Hesse Bejca do gruntowania BG 5-(barwa)

  • Możliwe obrazy bejcowania od brylantowego do zakrytego
  • można stosować na wielu gatunkach drewna
  • Nadaje się do lakierowania wierzchniego lakierami HYDRO
Bejca HYDRO BG, gotowa do użycia, ekologiczna, do czystych aż do lekko kryjących efektów bejcowania bez wyraźnego podkreślenia porów. Specjalnie przygotowana pod dąb.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

W przemyśle i rzemiośle do mebli, schodów i drzwi, do bejcowania z następującym po nim lakierowaniem. Użycie tej bejcy poprzez natryskiwanie i następnie rozprowadzanie.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.936 - 1.24
LZO EU % 0,06 %
Lepkość (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Wygląd lazurujący
Liczba warstw (maks.) 1
Ilość na warstwę (min.) 50 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 80 g/m²
Łączna gramatura powłoki 80 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 2 h / 20 °C
Przygotowanie podłoża Drewno musi być suche, odpylone i odtłuszczone.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 120 - 150
Obróbka końcowa Lakierowanie wierzchnie lakierami Hesse NC lub PUR metodą natryskową, wałkiem, pędzlem lub przez polewanie, po suszeniu przez co najmniej 2 h. Możliwość lakierowania odpowiednimi 1- lub 2-składnikowymi lakierami, takimi jak np. HYDRO TOP-SIEGEL HE 6509x(połysk) lub HYDRO-PUR PRIMO HDE 5400x(połysk) metodą natryskową lub przez polewanie po 6 h suszenia. Przed lakierowaniem nawierzchniowym trzeba zapewnić całkowite wysuszenie. Niskie temperatury, mała wymiana powietrza, wysoka wilgotność powietrza i duże gramatury powłok opóźniają suszenie.
Uwagi o szlifowaniu Zaleca się stopniowany szlif drewna surowego. Jakość szlifowania ma zasadnicze znaczenie dla jakości rezultatu końcowego. Opcjonalnie surowe drewno może być zwilżone wodą. Po suszeniu w ciągu nocy szlifować lub wygładzić.
Wydajność na cykl operacyjny 14 - 22 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 5 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Bejcę natryskiwać z nadmiarem. Bejcę dobrze wymieszać przed i w trakcie używania. Alternatywnie można także pracować pędzlem lub gąbką. Po naniesieniu bejcy rozprowadzić ją równomiernie pędzlem do rozprowadzania. Do bejcowania, które odbywa się poprzez natrysk, ale bez rozprowadzania, zalecamy dysze małej wielkości. Do natryskiwania bejc, które są następnie rozprowadzane, zalecamy większe dysze.
Wskazówki specjalne Bejce firmy Hesse są dostosowywane pod względem odcienia barwy i obróbki do rodzaju drewna. Inne sposoby nanoszenia i gatunki drewna są również do dyspozycji. W przypadku gatunków drewna z dużą zawartością wodorozpuszczalnych komponentów drewna (np. dąb) mogą wystąpić odbarwienia przy gruntowaniu za pomocą lakierów HYDRO. Szczególnie w przypadku pastelowych lub białych odcieni zalecamy podkład PUR.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Wykonać próbne bejcowanie na oryginalnie oszlifowanym drewnie z oryginalnym lakierowaniem w warunkach odpowiadających rzeczywistym. Dla jednego zlecenia używać bejce tylko z jednej partii produkcyjnej. Zanieczyszczo-
nych bejc nie wlewać z powrotem do oryginalnego pojemnika. Czyszczenie narzędzi i sprzętu wodą bezpośrednio po ich użyciu. Przyschnięte pozostałości bejcy można usuwać rozcieńczalnikami, jak np. ZD 82. Bejcę dobrze wymieszać przed i w trakcie używania. Możli-
wość zmiany odcienia za pomocą koncentratów barwnika serii: BF 50xx, BP 30xx, BP 3570. W razie potrzeby bejcę można rozcieńczyć wodą. Wszystkie bejce tej samej serii mogą być ze sobą mieszane.

Karty charakterystyki

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.