Hesse Lakier barwny DIACOLOR HUB 88x(połysk)-(barwa)

  • Lakier do lakierowania przy użyciu instalacji lakierniczych oraz do aplikacji na elementach konwencjonalną metodą natrysku ręcznego
  • Oszczędność kosztów i transportu
  • znakomita zdolność krycia
  • Dwuskładnikowy
  • Obróbka z lub bez utwardzania UV
Hesse DIACOLOR to lakier barwny, który można obrabiać na różne sposoby. Preferowaną obróbką jest obróbka przy użyciu instalacji natryskowej z następczymi instalacjami do suszenia i aktywacji UV w ramach produkcji przemysłowej. Jednak istnieje możliwość lakierowania przy użyciu materiału DIACOLOR tak jak w przypadku konwencjonalnego wodnego lakieru dwuskładnikowego na stanowiskach do natrysku ręcznego bez specjalnego sprzętu do suszenia. Ma to zastosowanie szczególnie przy elementach, które nie pasują do instalacji przemysłowych. Cechą szczególną tego lakieru jest to, że rezultat końcowy jest niemal identyczny pod względem odcienia i stopnia połysku. Stąd wynika istotna zaleta tego materiału: potrzebny jest tylko jeden lakier do kilku obszarów zastosowań, co oszczędza koszty magazynowania i handlingu.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do pełnego zakresu wykończenia wnętrz, do drzwi i mebli, łącznie z mocno narażonymi obszarami, takimi jak kuchnia i łazienka.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.045 - 1.216
LZO EU % 1,69 %
Lepkość (+/- 15 %) 30 s / DIN 53211 - 6 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 32 - 44
Wygląd kryjący
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 300 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 20 : 1 HYDRO Utwardzacz HDR 5086
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 4 HYDRO Utwardzacz HDR 5086

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 4 h / 20 °C dla mieszaniny w proporcji 20 : 1 (objętościowo) z Utwardzaczem HDR 5086
Możliwość układania w stos po Bezpośrednio po napromieniowaniu nadfioletem i wystarczającym schłodzeniu.
Utwardzanie promieniowaniem Lakiery pigmentowane są utwardzane za pomocą zestawu promienników domieszkowanych galem i rtęcią. Należy zapewnić wystarczającą energię promieniowania. Zależy ona zasadniczo od rodzaju, stanu, wieku i układu promienników, dlatego w danym urządzeniu należy ustawić optymalne promieniowanie UV i sprawdzić utwardzenie wskrośne. Pracownik firmy Hesse pomoże w określeniu wymaganej energii promieniowania. W przypadku elementów obrabianych metodą natrysku ręcznego można zrezygnować z utwardzania UV, szczególnie wówczas gdy element ze względu na swoje wymiary nie pasuje do instalacji lakierniczej i suszącej.
Suszenie maszynowe Array
Przygotowanie podłoża Podłoże musi być suche, odpylone i odtłuszczone. Następujące wypełniacze są zalecane jako podłoże: HUP 8848-9010. Możliwe jest także powlekanie płyt MDF z odpowiednią folią melaminową.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 280 - 400
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 320 - 600
Obróbka końcowa Po utwardzeniu nadfioletem i szlifie międzywarstwowym lakier można polakierować odpowiednim produktem z asortymentu Hesse HYDRO.
Uwagi o szlifowaniu Oszlifowane warstwy lakieru i podłoża muszą być bezpośrednio powleczone.
Wydajność na cykl operacyjny 8 - 11 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 15 - 35 °C
Temperatura przechowywania 10 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Generalnie utwardzacz dodaje się wolnym strumieniem przy jednoczesnym mieszaniu lakieru. Dopiero potem lakier można w razie potrzeby rozcieńczyć. Lepkość roboczą można wyregulować wodą lub Środkiem optymalizującym HYDRO HZ 79 (maksymalnie 3 % objętościowo). W celu ręcznej obróbki, np. za pomocą pistoletu ze zbiornikiem, należy ustawić lepkość roboczą, dodając 2 - 3 % wody do gotowej mieszaniny lakieru z utwardzaczem. Przyschnięte resztki lakieru usunąć specjalnym rozcieńczalnikiem ZD 82. Do czyszczenia taśm i dysz zalecamy środek czyszczący HYDRO HY 6995 w proporcji składników mieszanki przynajmniej 1 : 10 z wodą. Obróbka jest możliwa za pomocą instalacji dwuskładnikowych.
Wskazówki specjalne Napoczęte pojemniki zawsze szczelnie zamykać (brak dostępu światła i powietrza), aby uniknąć powstawania kożucha. Przyschnięte resztki lakieru usuwać przez sito. Towar w kontenerach przecedzić przed użyciem. Materiału z utwardzaczem nie należy składować w zamkniętych pojemnikach. W ramach obróbki przy użyciu instalacji przemysłowych z suszarkami UV uzyskuje się odporność chemiczną wg normy DIN 68861 1B. W razie obróbki bez utwardzania UV uzyskuje się odporność chemiczną wg normy DIN 68861 1C.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia W przypadku używania materiałów HYDRO części prowadzące materiał muszą być z materiału nierdzewnego. Wilgotność drewna powinna mieścić się w granicach 8 - 12 %. Przed obróbką materiał dobrze wymieszać. Nie używać i nie suszyć lakierów HYDRO w temperaturze materiału i pomieszczenia poniżej 18 °C. Idealna wilgotność powietrza podczas lakierowania wynosi 55 - 65 %. Zbyt niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu podczas aplikacji lakieru prowadzi do powstawania rys skurczowych, a zbyt wysoka wilgotność powietrza opóźnia jego schnięcie. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością prosimy polakierowane powierzchnie przeszlifować na świeżo tuż przed lakierowaniem i w miarę możliwości natychmiast je polakierować. W przypadku zastosowania na foliach itp. prosimy upewnić się co do prawidłowej przyczepności poprzez wykonanie lakierowania próbnego na odpowiednim podłożu! Twardość końcową lakieru uzyskuje się w przypadku składowania w temperaturze pokojowej co najmniej 20 °C po upływie jednego tygodnia. Gatunki drewna o dużej zawartości substancji czynnych, np. tek, mogą w pewnych okolicznościach negatywnie wpływać na przyczepność. Wodorozcieńczalne składniki drewna, np. zawarte w jesionie, oraz kwas garbnikowy, np. zawarty w drewnie dębowym, mogą wywołać zmiany barwy lub odbarwienia powłoki lakierniczej. Generalnie należy wykonać próbne lakierowanie w celu oceny barwy, przyczepności i przebiegu schnięcia w warunkach rzeczywistych.

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.