Hesse Lakier HYDRO-PUR Color HDB 5470x(połysk)-(barwa)

  • dobre krycie i wypełnianie
  • Doskonała odporność chemiczna i mechaniczna
  • Odporny w kontakcie z PVC, odporny na działanie kremów i potu oraz odporny na światło.
Hesse HYDRO-PUR Color to dwuskładnikowy lakier barwny o dużej zdolności krycia. Odporny na światło lakier warstwowy, do gruntowania i lakierowania końcowego, zapewnia znakomite parametry odporności mechanicznej i chemicznej, dlatego nadaje się także do silnie obciążanych powierzchni. Produkt jest certyfikowany jako trudno zapalny według normy DIN 4102 B1 oraz dodatkowo sklasyfikowany wg normy DIN EN 13501-1.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Produkt można stosować wszędzie przy wykańczaniu wnętrz, łącznie z silnie obciążanymi powierzchniami, np. w kuchni i łazience. Można stosować na różnych rodzajach drewna, płycie MDF z bezpośrednim pokryciem krawędzi oraz na różnych foliach. Najlepiej nadaje się do lakierowania silnie obciążonych powierzchni, w tym także schodów.

Dane techniczne

Decopaint Typ WB
Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.049 - 1.238
Kategoria malowania dekoracyjnego J
LZO EU % 3,7 %
Lepkość (+/- 15 %) 85 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 0 - 49.5
Wygląd kryjący
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 5 : 1 Utwardzacz (HYDRO) HDR 5093
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 17 Utwardzacz (HYDRO) HDR 5093

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 2 h w temp. 20°C
Suszenie 16 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, czysty, odpowiedni podkład foliowy lub odpowiedni wypełniacz pigmentowy. Wolne od oleju, tłuszczu, wosku i silikonów. Prawidłowo przeszlifowane a następnie odpylone.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 120 - 400
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 280 - 600
Obróbka końcowa Nakładanie powłok lakierowych: Po wystarczającym wysuszeniu i ewentualnym szlifowaniu międzywarstwowym: tym samym lub odpowiednimi materiałami HYDRO lub PUR.
Uwagi o szlifowaniu Jakość i równomierność szlifowania międzywarstwowego drewna lub podłoża ma decydujące znaczenie dla wyglądu końcowej powierzchni. Po szlifowaniu powierzchnię prawidłowo odpylić.
Temperatura użycia (zakres) 18 - 22 °C
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu 10 - 30 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Wolnym strumieniem dodawać utwardzacz, mieszając przy tym. Następnie ewentualnie ustalić właściwą lepkość podczas natrysku przez dodanie wody lub Środka optymalizującego HYDRO HZ 70. Maksymalna ilość dodatku to 5 %. Dodanie utwardzacza musi zawsze nastąpić przed rozcieńczeniem! Po dodaniu utwardzacza i rozcieńczeniu czas wypływu z kubka pomiarowego nie powinien być mniejszy niż 40 s / średnica 4 mm wg DIN. Materiału z utwardzaczem nie należy składować w zamkniętych pojemnikach. Narzędzia pracy należy czyścić wodą. Do usunięcia przyschniętych resztek lakieru stosować Środek czyszczący Hesse HYDRO HV 6917. W przypadku prac kombinowanych (lakiery HYDRO i rozpuszczalnikowe) przyrządy natryskowe przepłukać środkiem do przepłukiwania i oczyszczania Hesse HYDRO HV 6904.
Wskazówki specjalne Gruntowanie wstępne w zależności od wymagań względem gotowej powierzchni i od materiału nośnego jest możliwe np. przy zastosowaniu: HP 6645-9343, HDP 5640-9343, DP 4755-9343. Egzotyczne gatunki drewna, np. makassar albo
silnie żywiczną sosnę sękatą zagruntować wstępnie Podkładem izolującym PUR DG 4720-0001. W razie zastosowania na ciągach schodów (stopniach) zalecamy polakierowanie powierzchni lakieru barwnego materiałem Hesse HYDRO-PUR PRIMO HDE 5400x(połysk) lub innym lakierem Hesse HYDRO do schodów.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia W przypadku używania materiałów HYDRO części prowadzące materiał muszą być z materiału nierdzewnego. Wilgotność drewna powinna mieścić się w granicach 8 - 12 %. Nie używać i nie suszyć lakierów HYDRO w temperaturze materiału i temperaturze pomieszczenia poniżej 18 °C. Idealna wilgotność powietrza podczas lakierowania wynosi 55 - 65 %. Zbyt niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu podczas aplikacji lakieru prowadzi do powstawania rys skurczowych, a zbyt wysoka wilgotność powietrza opóźnia jego schnięcie. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością prosimy polakierowane powierzchnie przeszlifować na świeżo tuż przed lakierowaniem i w miarę możliwości natychmiast polakierować te oszlifowane powierzchnie. W przypadku zastosowania na foliach itp. prosimy upewnić się co do prawidłowej przyczepności poprzez wykonanie lakierowania próbnego na odpowiednim podłożu! Optymalne utwardzenie powierzchni lakierowanych i odparowanych uzyskuje się w temperaturach powyżej 20 °C i maksymalnie 40 °C. Należy zapewnić wystarczającą wymianę powietrza, bez przeciągów. Końcową twardość powłoki lakierowej w przypadku prawidłowego składowania (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) uzyskuje się po tygodniu. Gatunki drewna o dużej zawartości wosków, np. tek mogą negatywnie wpływać na przyczepność. Wodorozcieńczalne składniki drewna, np. zawarte w jesionie, oraz kwas garbnikowy (np. w drewnie dębowym) mogą wywołać zmiany barwy lub odbarwienia powłoki lakierniczej. Z tego powodu zalecamy zasadniczo wykonanie próbnego lakierowania w celu oceny barwy, przyczepności i przebiegu schnięcia w warunkach rzeczywistych.

Witryna, płyta MDF foliowana, biały jedwabisty mat Szlif: papier 280 z późniejszym odpylaniem. Podkład: 1 - 2 x 180 - 200 g/m² Wypełniacz pigmentowy dwuskładnikowy Hesse HYDRO HDP 5640-9343, stosunek składników mieszanki (objętościowo) 7 : 1 z Utwardzaczem HYDRO HDR 5081. Suszenie: przynajmniej 16 h / 20 °C temperatury pokojowej i przy wystarczającej cyrkulacji powietrza. Szlifowanie pośrednie: papier 280 z późniejszym odpylaniem. Szlif końcowy przed lakierowaniem wykończającym z użyciem HDB 54705-9010: papier 400 z późniejszym odpylaniem. Powłoka lakiernicza: 1 - 2 x 120 - 150 g/m² Hesse HYDRO-PUR Color HDB 54705-9010; stosunek składników mieszanki (objętościowo) 5 : 1 z Utwardzaczem Hesse HYDRO 5093. Suszenie pośrednie: najlepiej 16 h / 20 °C temperatury pokojowej i przy wystarczającej cyrkulacji powietrza. Szlifowanie pośrednie: papier 400 z późniejszym odpylaniem. Możliwość układania w stos: po okresie przynajmniej 24 h / 20 °C temperatury pokojowej i przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.