Hesse Bejca rustykalna CL 5-(barwa) do natrysku i rozcierania

  • szybkoschnący
  • mocne podkreślenie porów
  • bez nadawania szorstkości drewnu
Bejce CL są bejcami na bazie rozpuszczalników, dzięki którym można uzyskać na różnych gatunkach drewna eleganckie obrazy bejcowania poprzez zastosowanie pigmentów drobnocząsteczkowych i barwników. Zaletą bejc na bazie rozpuszczalników jest szybka obróbka oraz lekkie podkreślenie struktury drewna. Specjalnie przygotowana pod dąb.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

W przemyśle i rzemiośle do mebli, schodów i drzwi, do bejcowania z następującym po nim lakierowaniem. Użycie tej bejcy poprzez natryskiwanie i następnie rozprowadzanie.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.833 - 1.246
LZO EU % 97,919998 %
Lepkość (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Wygląd lazurujący
Zawartość surowców odnawialnych % 0 - 0.03945024
Liczba warstw (maks.) 1
Ilość na warstwę (min.) 50 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 80 g/m²
Łączna gramatura powłoki 80 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 1 h / 20 °C
Przygotowanie podłoża Drewno musi być suche, odpylone i odtłuszczone.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 120 - 240
Obróbka końcowa Możliwość pokrycia odpowiednimi lakierami NC, PUR, RSE lub produktami Proterra metodą natryskową, wałkiem, pędzlem lub przez polewanie po co najmniej 2 h suszenia. Możliwość polakierowania przy użyciu odpowiednich lakierów HYDRO 1- lub 2-składnikowych lub lakierów HYDRO-UV metodą natrysku lub polewania po suszeniu przez 6 h.
Uwagi o szlifowaniu Zaleca się stopniowany szlif drewna surowego. Jakość szlifowania ma zasadnicze znaczenie dla jakości rezultatu końcowego.
Wydajność na cykl operacyjny 13 - 21 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 5 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Bejcę aplikować obficie metodą natryskową lub pędzlem. Nadmiar zebrać równomiernie najpierw w poprzek, następnie wzdłuż włókien za pomocą tamponu. Bejcę dobrze wymieszać przed i w trakcie używania. Wszystkie bejce tej samej serii mogą być ze sobą mieszane. Możli-
wość zmiany odcienia za pomocą koncentratów barwnika serii: CF 50xx, CP 76xx, CP 70xx . Do bejcowania, które odbywa się poprzez natrysk, ale bez rozprowadzania, zalecamy dysze małej wielkości. Do natryskiwania bejc, które są następnie rozprowadzane, zalecamy większe dysze.
Wskazówki specjalne Rozjaśnienie poprzez dodanie: CV 326. Możli-
wość zmiany odcienia za pomocą koncentratów barwnika serii: CF 50xx, CP 70xx, CP 76xx. Bejce wzornika bejc XBK 6 zostały przygotowane dla dębu i mahoniu. Bejce firmy Hesse są dostosowywane pod względem odcienia barwy i obróbki do rodzaju drewna. Inne sposoby nanoszenia i gatunki drewna są również do dyspozycji.
Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.