Hesse Bejca do szlachetnych gatunkow BE 5-(barwa) do natrysku i rozcierania

  • bardzo brylantowy, świecący obraz bejcowania
  • natryskiwanie z rozprowadzeniem
  • Specjalnie przygotowana pod dąb.
Bejca do drewna szlachetnego Hesse BE jest bejcą na bazie barwników rozpuszczalnych w wodzie. Znakomicie nadaje się do uzyskania doskonałych obrazów bejcowania bez podkreślenia porów. Struktura i tekstura drewna nie zostanie przykryta. Powstanie ciepły, przezroczysty i głęboko penetrujący odcień. Specjalnie przygotowana pod dąb.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

W przemyśle i rzemiośle do mebli, schodów i drzwi, do bejcowania z następującym po nim lakierowaniem. Użycie tej bejcy poprzez natryskiwanie i następnie rozprowadzanie.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.998 - 1.021
LZO EU % 0 %
Lepkość (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 0 - 11.1
Wygląd lazurujący
Liczba warstw (maks.) 1
Ilość na warstwę (min.) 50 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 80 g/m²
Łączna gramatura powłoki 80 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 2 h / 20 °C
Przygotowanie podłoża Drewno musi być suche, odpylone i odtłuszczone.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 120 - 180
Obróbka końcowa Lakierowanie wierzchnie lakierami Hesse NC lub PUR metodą natryskową, wałkiem, pędzlem lub przez polewanie, po suszeniu przez co najmniej 2 h. Możliwość lakierowania odpowiednimi 1- lub 2-składnikowymi lakierami, takimi jak np. HYDRO TOP-SIEGEL HE 6509x(połysk) lub HYDRO-PUR PRIMO HDE 5400x(połysk) metodą natryskową lub przez polewanie po 6 h suszenia. Przed lakierowaniem nawierzchniowym trzeba zapewnić całkowite wysuszenie. Niskie temperatury, mała wymiana powietrza, wysoka wilgotność powietrza i duże gramatury powłok opóźniają suszenie.
Uwagi o szlifowaniu Zaleca się stopniowany szlif drewna surowego. Jakość szlifowania ma zasadnicze znaczenie dla jakości rezultatu końcowego. Opcjonalnie surowe drewno może być zwilżone wodą. Po suszeniu w ciągu nocy szlifować lub wygładzić.
Wydajność na cykl operacyjny 13 - 20 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 16 - 25 °C
Temperatura przechowywania 5 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Bejcę natryskiwać z nadmiarem. Alternatywnie można także pracować pędzlem lub gąbką.. Po naniesieniu bejcy rozprowadzić ją równomiernie pędzlem do rozprowadzania. Bejcę dobrze wymieszać przed i w trakcie używania. W razie potrzeby bejcę można rozcieńczyć wodą. Możli-
wość zmiany odcienia za pomocą koncentratów barwnika serii: BF 1xxx . Do bejcowania, które odbywa się poprzez natrysk, ale bez rozprowadzania, zalecamy dysze małej wielkości. Do natryskiwania bejc, które są następnie rozprowadzane, zalecamy większe dysze.
Wskazówki specjalne Bejce firmy Hesse są dostosowywane pod względem odcienia barwy i obróbki do rodzaju drewna. Inne sposoby nanoszenia i gatunki drewna są również do dyspozycji. Wszystkie bejce z tej samej serii można mieszać ze sobą. Rozjaśnienie poprzez dodanie wody. Możliwość zmiany odcienia za pomocą koncentratów barwnika z serii: BF 1xxx.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Wykonać próbne bejcowanie na oryginalnie oszlifowanym drewnie z oryginalnym lakierowaniem w warunkach odpowiadających rzeczywistym. Dla jednego zlecenia używać bejce tylko z jednej partii produkcyjnej. Zanieczyszczo-
nych bejc nie wlewać z powrotem do oryginalnego pojemnika. Czyszczenie narzędzi i sprzętu wodą bezpośrednio po ich użyciu. Przyschnięte pozostałości bejcy można usuwać rozcieńczalnikami, jak np. ZD 82. Żywiczne gatunki drewna (np. sosna, pinia Carolina) należy przed bejcowaniem zmydlić mydłem do drewna Hesse HBV 243. W zależności od gatunku drewna, odcienia i głębokości koloru można uzyskać dobrą odporność na światło, którą można dalej ulepszać poprzez odpowiednie lakierowanie lakierami zawierającymi substancje chroniące przed światłem. Zaleca się użycie jakości Sunblocker. W razie zwiększonych wymagań z zakresu odporności na światło należy użyć bejc do gruntowania lub bejc barwnych.
Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.