaturach powyżej 20 °C i maksymalnie 40 °C. Należy zapewnić wystarczającą wymianę powietrza, bez przeciągów. Końcową twardość powłoki lakierowej w przypadku prawidłowego składowania (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) uzyskuje się po tygodniu. Gatunki drewna o dużej zawartości wosków, np. tek mogą negatywnie wpływać na przyczepność. Wodorozcieńczalne składniki drewna, np. zawarte w jesionie, oraz kwas garbnikowy (np. w drewnie dębowym) mogą wywołać zmiany barwy lub odbarwienia powłoki lakierniczej. Z tego powodu zalecamy zasadniczo wykonanie próbnego lakierowania w celu oceny barwy, przyczepności i przebiegu schnięcia w warunkach rzeczywistych.

Wyposażenie obiektów, efekt drewna naturalnego (dąb) Szlifowanie drewna papierem 120 - 150 z późniejszym odpyleniem. Podkład: 1 - 2 x 80 - 120 g/m² Podkładem z efektem drewna naturalnego Hesse HYDRO-PUR HDG 5410, stosunek składników mieszanki (objętościowo) 10 : 1 z Utwardzaczem HDR 5081. Suszenie pośrednie: przynajmniej 2 h / 20 °C (temperatura pokojowa) i przy wystarczającej cyrkulacji powietrza. Wygładzanie: papierem 400, z późniejszym odpyleniem. Lakierowanie końcowe: 1 x 100 - 120 g/m² Lakierem z efektem drewna naturalnego Hesse HYDRO-PUR HDE 54500-0001, stosunek składników mieszanki (objętościowo) 10 : 1 z Utwardzaczem HDR 5081. Możliwość pakowania: po okresie przynajmniej 16 h / 20 °C temperatury pokojowej i przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.

Karty charakterystyki

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.