Hesse Lakier HYDRO-PUR na szklo efekt piaskowania HDU 57270

HDU 57270 to wolny od izocyjanianów, bezbarwny i odporny na światło Lakier HYDRO-PUR na szkło, który został opracowany specjalnie do lakierowania szkła metodą natryskową. W ten sposób można uzyskać niezwykle odporną na zarysowania i działanie wody powłokę lakierniczą na szkle o odpowiednim efekcie piaskowania, która jest również bardzo odporna na obciążenia chemiczne i mechaniczne.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania

Obszar zastosowania

Do wykańczania wnętrz, włącznie z kuchnią i łazienką. Możliwe podbarwianie, np. koncentratami barwnymi BP.

Dane techniczne

Decopaint Typ WB
Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.035
Kategoria malowania dekoracyjnego J
LZO EU % 5,2 %
Lepkość (+/- 15 %) 80 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 41
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 1
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 150 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 100 : 3 HYDRO Środek sieciujący HDR 5002
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 2 HYDRO Środek sieciujący HDR 5002

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 8 h / 20 °C
Suszenie 24 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 24 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Przygotowanie podłoża decyduje o przyczepności lakieru na szkle. Powierzchnia powinna być czysta i odtłuszczona. Przed aplikacją powierzchnię szkła należy starannie wyczyścić, np. Środkiem do czyszczenia szkła HS 6601.
Wydajność na cykl operacyjny 7 - 10 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 18 - 22 °C
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
warunki transportu 10 - 30 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia

Przygotowanie podłoża decyduje o przyczepności lakieru na szkle. Powierzchnia powinna być czysta i odtłuszczona. Przed aplikacją powierzchnię szkła należy starannie wyczyścić, np. Środkiem do czyszczenia szkła HS 6601.

Przed obróbką, mieszając, dodać środek sieciujący we wskazanej proporcji i dobrze wymieszać.

Utwardzony materiał można dalej stosować ze świeżym materiałem z późniejszym dodatkiem środka sieciującego.

Narzędzia pracy należy czyścić wodą. Do usunięcia przyschniętych resztek lakieru stosować Środek czyszczący HYDRO HV 6917. W przypadku prac kombinowanych (lakiery HYDRO i rozpuszczalnikowe) przyrządy natryskowe przepłukać środkiem do przepłukiwania i oczyszczania HYDRO HV 6904.

Wolnym strumieniem dodawać środek sieciujący, mieszając przy tym. Następnie ewentualnie ustalić właściwą lepkość podczas natrysku przez dodanie wody lub środka optymalizującego HYDRO HZ 70. Maksymalna ilość dodatku to 5 %.

Zalecane nanoszenie w postaci jednej warstwy w ilości 100 - 150 g/m² na starannie przygotowanym szklanym podłożu.

Wskazówki specjalne

Twardość końcowa lakierowania zostanie uzyskana przy prawidłowym magazynowaniu (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) po jednym tygodniu. Napoczęte pojemniki zawsze szczelnie zamykać (brak dostępu światła i powietrza), aby uniknąć powstawania kożucha. Przyschnięte resztki lakieru usuwać przez sito. Towar w kontenerach przecedzić przed użyciem. Prosimy o lakierowanie próbne na oryginalnym szkle dla całej technologii w warunkach praktycznych. Podczas lakierowania tylnych powierzchni szklanych, istotny wpływ na ostateczny odcień koloru ma barwa szkła. Prosimy wziąć to pod uwagę przy doborze szkła!

Aby uzyskać barwny, lazurujący efekt satyny, przed dodaniem środka sieciującego można wykonać barwienie (5 - 10 %) przy użyciu koncentratu barwnego BP. Należy przy tym pamiętać, że ilość nanoszonego lakieru, metoda aplikacji oraz warunki suszenia lakieru na szkle wpływają na barwę i efekt dekoracyjny.

Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia W przypadku używania materiałów HYDRO części prowadzące materiał muszą być nierdzewne. Prosimy, aby nie obrabiać ani nie suszyć lakierów HYDRO przy temperaturze materiału i temperaturze pokojowej poniżej 18 °C. Idealna wilgotność powietrza podczas lakierowania wynosi 55 - 65 %. Zbyt niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu podczas procesu lakierowania prowadzi do powstawania rys skurczowych, zbyt wysoka wilgotność wydłuża okres suszenia. Twardość końcową lakieru uzyskuje się po magazynowaniu przez co najmniej tydzień przy minimum 20 °C. Zasadniczo należy wykonać lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym w celu oceny oddziaływania koloru, przyczepności i przebiegu schnięcia.

Wkład szklany drzwi pokojowych

Przygotowanie podłoża: szkło dokładnie oczyścić i odtłuścić środkiem HS 6601.

1 x 120 - 150 g/m² Lakier HYDRO-PUR na szkło z efektem satyny HDU 57120, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 100 : 3 ze Środkiem sieciującym HYDRO HDR 5002; rozcieńczenie mieszaniny wodą w ilości 5 %.

Suszenie: 24 h / 20 °C

Możliwość montażu / klejenia po minimum 5 d suszenia/magazynowania w temperaturze 20 °C.

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.