Hesse Lakier HYDRO-PUR barwny Brillant HDB 54799-(barwa)

  • dobre właściwości wypełniające
  • odporny na działanie światła
  • Doskonała odporność chemiczna i mechaniczna
  • dobre właściwości z zakresu polerowania (w tym polerowania płócienną tarczą polerską)
Dwuskładnikowy barwny system lakierów akrylowych HYDRO-PU; wodorozcieńczalny, odporny na światło, pigmentowany, o wysokim połysku, dobrze wypełniający i o znakomitej odporności chemicznej i mechanicznej. Możliwość polerowania zwykłego i wielowarstwową płócienną tarczą polerską, Odporny w kontakcie z PVC, odporny na działanie kremów i potu oraz odporny na światło. Nie zawiera metylpirolidonu ani zmiękczaczy ftalowych, dzięki czemu nadaje się do lakierowania zabawek dla dzieci.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do jakościowych mebli domowych o powierzchniach wysokiej klasy w pełnym zakresie wykończenia wnętrz, a także do kuchni i łazienek.

Dane techniczne

Charakterystyka właściwości nadający się do polerowania
Decopaint Typ WB
Forma dostawy płynny
Kategoria malowania dekoracyjnego J
LZO EU % 3,83 %
Lepkość (+/- 15 %) 28 s / DIN 53211 - 4 mm
Wygląd kryjący
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 120 g/m²
Łączna gramatura powłoki 240 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 5 : 1 Utwardzacz (HYDRO) HDR 5091
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 19 Utwardzacz (HYDRO) HDR 5091

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 2 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 2 h / 20 °C
Suszenie 16 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 72 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Odpowiednie podkłady Hesse HYDRO, wypełniacze pigmentowane lub lakiery barwne przepisowo wysuszone i oszlifowane, odpylone, czyste i odtłuszczone. Przy powlekaniu bezpośrednim na wyczyszczonych lub przeszlifowanych foliach należy przeprowadzić lakierowanie próbne w celu sprawdzenia przyczepności!
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 320 - 400
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 400 - 600
Obróbka końcowa Po utwardzaniu i klimatyzacji powierzchnie można oszlifować i polerować. Szlifowanie stopniowe papierem o ziarnistości od 1000 do 1500, następnie polerowanie za pomocą automatów polerskich.
Temperatura użycia (zakres) 18 - 22 °C
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu 10 - 30 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Wstępne przeszlifowanie podkładu papierem 400 – 600 / odpylenie. Utwardzacz należy dobrze domieszać, a następnie ustalić lepkość podczas natrysku na 20 - 25" (DIN 4mm) za pomocą wody (ok. 20 %). Dodanie utwardzacza musi zawsze nastąpić przed rozcieńczeniem! Zawsze nanosić tylko 1 warstwę o maksymalnej ilości 120 g/m2 podczas jednego etapu roboczego. W przeciwieństwie do wielu innych systemów wysokopołyskowych, nie nakładać kilku cienkich warstw z krótkim suszeniem pośrednim. Suszenie pierwszej warstwy aż do nałożenia kolejnej: 5 - 6 h w temperaturze pokojowej 160 °C przy wystarczającej cyrkulacji powietrza. Materiału z utwardzaczem nie należy składować w zamkniętych pojemnikach. Po wystarczającym wysuszeniu można lakierować ponownie tym samym lakierem. Narzędzia pracy należy czyścić wodą. Do usunięcia przyschniętych resztek lakieru stosować Środek czyszczący Hesse HYDRO HV 6917. W przypadku prac kombinowanych (lakiery HYDRO i rozpuszczalnikowe) przyrządy natryskowe przepłukać środkiem do przepłukiwania i oczyszczania Hesse HYDRO HV 6904.
Wskazówki specjalne Warstwowe i nawierzchniowe lakiery HYDRO-PUR są optymalnie opracowane pod kątem zastosowania na 2-składnikowych systemach wodnych. Narzędzia pracy należy czyścić wodą. Do usunięcia przyschniętych resztek lakieru stosować Środek czyszczący Hesse HYDRO HV 6917. W przypadku prac kombinowanych (lakiery HYDRO i rozpuszczalnikowe) przyrządy natryskowe przepłukać środkiem do przepłukiwania i oczyszczania Hesse HYDRO HV 6904.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia W przypadku używania materiałów HYDRO części prowadzące materiał muszą być z materiału nierdzewnego. Wilgotność drewna powinna mieścić się w granicach 8 - 12 %. Nie używać i nie suszyć lakierów HYDRO w temperaturze materiału i temperaturze pomieszczenia poniżej 18 °C. Idealna wilgotność powietrza podczas lakierowania wynosi 55 - 65 %. Zbyt niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu podczas aplikacji lakieru prowadzi do powstawania rys skurczowych, a zbyt wysoka wilgotność powietrza opóźnia jego schnięcie. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością prosimy polakierowane powierzchnie przeszlifować na świeżo tuż przed lakierowaniem i w miarę możliwości natychmiast polakierować te oszlifowane powierzchnie. W przypadku zastosowania na foliach itp. prosimy upewnić się co do prawidłowej przyczepności poprzez wykonanie lakierowania próbnego na odpowiednim podłożu! Optymalne utwardzenie powierzchni lakierowanych i odparowanych uzyskuje się w temperaturach powyżej 20 °C i maksymalnie 40 °C. Należy zapewnić wystarczającą wymianę powietrza, bez przeciągów. Końcową twardość powłoki lakierowej w przypadku prawidłowego składowania (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) uzyskuje się po tygodniu. Gatunki drewna o dużej zawartości wosków, np. tek mogą negatywnie wpływać na przyczepność. Wodorozcieńczalne składniki drewna, np. zawarte w jesionie, oraz kwas garbnikowy (np. w drewnie dębowym) mogą wywołać zmiany barwy lub odbarwienia powłoki lakierniczej. Z tego powodu zalecamy zasadniczo wykonanie próbnego lakierowania w celu oceny barwy, przyczepności i przebiegu schnięcia w warunkach rzeczywistych.

Front kuchenny, elementy mocujące (foliowane) z połyskiem, białe Szlif folii papierem 400 Podkład: Pigmentowany wypełniacz dwuskładnikowy Hesse HYDRO HDP 5640-9343, stosunek składników mieszanki (objętościowo) 7 : 1 z Dwuskładnikowym utwardzaczem HYDRO HDR 5081 Rozcieńczenie: wodą, maksymalnie 5 % Suszenie pośrednie: 16 - 24 h / 20 °C temperatury pokojowej i przy wystarczającej wymianie powietrza Szlifowanie: papierem 320 - 400 z późniejszym odpyleniem. Lakierowanie końcowe: 1 x 100 - 120 g/m² Lakier Hesse HYDRO-PUR Brillantcolor HDB 54799-9010, stosunek składników mieszanki 5 : 1 z Utwardzaczem dwuskładnikowym HYDRO HDR 5091 Rozcieńczyć wodą do lepkości roboczej 20 - 25" / DIN 4 mm. Suszenie pośrednie 5 - 6 h / 20 °C temperatury pokojowej i przy wystarczającej wymianie powietrza. Następnie bez szlifowania: lakierowanie końcowe: 1 x 100 - 120 g/m² Hesse HYDRO-PUR Brillantcolor HDB 54799-9010, stosunek składników mieszanki 5 : 1 z Utwardzaczem dwuskładnikowym HYDRO HDR 5091 Rozcieńczyć wodą do lepkości roboczej 20 - 25" / DIN 4 mm. Możliwość pakowania / polerowania po suszeniu minimum 48 h / 20 °C temperatury pokojowej i przy wystarczającej wymianie powietrza . Obróbka końcowa: patrz specjalna informacja techniczna „Polerowanie zwykłe/polerowanie wielowarstwową płócienną tarczą polerską”.

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.