Hesse Lakier HYDRO-UV warstwowy DIACURO HUE 8608x(połysk)

  • Wyśmienita odporność na zarysowania
  • najlepsza odporność chemiczna
  • znakomita przyczepność na różnych podłożach
  • Znakomita odporność chemiczna (klasa 1A)
Utwardzany nadfioletem lakier warstwowy HYDRO-UV do gruntowania i lakierowania końcowego, do otwarto- i zamkniętoporowych struktur na odpowiednich podłożach. Ten produkt spełnia najwyższe wymagania i jest bardzo odporny na zarysowania i wpływy chemiczne. Doskonała odporność chemiczna wg DIN 68861-1A lakieru HUE 86084 została potwierdzona przez instytut badawczy.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do pełnego zakresu wykończenia wnętrz, do drzwi i mebli, łącznie z mocno narażonymi obszarami, takimi jak kuchnia i łazienka. Ze względu na szczególną recepturę ten lakier nadaje się także do nieskrzypiących powłok na schodach drewnianych.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
LZO EU % 2,54 %
Lepkość (+/- 15 %) 29 s / DIN 53211 - 6 mm
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 80 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 130 g/m²
Łączna gramatura powłoki 390 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Możliwość układania w stos po Bezpośrednio po napromieniowaniu nadfioletem i wystarczającym schłodzeniu.
Utwardzanie promieniowaniem Utwardzanie nadfioletem za pomocą rtęciowych promienników UV. Należy zapewnić wystarczającą energię promieniowania. Zależy ona zasadniczo od rodzaju, stanu, wieku i układu promienników, dlatego w danym urządzeniu należy ustawić optymalne promieniowanie UV i sprawdzić utwardzenie wskrośne. Pracownik firmy Hesse pomoże w określeniu wymaganej energii promieniowania.
Suszenie maszynowe Array
Przygotowanie podłoża Podłoże musi być suche, odpylone i odtłuszczone.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 240
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 280 - 400
Obróbka końcowa Po suszeniu i szlifowaniu lakieru, produktami tej samej serii.
Uwagi o szlifowaniu Oszlifowane warstwy lakieru i podłoża muszą być bezpośrednio powleczone.
Temperatura użycia (zakres) 15 - 35 °C
Temperatura przechowywania 10 - 35 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Lepkość roboczą można wyregulować wodą lub Środkiem optymalizującym HYDRO HZ 70 (maksymalnie 3 % objętościowo). Do czyszczenia taśm i dysz zalecamy środek czyszczący HYDRO HY 6995 w proporcji składników mieszanki przynajmniej 1 : 10 z wodą. Przyschnięte resztki lakieru usunąć specjalnym rozcieńczalnikiem ZD 82.
Wskazówki specjalne Napoczęte pojemniki zawsze szczelnie zamykać (brak dostępu światła i powietrza), aby uniknąć powstawania kożucha. Przyschnięte resztki lakieru usuwać przez sito. Towar w kontenerach przecedzić przed użyciem.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia W przypadku używania materiałów HYDRO części prowadzące materiał muszą być z materiału nierdzewnego. Wilgotność drewna powinna mieścić się w granicach 8 - 12 %. Przed obróbką materiał dobrze wymieszać. Nie używać i nie suszyć lakierów HYDRO w temperaturze materiału i pomieszczenia poniżej 18 °C. Idealna wilgotność powietrza podczas lakierowania wynosi 55 - 65 %. Zbyt niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu podczas aplikacji lakieru prowadzi do powstawania rys skurczowych, a zbyt wysoka wilgotność powietrza opóźnia jego schnięcie. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością prosimy polakierowane powierzchnie przeszlifować na świeżo tuż przed lakierowaniem i w miarę możliwości natychmiast je polakierować. W przypadku zastosowania na foliach itp. prosimy upewnić się co do prawidłowej przyczepności poprzez wykonanie lakierowania próbnego na odpowiednim podłożu! Twardość końcową lakieru uzyskuje się w przypadku składowania w temperaturze pokojowej co najmniej 20 °C po upływie jednego tygodnia. Gatunki drewna o dużej zawartości substancji czynnych, np. tek, mogą w pewnych okolicznościach negatywnie wpływać na przyczepność. Wodorozcieńczalne składniki drewna, np. zawarte w jesionie, oraz kwas garbnikowy, np. zawarty w drewnie dębowym, mogą wywołać zmiany barwy lub odbarwienia powłoki lakierniczej. Generalnie należy wykonać próbne lakierowanie w celu oceny barwy, przyczepności i przebiegu schnięcia w warunkach rzeczywistych.

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.