Hesse FABUMATT lakier Excimer HUU 82000 bezbarwny

  • Fałdowanie ekscymerowe również na elementach 3D
  • Głęboki mat (3,5 - 3,6 Gloss, 60°)
  • Bardzo wysoka odporność na zarysowania
  • Odporność na wybłyszczenia
FABUMATT to bezbarwny lakier nawierzchniowy o znakomitej odporności i bardzo matowym stopniu połysku. Ze względu na specjalną recepturę ten lakier nawierzchniowy HYDRO-UV jest odpowiedni do stosowania na elementach trójwymiarowych. Po mikrosfałdowaniu i utwardzeniu lakieru powstają bardzo matowe powierzchnie (3,5 - 3,8 Gloss / 60°). Odporność chemiczna wg DIN 68861-1A i odporność na zadrapania 1,3 N wg normy DIN 15086 (metoda B) gwarantują trwałe powierzchnie na obrabianych elementach z odpornością na pozostawianie śladów palców (efekt anti-fingerprint).
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Dla branży produkcji mebli, drzwi oraz mebli kuchennych i łazienkowych do wytwarzania wysokiej jakości produktów „eko”. W szczególności odpowiedni do elementów z krawędziami, profilami lub frezowaniami na frontach meblowych i drzwiach pokojowych. Do stosowania w instalacjach z promiennikiem ekscymerowym i promiennikiem UV.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.071
LZO EU % 0,67 %
Lepkość (+/- 15 %) 30 s / DIN 53211 - 6 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 45
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 1
Ilość na warstwę (min.) 80 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 120 g/m²
Łączna gramatura powłoki 120 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Możliwość układania w stos po Bezpośrednio po napromieniowaniu nadfioletem i wystarczającym schłodzeniu.
Utwardzanie promieniowaniem Potrzebna jest kombinacja różnych promienników do utwardzenia powłoki lakierniczej. Do tego celu stosuje się m.in. promiennik ekscymerowy (długość fali 172 nm). Dokładne parametry zostaną uzgodnione z klientem i zapisane w dokumencie „Techniki obróbki powierzchni” (TdO).
Suszenie maszynowe Array
Przygotowanie podłoża Podłoże musi być suche, odpylone i odtłuszczone.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 240
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 280 - 400
Obróbka końcowa Po suszeniu i szlifowaniu lakieru, produktami tej samej serii.
Uwagi o szlifowaniu Oszlifowane warstwy lakieru i podłoża muszą być bezpośrednio powleczone.
Wydajność na cykl operacyjny 9 - 13 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 15 - 35 °C
Temperatura przechowywania 10 - 35 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Lepkość roboczą można wyregulować wodą lub Środkiem optymalizującym HYDRO HZ 70 (maksymalnie 3 % objętościowo). Do czyszczenia taśm i dysz zalecamy środek czyszczący HYDRO HY 6995 w proporcji składników mieszanki przynajmniej 1 : 10 z wodą. Przyschnięte resztki lakieru usunąć specjalnym rozcieńczalnikiem ZD 82.
Wskazówki specjalne Napoczęte pojemniki zawsze szczelnie zamykać (brak dostępu światła i powietrza), aby uniknąć powstawania kożucha. Przyschnięte resztki lakieru usuwać przez sito. Towar w kontenerach przecedzić przed użyciem.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia W przypadku używania materiałów HYDRO części prowadzące materiał muszą być z materiału nierdzewnego. Wilgotność drewna powinna mieścić się w granicach 8 - 12 %. Przed obróbką materiał dobrze wymieszać. Nie używać i nie suszyć lakierów HYDRO w temperaturze materiału i pomieszczenia poniżej 18 °C. Idealna wilgotność powietrza podczas lakierowania wynosi 55 - 65 %. Zbyt niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu podczas aplikacji lakieru prowadzi do powstawania rys skurczowych, a zbyt wysoka wilgotność powietrza opóźnia jego schnięcie. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością prosimy polakierowane powierzchnie przeszlifować na świeżo tuż przed lakierowaniem i w miarę możliwości natychmiast je polakierować. W przypadku zastosowania na foliach itp. prosimy upewnić się co do prawidłowej przyczepności poprzez wykonanie lakierowania próbnego na odpowiednim podłożu! Twardość końcową lakieru uzyskuje się w przypadku składowania w temperaturze pokojowej co najmniej 20 °C po upływie jednego tygodnia. Gatunki drewna o dużej zawartości substancji czynnych, np. tek, mogą w pewnych okolicznościach negatywnie wpływać na przyczepność. Wodorozcieńczalne składniki drewna, np. zawarte w jesionie, oraz kwas garbnikowy, np. zawarty w drewnie dębowym, mogą wywołać zmiany barwy lub odbarwienia powłoki lakierniczej. Generalnie należy wykonać próbne lakierowanie w celu oceny barwy, przyczepności i przebiegu schnięcia w warunkach rzeczywistych.

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Karty charakterystyki

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.