Hesse FABULAC HUB 85x(połysk)-(barwa)

  • eleganckie wrażenia dotykowe
  • Zoptymalizowana zdolność krycia
  • dobra odporność chemiczna i mechaniczna
  • DIN 68861 1B
  • Odporny w kontakcie z PVC
Hesse FABULAC HUB 85x(połysk)-(barwa) to lakier barwny HYDRO-UV do wszystkich przemysłowych obszarów zastosowań, w których wymagana jest bardzo dobra odporność. FABULAC – jako system lakierniczy bazujący na wodzie i utwardzany nadfioletem – wyznacza nowy standard w kwestii właściwości dotykowych, odporności i możliwości obróbki. Dzięki obróbce w procesie Dual Cure z dodatkiem utwardzacza można uzyskać doskonale kryjące powierzchnie we wszystkich zakresach barwnych. FABULAC zapewnia następujące poziomy odporności: DIN 68861 1B (odporność chemiczna), 2D (odporność na ścieranie), 4E (odporność na zadrapanie).
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Ten produkt wysokiej jakości jest przeznaczony do zastosowań w przemyśle i służy do uzyskania odpornych powierzchni lakierniczych na meblach, powierzchniach kuchennych oraz drzwiach wewnętrznych. Dzięki recepturze umożliwiającej uzyskanie nieskrzypiącej powłoki można stosować wybrane odcienie serii FABULAC również w przypadku schodów osadzanych w belce policzkowej.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.05 - 1.216
LZO EU % 2,96 %
Lepkość (+/- 15 %) 32 s / DIN 53211 - 6 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 36 - 47
Wygląd kryjący
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 80 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 130 g/m²
Łączna gramatura powłoki 390 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 20 : 1 Utwardzacz (HYDRO) HDR 5083
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 4 Utwardzacz (HYDRO) HDR 5083

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 2 - 2,5 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 4 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po Bezpośrednio po napromieniowaniu nadfioletem i wystarczającym schłodzeniu.
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Utwardzanie promieniowaniem Lakiery pigmentowane są utwardzane za pomocą zestawu promienników domieszkowanych galem i rtęcią. Należy zapewnić wystarczającą energię promieniowania. Zależy ona zasadniczo od rodzaju, stanu, wieku i układu promienników, dlatego w danym urządzeniu należy ustawić optymalne promieniowanie UV i sprawdzić utwardzenie wskrośne. Pracownik firmy Hesse pomoże w określeniu wymaganej energii promieniowania.
W celu optymalnego utwardzenia tego Lakieru barwnego HYDRO-UV należy przestrzegać minimalnego wydatku energii UVA 1500 mJ/cm², UVB 1500 mJ/cm², UVV 3000 mJ/cm² (określone za pomocą miernika PowerMAP / Power Puck firmy EIT).

Temperatura powierzchni podczas rozkładania stosów (desztaplowania) nie może przekraczać 60 °C.


Suszenie maszynowe Array
Przygotowanie podłoża Podłoże musi być suche, odpylone i odtłuszczone.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 280 - 400
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 320 - 600
Obróbka końcowa Po utwardzeniu nadfioletem i szlifie międzywarstwowym lakier można polakierować odpowiednim produktem z asortymentu Hesse HYDRO.
Uwagi o szlifowaniu Oszlifowane warstwy lakieru i podłoża muszą być bezpośrednio powleczone.
Wydajność na cykl operacyjny 9 - 14 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 15 - 35 °C
Temperatura przechowywania 10 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Generalnie utwardzacz dodaje się wolnym strumieniem przy jednoczesnym mieszaniu lakieru. Dopiero potem lakier można w razie potrzeby rozcieńczyć. Lepkość roboczą można wyregulować wodą lub Środkiem optymalizującym HYDRO HZ 70 (maksymalnie 3 % objętościowo). Do czyszczenia taśm i dysz zalecamy środek czyszczący HYDRO HY 6995 w proporcji składników mieszanki przynajmniej 1 : 10 z wodą.
Wskazówki specjalne Dla wskazanego w niniejszej informacji utwardzacza istnieją alternatywy. Można je znaleźć w technikach obróbki powierzchni (TdO) określonego klienta.

W przypadku białych odcieni RAL 9010 i RAL 9016 można obrabiać bez dodatku utwardzacza, jeśli zapewniono wystarczające utwardzenie UV.

Podczas obróbki z użyciem Utwardzacza HDR 5081 w stosunku składników mieszanki (objętościowym) 20 : 1 można uzyskać szczególnie długi dopuszczalny okres użytkowania wynoszący do 5 h / 20 °C.

Możliwa jest także obróbka przy użyciu Utwardzacza HDR 5073 ze stosunkiem składników mieszanki (objętościowym) 20 : 1. Dopuszczalny okres użytkowania wynosi 7 h / 20 °C, czas przydatności do użycia wynosi 4 h / 20 °C.

W przypadku stosowania na szkle lakier stosuje się z Utwardzaczem HDR 5040 w mieszaninie o proporcji objętościowej 10 : 1. Szkło przed lakierowaniem musi być oczyszczone Środkiem do czyszczenia Hesse HS 6601. Dopuszczalny okres użytkowania stosowanego materiału wynosi 1 h / 20 °C. Z uwagi na krótki dopuszczalny okres użytkowania konieczne jest użycie instalacji 2-składnikowej. Materiał FABULAC jest przeznaczony do lakierowania szkła dla potrzeb dekoracyjnych, które nie jest stosowane w warunkach mocnych obciążeń ani nie jest stosowane w pomieszczeniach wilgotnych. W przypadku szkła poddawanego mocnym obciążeniom zalecamy stosowanie specjalnego lakieru na szkło z asortymentu Hesse. W przypadku elementów, których z uwagi na rozmiar nie można utwardzić za pomocą promiennika UV, produkt FABULAC należy zastosować w następujący sposób: lakier wymieszać w stosunku składników mieszanki (objętościowym) 20 : 1 z Utwardzaczem HYDRO HDR 5083 i wyregulować lepkość roboczą za pomocą 2 - 3 % wody lub środka HYDRO Optimizer HZ 70. Aplikacja z użyciem pistoletu ze zbiornikiem lub przyrządu Airmix, gramatura powłoki nie powinna przekraczać 130 g/m². Dopuszczalny okres użytkowania wynosi 3 h / 20 °C, suszenie na wózku piętrowym 16 h / 20 °C. Opisany sposób pracy zalecamy do dużych elementów np. gzymsów, gdzie wystarczająca jest odporność chemiczna wg normy DIN 68861-1C. Należy sprawdzić przyczepność na zastosowanym podłożu.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia W przypadku używania materiałów HYDRO części prowadzące materiał muszą być z materiału nierdzewnego. Wilgotność drewna powinna mieścić się w granicach 8 - 12 %. Przed obróbką materiał dobrze wymieszać. Nie używać i nie suszyć lakierów HYDRO w temperaturze materiału i pomieszczenia poniżej 18 °C. Idealna wilgotność powietrza podczas lakierowania wynosi 55 - 65 %. Zbyt niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu podczas aplikacji lakieru prowadzi do powstawania rys skurczowych, a zbyt wysoka wilgotność powietrza opóźnia jego schnięcie. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością prosimy polakierowane powierzchnie przeszlifować na świeżo tuż przed lakierowaniem i w miarę możliwości natychmiast je polakierować. W przypadku zastosowania na foliach itp. prosimy upewnić się co do prawidłowej przyczepności poprzez wykonanie lakierowania próbnego na odpowiednim podłożu! Twardość końcową lakieru uzyskuje się w przypadku składowania w temperaturze pokojowej co najmniej 20 °C po upływie jednego tygodnia. Gatunki drewna o dużej zawartości substancji czynnych, np. tek, mogą w pewnych okolicznościach negatywnie wpływać na przyczepność. Wodorozcieńczalne składniki drewna, np. zawarte w jesionie, oraz kwas garbnikowy, np. zawarty w drewnie dębowym, mogą wywołać zmiany barwy lub odbarwienia powłoki lakierniczej. Generalnie należy wykonać próbne lakierowanie w celu oceny barwy, przyczepności i przebiegu schnięcia w warunkach rzeczywistych. Napoczęte pojemniki zawsze szczelnie zamykać (brak dostępu światła i powietrza), aby uniknąć powstawania kożucha. Przyschnięte resztki lakieru usuwać przez sito. Towar w kontenerach przecedzić przed użyciem. Materiału z utwardzaczem nie należy składować w zamkniętych pojemnikach.

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Jako standardową powłokę w przemyśle meblarskim zalecamy stosowanie powlekanej, szlifowanej płyty MDF (papier ścierny o ziarnistości 280). Można ją w miarę możliwości zagruntować Hesse Wypełniaczem HYDRO-UV HUP 8850-9010 lub Hesse Lakierem podkładowym UV na walce UG 7350. Po szlifowaniu międzywarstwowym papierem o ziarnistości 320 - 400 polakierować materiałem FABULAC HUB 85x(połysk)-(barwa) w ilości 1 x 130 g/m², wysuszyć i utwardzić.

Niewielka część odcieni, zwłaszcza w zakresie barwy żółtej i czerwonej, wymagają dwukrotnego polakierowania w celu uzyskania odcienia. Odpowiednia wskazówka znajduje się na etykiecie lub w technikach obróbki powierzchni (TdO) określonego klienta. Zalecany sposób pracy w przypadku lakierowania dwukrotnego to nałożenie lakieru w ilości 1 x 100 g/m² z utwardzaniem i szlifowaniem międzywarstwowym papierem o ziarnistości 600, a następnie nałożenie ponownej warstwy lakieru w ilości 1 x 100 g/m².

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.