Hesse Lakier HYDRO-UV barwny DUAL-CURE HUB 8521x(połysk)-(barwa)

  • eleganckie wrażenia dotykowe
  • bardzo dobra odporność
  • dobra zdolność krycia
  • tiksotropowy
  • możliwość zastosowania także do lakierowania szkła
Wodorozcieńczalny lakier barwny HYDRO-UV DUAL-CURE, odporny na kremy i pot, ustawiony tiksotropowo, odporny w kontakcie z PVC, z przysychaniem fizycznym, na bazie żywic akrylowych. Dzięki obróbce z zastosowaniem utwardzacza uzyskuje się dobrą odporność na obciążenia chemiczne i mechaniczne. W przypadku specjalnego sposobu pracy nadaje się także do lakierowania szkła.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do pełnego zakresu wykończenia wnętrz, do drzwi i mebli, łącznie z mocno narażonymi obszarami, takimi jak kuchnia i łazienka. Możliwość stosowania bezpośrednio na tworzywach drzewnych, takich jak płyty MDF z folią gruntującą lub folią melaminową lub na odpowiednich podkładach. Zastosowanie na szkle we wszystkich obszarach, które nie są narażone na obciążenia wilgocią. Najlepiej nadaje się do lakierowania silnie obciążonych powierzchni, w tym także schodów. Można stosować do lakierowania paneli we wnętrzach.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.048 - 1.204
LZO EU % 2,78 %
Lepkość (+/- 15 %) 33 s / DIN 53211 - 6 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 34 - 46
Wygląd kryjący
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 80 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 130 g/m²
Łączna gramatura powłoki 390 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 Utwardzacz (HYDRO) HDR 5070
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 8 Utwardzacz (HYDRO) HDR 5070

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 2 - 2,5 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 3 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po Bezpośrednio po napromieniowaniu nadfioletem i wystarczającym schłodzeniu.
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Utwardzanie promieniowaniem Lakiery pigmentowane są utwardzane za pomocą zestawu promienników domieszkowanych galem i rtęcią. Należy zapewnić wystarczającą energię promieniowania. Zależy ona zasadniczo od rodzaju, stanu, wieku i układu promienników, dlatego w danym urządzeniu należy ustawić optymalne promieniowanie UV i sprawdzić utwardzenie wskrośne. Pracownik firmy Hesse pomoże w określeniu wymaganej energii promieniowania.
Suszenie maszynowe Array
Przygotowanie podłoża Podłoże musi być suche, odpylone i odtłuszczone.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 280 - 400
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 320 - 600
Obróbka końcowa Po utwardzeniu nadfioletem i szlifie międzywarstwowym lakier można polakierować odpowiednim produktem z asortymentu Hesse HYDRO.
Uwagi o szlifowaniu Oszlifowane warstwy lakieru i podłoża muszą być bezpośrednio powleczone.
Wydajność na cykl operacyjny 9 - 14 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 15 - 35 °C
Temperatura przechowywania 10 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia W przypadku stosowania na szkle lakier stosuje się z Utwardzaczem HDR 5040 w mieszaninie o proporcji objętościowej 10 : 1. Szkło przed lakierowaniem musi być oczyszczone Środkiem do czyszczenia Hesse HS 6601. Generalnie utwardzacz dodaje się wolnym strumieniem przy jednoczesnym mieszaniu lakieru. Dopiero potem lakier można w razie potrzeby rozcieńczyć. Lepkość roboczą można wyregulować wodą lub Środkiem optymalizującym HYDRO HZ 70 (maksymalnie 3 % objętościowo). Do czyszczenia taśm i dysz zalecamy środek czyszczący HYDRO HY 6995 w proporcji składników mieszanki przynajmniej 1 : 10 z wodą.
Wskazówki specjalne Napoczęte pojemniki zawsze szczelnie zamykać (brak dostępu światła i powietrza), aby uniknąć powstawania kożucha. Przyschnięte resztki lakieru usuwać przez sito. Towar w kontenerach przecedzić przed użyciem. Materiału z utwardzaczem nie należy składować w zamkniętych pojemnikach.
W razie zastosowania jako trudnopalna powłoka wg ASTM E84-16 w wyposażeniu wnętrz ten produkt należy odpowiednio obrabiać i łączyć wyłącznie zgodnie z opisem w certyfikacie kontrolnym Thomas Bell-Wright.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia W przypadku używania materiałów HYDRO części prowadzące materiał muszą być z materiału nierdzewnego. Wilgotność drewna powinna mieścić się w granicach 8 - 12 %. Przed obróbką materiał dobrze wymieszać. Nie używać i nie suszyć lakierów HYDRO w temperaturze materiału i pomieszczenia poniżej 18 °C. Idealna wilgotność powietrza podczas lakierowania wynosi 55 - 65 %. Zbyt niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu podczas aplikacji lakieru prowadzi do powstawania rys skurczowych, a zbyt wysoka wilgotność powietrza opóźnia jego schnięcie. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością prosimy polakierowane powierzchnie przeszlifować na świeżo tuż przed lakierowaniem i w miarę możliwości natychmiast je polakierować. W przypadku zastosowania na foliach itp. prosimy upewnić się co do prawidłowej przyczepności poprzez wykonanie lakierowania próbnego na odpowiednim podłożu! Twardość końcową lakieru uzyskuje się w przypadku składowania w temperaturze pokojowej co najmniej 20 °C po upływie jednego tygodnia. Gatunki drewna o dużej zawartości substancji czynnych, np. tek, mogą w pewnych okolicznościach negatywnie wpływać na przyczepność. Wodorozcieńczalne składniki drewna, np. zawarte w jesionie, oraz kwas garbnikowy, np. zawarty w drewnie dębowym, mogą wywołać zmiany barwy lub odbarwienia powłoki lakierniczej. Generalnie należy wykonać próbne lakierowanie w celu oceny barwy, przyczepności i przebiegu schnięcia w warunkach rzeczywistych.

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.