Hesse Lakier podkładowy HYDRO-UV na walce HUW 8828-9343 barwny

  • Możliwość lakierowania lakierami UV
  • znakomita zdolność krycia
  • znakomita przyczepność na różnych podłożach
Hesse Lakier podkładowy HYDRO-UV na walce HUW 8828-9343 to dobrze kryjący, biały grunt przyczepny. Produkt wykazuje szczególnie dobrą przyczepność, szczególnie na płytach HDF. Utwardzany nadfioletem produkt na bazie nienasyconych żywic akrylanowych, wodorozcieńczalny i gotowy do użytku.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

W produkcji mebli i drzwi do płaskich elementów. Gruntowanie z następującym po nim lakierowaniem za pomocą odpowiednich lakierów UV na przemysłowych liniach lakierniczych. Zastosowanie na tworzywach drzewnych takich jak płyty MDF, HDF lub twarde płyty pilśniowe.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.472
LZO EU % 0,08 %
Lepkość (+/- 15 %) 45 s / DIN 53211 - 6 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 65
Wygląd kryjący

Zalecenia dotyczące stosowania

Utwardzanie promieniowaniem Lakiery pigmentowane są utwardzane za pomocą zestawu promienników domieszkowanych galem i rtęcią. Należy zapewnić wystarczającą energię promieniowania. Zależy ona zasadniczo od rodzaju, stanu, wieku i układu promienników, dlatego w danym urządzeniu należy ustawić optymalne promieniowanie UV i sprawdzić utwardzenie wskrośne. Pracownik firmy Hesse pomoże w określeniu wymaganej energii promieniowania.
Suszenie maszynowe Array
Przygotowanie podłoża Podłoże musi być suche, odpylone i odtłuszczone.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 320 - 400
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 400 - 600
Obróbka końcowa Po wyschnięciu bez utwardzania nadfioletem przy użyciu odpowiednich systemów lakierowych UV, bez międzywarstwowego szlifowania lakieru. Utwardzanie na wskroś ma miejsce podczas utwardzania nadfioletem pierwszej warstwy lakieru UV. Alternatywnie ten podkład można również wygrzewać.
Uwagi o szlifowaniu Oszlifowane warstwy lakieru i podłoża muszą być bezpośrednio powleczone.
Temperatura użycia (zakres) 15 - 35 °C
Temperatura przechowywania 10 - 35 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Czyszczenie wałków wodą.Lepkość robocza w razie potrzeby może być wyregulowana przez dodanie maks. 3 % (objętościowo) wody.Przyschnięte resztki lakieru usunąć specjalnym rozcieńczalnikiem ZD 82.
Wskazówki specjalne Napoczęte pojemniki zawsze szczelnie zamykać (brak dostępu światła i powietrza), aby uniknąć powstawania kożucha. Przyschnięte resztki lakieru usuwać przez sito. Towar w kontenerach przecedzić przed użyciem.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia W przypadku używania materiałów HYDRO części prowadzące materiał muszą być wykonane z materiału nierdzewnego. Wilgotność drewna powinna mieścić się w granicach 8 - 12 %. Nie używać i nie suszyć lakierów HYDRO-UV w temperaturach materiału i pomieszczenia poniżej 18 °C. Przed obróbką materiał dobrze wymieszać. W przypadku zastosowania na foliach itp. prosimy upewnić się co do prawidłowej przyczepności poprzez wykonanie lakierowania próbnego na odpowiednim podłożu! Gatunki drewna zawierające duże ilości gum roślinnych lub żywic, takie jak tek lub sosna, w pewnych okolicznościach wpływają ujemnie na przyczepność. Wodorozcieńczalne składniki drewna, np. zawarte w jesionie, oraz kwas garbnikowy, np. zawarty w drewnie dębowym, mogą wywołać zmiany odcienia lub odbarwienia powłoki lakierniczej. Generalnie zaleca się przeprowadzenie lakierowania próbnego w całkowitej strukturze w celu określenia barwy, przyczepności i przebiegu schnięcia w warunkach rzeczywistych.

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Karty charakterystyki

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.