Hesse Lakier HYDRO-PUR do tablic szkolnych HDB 54611-(barwa)

  • dobra stabilność na powierzchniach pionowych
  • wydajny dzięki dobrej zdolności krycia
  • Możliwość pisania kredami powszechnie dostępnymi w handlu
  • Łatwe czyszczenie powierzchni tablicy ze śladów kredy
Wypełniający i dobrze kryjący Lakier dekoracyjny HYDRO-PUR o dobrej odporności chemicznej i mechanicznej. Dzięki swoim znakomitych parametrom rozlewności doskonale nadaje się do lakierowania pionowych powierzchni. Po suszeniu powstaje elegancka powierzchnia, na której można z łatwością pisać kredą. Lakier do tablic szkolnych jest odporny na światło, kontakt z PVC, a także na kontakt z kremami i potem. Nie zawiera metylopirolidonu ani zmiękczaczy ftalowych i dlatego nadaje się także do lakierowania zabawek dla dzieci.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Jako lakier do tablic szkolnych do uniwersalnego użytku w dekoracyjnym wykańczaniu wnętrz.

Dane techniczne

Decopaint Typ WB
Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.185 - 1.217
Kategoria malowania dekoracyjnego J
LZO EU % 5,93 %
Lepkość (+/- 15 %) 100 s / DIN 53211 - 6 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 44 - 47
Wygląd kryjący
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 120 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 140 g/m²
Łączna gramatura powłoki 280 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 20 : 1 Utwardzacz (HYDRO) HDR 5091
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 4 Utwardzacz (HYDRO) HDR 5091

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 4 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 16 h / 20 °C
Możliwość obciążania po 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Odpowiednie podkłady Hesse HYDRO, wypełniacze pigmentowane lub lakiery barwne przepisowo wysuszone i oszlifowane, odpylone, czyste i odtłuszczone. Przy powlekaniu bezpośrednim na wyczyszczonych lub przeszlifowanych foliach należy przeprowadzić lakierowanie próbne w celu sprawdzenia przyczepności!
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 280 - 400
Uwagi o szlifowaniu Jakość i równomierność szlifowania folii ma decydujące znaczenie dla wyglądu końcowej powierzchni.
Wydajność na cykl operacyjny 9 - 10 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 18 - 22 °C
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu 10 - 30 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Przed obróbką materiał dobrze wymieszać. Narzędzia pracy należy czyścić wodą. Do usunięcia przyschniętych resztek lakieru stosować Środek czyszczący Hesse HYDRO HV 6917. W przypadku prac kombinowanych (lakiery HYDRO i rozpuszczalnikowe) przyrządy natryskowe przepłukać środkiem do przepłukiwania i oczyszczania Hesse HYDRO HV 6904.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia W przypadku używania materiałów HYDRO części prowadzące materiał muszą być z materiału nierdzewnego. Wilgotność drewna powinna mieścić się w granicach 8 - 12 %. Nie używać i nie suszyć lakierów HYDRO w temperaturze materiału i temperaturze pomieszczenia poniżej 18 °C. Idealna wilgotność powietrza podczas lakierowania wynosi 55 - 65 %. Zbyt niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu podczas aplikacji lakieru prowadzi do powstawania rys skurczowych, a zbyt wysoka wilgotność powietrza opóźnia jego schnięcie. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością prosimy polakierowane powierzchnie przeszlifować na świeżo tuż przed lakierowaniem i w miarę możliwości natychmiast polakierować te oszlifowane powierzchnie. W przypadku zastosowania na foliach itp. prosimy upewnić się co do prawidłowej przyczepności poprzez wykonanie lakierowania próbnego na odpowiednim podłożu! Optymalne utwardzenie powierzchni lakierowanych i odparowanych uzyskuje się w temperaturach powyżej 20 °C i maksymalnie 40 °C. Należy zapewnić wystarczającą wymianę powietrza, bez przeciągów. Końcową twardość powłoki lakierowej w przypadku prawidłowego składowania (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) uzyskuje się po tygodniu. Gatunki drewna o dużej zawartości wosków, np. tek mogą negatywnie wpływać na przyczepność. Wodorozcieńczalne składniki drewna, np. zawarte w jesionie, oraz kwas garbnikowy (np. w drewnie dębowym) mogą wywołać zmiany barwy lub odbarwienia powłoki lakierniczej. Z tego powodu zalecamy zasadniczo wykonanie próbnego lakierowania w celu oceny barwy, przyczepności i przebiegu schnięcia w warunkach rzeczywistych.

Powierzchnia tablicy w kolorze RAL 7026
Płyta MDF, zafoliowana i oszlifowana

1 x gruntowanie w ilości 150 - 200 g /m² za pomocą Wypełniacza pigmentowanego dwuskładnikowego Hesse HYDRO HDP 5640-9343, stosunek składników mieszanki (wagowy) 10 : 1 z Utwardzaczem Hesse HYDRO HDR 5081 (lub innymi wypełniaczami pigmentowanymi Hesse HYDRO)
Suszenie: w miarę możliwości przez noc w temperaturze pokojowej 20 °C
Szlif: papierem 320 - 400 z późniejszym odpyleniem
1 x polakierować Lakierem do tablic Hesse HYDRO-PUR HDB 54611-7026, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 20 : 1 z Utwardzaczem Hesse HYDRO HDR 5091
Suszenie: w miarę możliwości przez noc w temperaturze pokojowej 20 °C.
Pełną dostępność do chodzenia uzyskuje się po utwardzaniu przez 7 dni w temperaturze pokojowej 20 °C.

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.